Kas yra votas?

Votas – tai viešoje, dažniausiai sakralioje, vietoje tikinčiųjų paaukotas padėkos, įžado ar prašymo ženklas. Bažnyčios istorijoje ši pamaldumo forma žinoma jau nuo V a. Anksčiau jie buvo daromi iš vaško, dabar dažniausiai sutinkame iš aukso, sidabro ar kito paauksuoto metalo pagamintus votus.

Šiandien votai dažniausiai aukojami atsidėkojant už stebuklingą išgijimą, sulaukus pagalbos bėdoje ar ištikus nelaimei. Išgijimo atveju votai dažnai atspindi pasveikusios kūno dalies formą: tai kojos, rankos, akies, įsčių ženklai. Sulaukus dvasinės pagalbos dažnai aukojami širdies, kryželio formos votai. Šiluvoje Ligonių Sveikatos koplytėlėje itin gausu paaukotų ir gintaro, aukso bei sidabro papuošalų.

Šiuos ženklus dažniausiai matome žmonių molonės gavimo ar prašymo vietoje, pavyzdžiui, prie paveikslo, altoriaus ar skulptūros. Tai ne tik žmonių pamaldumo ir tikėjimo ženklai, bet ir žemę apgaubusios Dievo globos bei iš aukštybių žmonėms nuolat siunčiamų malonių liudininkai.

Verta paminėti, kad votai nepadaro vietos labiau stebuklinga. Taip pat jie nežymi, jog ta vieta yra apdovanota išskirtinėmis galiomis. Votų buvimas liudija tik ypatingą žmonių pamaldumą ir pasitikėjimą Jėzumi, Marija ar šventųjų užtarimu, už kurį Dievas atlygina išklausytomis maldomis.

Votai Šiluvoje

Šiluvoje daugybę votų randame prie stebuklingu vadinamo Marijos su Kūdikiu paveikslo didžiajame bazilikos altoriuje bei Ligonių Sveikatos koplytėlės altoriuje. Čia kabantys ženklai liudija apie piligrimų patirtas malones per Mergelės Marijos užtarimą.

Apie votų tradiciją šioje vietoje žinome jau nuo 1651 m., apie juos seniausiame išlikusiame Šiluvos dokumente liudija klebonas kan. M. Sviekauskas. Per pusę amžiaus po katalikų bažnyčios susigrąžinimo ir atkūrimo (nuo 1622 m.) votų prisirinko tiek daug, kad maždaug 1674 m. Šiluvos klebonas Joakimas Skirmantas pavedė garsiam Karaliaučiaus auksakaliui Laurynui Hofmanui nukaldinti Marijos ir Kūdikio paveikslui aptaisus. Todėl patys seniausi votai iki mūsų dienų neišlikę.

Kaip palikti votą?

Stebuklų išpažinimas ir paliudijimas yra laikomas svarbia atsidėkojimo už patirtas malones forma. Jei patyrėte išgijimą, atsivertimą ar kitą stebuklą, arba turite savo intenciją, kuria norėtumėte paliudyti Dievo gerumą, galite palikti Šiluvos šventovėje votą.

Votai dažniausiai užsakomi ir gaminami individualiai pas juvelyrus. Jų dydis, forma, materija priklauso nuo Jūsų sprendimo. Taip pat votų galima įsigyti ir Šiluvos piligrimų centre. Atvežus reiktų kreiptis į kleboną ir votą užregistruoti.