Šv. Mišios 13-tomis dienomis

7.00 • Šv. Mišios (Bazilikoje, po naktinės Švč. Sakramento Adoracijos)
8.00 • Šv. Mišios (Apsireiškimo koplyčioje)
9.00 • Šv. Mišios (Apsireiškimo koplyčioje)
10.00 • Šv. Mišios (Bazilikoje)
11.00 • Katechezė (Bazilikoje)
11.30 • Rožinio malda ir Mergelės Marijos litanija (Bazilikoje)
12.00 • Pagrindinės šv. Mišios, vadovauja vyskupai (Bazilikoje)
13.30 • Švč. Sakramento adoracija iki 16 val. (Ligonių Sveikatos koplytėlėje)
15.00 • Gailestingumo vainikėlis (Ligonių Sveikatos koplytėlėje)

Šventimo istorija

Tryliktos dienos pamaldumas Marijai išpopuliarėjo po jos apsireiškimų Fatimoje (Portugalija), kuomet 1917 m. gegužės-spalio mėn. ji pasirodydavo trims piemenėliams būtent 13 mėnesio dieną.

Tradicija švęsti šią dieną Šiluvoje gyvuoja nuo 1981 metų. Tuometinis Šakių dekanas, dabar Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC pargabeno airių katalikų dovaną Lietuvos katalikams – Švč. Mergelės Marijos statulą (dabar ją galima išvysti Apsireiškimo koplyčioje altoriaus nugarinėje pusėje). Tryliktą dieną keliauti į Šiluvą tapo vis labiau populiaru: 1988 m. Šiluvos klebonas mons. Vaclovas Grauslys liudijo, kad pagrindines pamaldas koncelebruoja nuo 15 iki 25 kunigų ir išdalijama 1500–2000 šv. Komunijų.

Tradicija švęsti mėnesio 13-ąją dieną negęsta ir Lietuvai atgavus Nepriklausomybę. Šv. Mišias aukoja Lietuvos vyskupai, piligrimines keliones rengia arkivyskupijos dekanatų tikintieji.

Šią dieną Šiluvą užplūsta prašantys Marijos užtarimo įvairiomis asmeninėmis intencijomis, ypač meldžiamasi už Lietuvą. Dėkojama už suteiktą laisvės dovaną, prašoma laiminti šiandienos žmonių gyvenimą.