Formoje prašoma asmeninė informacija reikalinga tik liudijimo tikrumo patvirtinimui ir bus saugoma Šiluvos bažnyčios archyve. Jūsų asmens duomenys nebus naudojami stengiantis nustatyti asmens tapatybę ir jokiais kitais tikslais, taip pat nebus perduodami tretiesiems asmenims.
Rekomenduojama trumpai: (1) kas buvo; (2) kada ir kokiomis aplinkybėmis patyrėte malonę; (3) kaip yra dabar.
Įrašykite, kaip galima tiksliau.