Kryžiaus kelio stočių kelias per šilą

Adresas:
2,2 km už Šiluvos Raseinių kryptimi

Atidaryta:

Kryžiaus kelio per Šiluvos šilą pradžia yra kelio Raseiniai-Šiluva šešioliktajame kilometre, 4 km už Katauskių gyvenvietės. Iš kart už ženklo „Tytuvėnų regioninis parkas“, kairėje kelio pusėje išvystame miško aikštelę, kurią ženklina 3 mediniai kryžiai.

Pradžios aikštelėje yra stalas su suolais, tualetas.

Kryžiaus kelio per Šiluvos šilą iki Apsireiškimo koplyčios ilgis – 2,5 km.

Kryžiaus kelio malda

Kryžiaus kelias – procesija, atsiradusi prisimenant Via Dolorosa („Skausmingąją gatvę“) Jeruzalėje. Anot tradicijos, pirmoji Kryžiaus kelią Jeruzalės gatvėmis ėjo ir taip savo Sūnaus kančią prisiminė jo motina Marija.

Vėliau Kryžiaus kelio stotis eidavo į šv. Žemę atvykę maldininkai.  Kai į musulmonų užimtą Jeruzalę keliauti tapo pavojinga, pranciškonų rūpesčiu daugelyje bažnyčių įrengtas 14 stočių Kryžiaus kelias. Šios stotys simbolizuoja Jėzaus Kristaus kančios kelią nuo nuteisimo mirti pas Poncijų Pilotą iki pat nukryžiavimo bei palaidojimo.

Kryžiaus keliu mes medituojame apie Jėzaus gyvenimą, Jo kančią ir mirtį – tam, kad savo krikščionišką gyvenimą gyventume geriau. Išgyvendami Kryžiaus kelią, galime mokytis iš Kristaus, Jo kančios. Tai Kristaus kančios šventimas, nes ji mums atnešė Atpirkimą, Išganymą. Mūsų žemiškuose gyvenimuose mums taip sunku atlaikyti kančią. Tačiau būtent kančia atneša Išganymą. Kai kartu su Jėzumi nešame savo kančios kryžių, esame tikri, jog Viešpats mums yra paruošęs Prisikėlimą.

Jėzaus kančia nėra tik praeities įvykis, bylojantis apie tai, kas įvyko Jeruzalėje prieš du tūkstančius metų. Jėzaus kančia – tai Bažnyčioje nuolat gyvas slėpinys. Tad piligrimai kviečiami atvykti į Šiluvą einant kelis kilometrus pėsčiomis ir apmąstyti kelią link Prisikėlimo, prašant drąsos tuo keliu eiti savo gyvenime.

14 Kryžiaus kelio stočių malda su audio įrašu einant per šilą 2,5 km.

Įžanga

Pabaiga

Trumpai keli faktai

2013 metais per Švč. Mergelės Marijos Gimimo iškilmę Šiluvoje vyko Tikėjimo metų ir Žemaičių Krikšto 600 m. jubiliejaus paminėjimas. Tais metais rugpjūčio 25 d. švenčiant Padėkos už laisvę dieną Šiluvoje, nuo Dubysos į šventovę keliaujanti piligrimų grupė, vadovaujama Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus SJ, atėjo miško keliu, kuriame arkivyskupas pašventino įrengtas 14 Kryžiaus kelio stočių koplytstulpių.