Šviesos koplytėlė

Adresas:
Apsireiškimo koplyčios užnugaryje

Atidaryta:

Šiluvos šventovės Šviesos koplytėlė randama beveik pačioje Mergelės Marijos apsireiškimo vietoje – Apsireiškimo koplyčios užnugaryje. Mums nuolat gyvenime skubant, ji tarsi kviečia sustoti. Užeiti ir kelias minutes pažvelgti į Jėzaus Veido ikoną, taip pat į savo gyvenimą Jo žvilgsniu.

Čia pat pasirodžiusi Marija buvo persmelkta liūdesio, kad ten, kur buvo garbinamas Dievo Sūnus, dabar tik ariama bei sėjama. Tarsi atsiliepdami į jos skausmą, kviečiame savo gyvenimus pavesti Jėzui, suklupti maldai prie Apsireiškimo akmens, o čia, Šviesos koplytėlėje, kaip degančios ir pasitikėjimo kupinos savo širdies ženklą palikti uždegtą žvakę.

Koplytėlė atvira visomis dienomis, visą parą. Net jeigu koplyčia ir bazilika vakare užrakintos, čia visada galima rasti šviesos žiburėlį ir vietą asmeninei maldai.

Ką reiškia uždegti žvakę Šviesos koplytėlėje?

Labai svarbu paliekant žvakę nežvelgti į šį veiksmą magišku žvilgsniu: nei pati žvakė, nei jos uždegimas nebus gyvenimą keičiantis reiškinys. Mūsų ir artimųjų gyvenimus, visas sunkias ir skaudžias situacijas keičia tik atviras ir tikras ryšys su Kūrėju, nuoširdus atsidavimas ir pasitikėjimas Juo, nuolatinis ir ištikimas santykis per maldą.

O Marija? Ji buvo arčiausiai Dievo Sūnaus visą Jo žemiškąjį gyvenimą. Išgyvenusi Jo kančios kupiną gyvenimo pabaigą žemėje ir būdama tikro Jo Prisikėlimo stebuklo liudininke, ji trokšta mūsų širdžių atsidavimo Jėzui, kaip niekas kitas.

Tad čia, Šiluvoje, lankydami Marijos apsireiškimo vietą, galime ypatingu būdu melsti Jos užtarimo ir pagalbos sekti, atsiduoti ir pasitikėti. Taigi į žvakę žvelgiame tik kaip į savo pasitikėjimo Dievu ir Mergelės Marijos užtarimu simbolį.

Jūsų prašymai

Intencija – tai Jūsų širdies troškimo atvėrimas Jėzui. Jos gali būti labai įvairios ir panašiai atsispindėti žvakės rūšį:

  • „Ligonių Sveikata, melski už mus“ – prašant sveikatos, fizinio, dvasinio ar psichinio išgydymo;
  • „Dieve, dėkoju Tau“ – dėkojant už patirtas malones;
  • „Jėzau, pasitikiu Tavimi“ – išreiškiant pasitikėjimą Juo įvairiose gyvenimo situacijose;
  • „Priimk į Dangaus Karalystę“ – meldžiantis už mirusius.

Malda Jūsų intencijomis

Visus Jūsų prašymus ir širdžių troškimus, kuriuos pavedate Dievui uždegdami Šviesos koplytėlėje žvakę, lydime užtarimo malda:

– kiekvieną dieną 15 val. Gailestingumo vainikėlio metu (meldžiamasi Ligonių Sveikatos koplytėlėje);
– pirmą mėnesio penktadienį 12 val. aukojamos sudėtinės šv. Mišios (bazilikoje).

Intencijų žvakę įsigyti galima

– Piligrimų informacijos centre (M. Jurgaičio g. 17)
– Prieš šv. Mišias zakristijoje
– Užsakyti internetu

Dėl bendros tvarkos ir saugumo Šviesos koplytėlėje degamos tik šventovėje įsigytos žvakės.

Istorija

Šiluvos šventovėje naujai įrengta Šviesos koplytėlė duris atvėrė 2019 m. rugsėjo 13-osios rytą, švenčiant Didžiuosius Šilinių atlaidus ir minint Ligonių dieną,

Ją iškilmingai pašventino vyskupas Algirdas Jurevičius.