Šv. Mišios Šiluvoje:

GEGUŽĘ-RUGSĖJĮ

Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje: 
Šiokiadieniais     • 12.00
Šeštadieniais      • 10.00  • 12.00
Sekmadieniais    • 10.00  • 12.00

Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčioje: 
Šiokiadieniais     • 18.00 *
Šeštadieniais      • 18.00 *
Sekmadieniais    •  ­nėra

* išskyrus mėnesio 13 dieną

SPALĮ-BALANDĮ

Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje: 
Šiokiadieniais     • 12.00
Šeštadieniais      • 10.00  • 12.00
Sekmadieniais    • 10.00  • 12.00

Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčioje:
•  ­ nėra


ŠILINIŲ ATLAIDŲ METU:

8 ir 9 val. Apsireiškimo koplyčioje
10 val. aikštėje
12 val. Švč. Mergelės Marijos litanija ir pagrindinės šv. Mišios aikštėje 
16 val. Apsireiškimo koplyčioje
18 val. aikštėje