siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Šiluvos Švč. M. Marijos Gimimo šventovė ir parapija

Pastoracinė taryba

Kun. kleb. Erastas MURAUSKAS,
ses. Ignė BAZILEVIČIŪTĖ SJE,
Elena ZIKIENĖ,
Armena ŽITINEVIČIENĖ,
Aldona GUDŽIŪNIENĖ,
Ona NORKIENĖ,
Judita STOŠKIENĖ,
Edmundas STOŠKUS,
Ona SINKEVIČIENĖ,
Ona MAČIULSKIENĖ,
Saulius VAZNYS,
Jonas GUDŽIŪNAS,
Antanas SIAUROKAS,
Marija VAINIENĖ,
Alma PRANCKEVIČIENĖ,
Juozas VERPETINSKIS,
Laima VERPETINSKIENĖ,
Virgilijus MOCKUS,
Saulius KAZAKAUSKAS,
Vilma LINKUTĖ,
Virginija ŠEIMINĖ,
Dalia KOŠIKIENĖ.

Veikla: parapijos talkų, kalėdojimo, procesijų, švenčių organizavimas ir kt. pagalba klebonui.