Benediktas XVI

Popiežius Šiluvai, Švč. Mergelės Marijos Gimimo šventovei, kurioje Lietuvos žmonės su pasitikėjimu prašo Dangaus pagalbos ir Švč. M. Marijos užtarimo savo medžiaginiuose ir dvasiniuose reikaluose, tėviško dėmesio ženklų yra parodęs ir popiežius Benediktas XVI.

Šio Šventojo Tėvo palaimintomis karūnomis 2006 m. rugsėjį buvo vainikuotas stebuklingasis Švč. M. Marijos su Kūdikiu paveikslas Šiluvos bazilikos didžiajame altoriuje. Popiežius Benediktas XVI artėjant Šiluvos jubiliejui 2008 m. savo ypatingu pasiuntiniu šiose iškilmėse paskyrė kardinolą, Kelno arkivyskupą  Joachimą Meisnerį.

„Teisinga, kad garbingojo Brolio Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus SJ bei kitų Lietuvos vyskupų kvietimu bei raginimu būtų deramai iškilmingai paminėta anksčiau minėto įvykio keturių šimtmečių sukaktis, ypač rugsėjo 13–14 d. Šių iškilmių šventimas suteikia progą ir galimybę ne tik paminėti tą įvykį, bet ir sužadinti širdyse uolesnio tikėjimo dvasią“, – sakė Benediktas XVI  savo rašte dėl Šventojo Sosto pasiuntinio Šiluvos Jubiliejuje paskyrimo.

Pranciškus

Popiežiaus Pranciškaus kvietimu 2016 metais švęsti ypatingąjį Gailestingumo jubiliejų tų metų didieji atlaidai Šiluvoje ir buvo skiriami jam paminėti. Jubiliejaus proga 2015 m. gruodžio 13 d. Šiluvos bazilikoje, kaip ir visų pasaulio vyskupijų reikšmingiausiose šventovėse, buvo atvertos Gailestingumo durys. Popiežiaus Pranciškaus palaiminimą švenčiant atlaidus Šiluvoje visiems Lietuvos žmonėms yra perdavęs buvęs apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Luigi Bonazzi.

2017-2019 m. Baltijos kraštams paskirtas nuncijus arkivyskupas Pedro López Quintana nesyk pasidalijo džiaugsmu lankytis Šiluvoje, švęsti Švč. Mergelės Marijos atlaidus. 2018 m. atlaidai buvo dvasinio pasirengimo laikas sutikti popiežių Pranciškų, praėjus savaitei po Šilinių apsilankiusį Lietuvoje per savo apaštališkąją kelionę rugsėjo 22–23 d.