Gegužę - Rugsėjį

Apsireiškimo koplyčioje:
Pirmadieniais-šeštadieniais • 17.30

Procesijoje nuo Apsireiškimo koplyčios iki bazilikos:
Ligonių dieną (paskutinį penktadienį) • 17.00

Bazilikoje:
Kiekvieno mėnesio 13 d. • 11.30 (tiesioginė „Marijos radijo“ transliacija)

Ligonių dieną (paskutinį penktadienį) • 11.30 (tiesioginė „Marijos radijo“ transliacija)

Kas antrą šeštadienį • 14.00 (tiesioginė „Marijos radijo“ transliacija)

Spalį - Balandį

Bazilikoje:
Kiekvieno mėnesio 13 d. • 11.30 (tiesioginė „Marijos radijo“ transliacija)

Ligonių dieną (paskutinį penktadienį) • 11.30 (tiesioginė „Marijos radijo“ transliacija)

Kas antrą šeštadienį • 14.00 (tiesioginė „Marijos radijo“ transliacija)

Šilinių atlaidų metu

11.10 val. aikštėje
14 val. Bazilikoje
17 val. procesijoje nuo Apsireiškimo koplyčios į Baziliką