Lankytinos vietos

Marijos su Kūdikiu paveikslas

Bazilikos didžiajame altoriuje

Šviesos koplytėlė

Apsireiškimo koplyčios užnugaryje

Rožinio slėpinių kelias

Raseiniai-Šiluva 1-16 km

Jono Pauliaus II nusileidimo aikštė

Prie įvažiavimo į Šiluvą nuo Raseinių

Sakrali aikštė

Tarp bazilikos ir koplyčios

Kryžiaus kelio stočių kelias per šilą

2,2 km už Šiluvos Raseinių kryptimi

Rožinio slėpinių stotys

Abipus aikštės

Ligonių Sveikatos koplytėlė

Bazilikoje, altoriaus dešinėje

Skulptūros

Aikštėje tarp bazilikos ir koplyčios