Gegužę - Rugsėjį

Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje:
Šiokiadieniais     • 12.00
Šeštadieniais      • 10.00  • 12.00
Sekmadieniais    • 10.00  • 12.00

Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčioje:
Šiokiadieniais     • 18.00 *
Šeštadieniais      • 18.00 *
Sekmadieniais    •  ­nėra

išskyrus mėnesio 13 dieną

Spalį - Balandį

Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje:
Šiokiadieniais     • 12.00
Šeštadieniais      • 10.00  • 12.00
Sekmadieniais    • 10.00  • 12.00

Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčioje:
•  ­ nėra

Šilinių atlaidų metu

8 ir 9 val. Apsireiškimo koplyčioje
10 val. aikštėje
12 val. Švč. Mergelės Marijos litanija ir pagrindinės šv. Mišios aikštėje
16 val. Apsireiškimo koplyčioje
18 val. aikštėje