Lankomos vietos

Apsireiškimo koplyčia

Jono Pauliaus II g. 2

Šviesos koplytėlė

Apsireiškimo koplyčios užnugaryje

Rožinio slėpinių stotys

Abipus aikštės

Kryžiaus kelio stočių kelias per šilą

2,2 km už Šiluvos Raseinių kryptimi

Marijos su Kūdikiu paveikslas

Bazilikos didžiajame altoriuje

Ligonių Sveikatos koplytėlė

Bazilikoje, altoriaus dešinėje

Jono Pauliaus II nusileidimo aikštė

Prie įvažiavimo į Šiluvą nuo Raseinių

Muziejinė ekspozicija

M. Jurgaičio g. 17

Sakrali aikštė

Tarp bazilikos ir koplyčios

Skulptūros

Aikštėje tarp bazilikos ir koplyčios

Rožinio slėpinių kelias

Kelyje Raseiniai-Šiluva

Mūsų draugai