Ligonių Sveikatos koplytėlė

Adresas:
Bazilikos didžiajame altoriuje

Atidaryta:

Šią koplytėlę randame bazilikoje, pravėrę presbiterijos dešinėje (priekyje, prie altoriaus) esančias didžiules medines duris.

Istoriniai šaltiniai liudija, kad ši koplytėlė prie bažnyčios galėjo būti jau apie 1843 metus. Apie 1908 m. koplytėlė buvo atnaujinta.

1911 m. pradėjus naujos Apsireiškimo koplyčios statybos darbus, senosios koplyčios altorius su Mergelės Marijos statula perneštas į bažnyčios koplytėlę.

Ši marmurinė Dievo Motinos skulptūra, nukaldinta Anglijoje XVIII a. viduryje. Ją parvežė Šiluvos klebonas prepozitas Tadas Bukota, važinėjęs į Londoną, mat jo brolis ten buvo Lietuvos-Lenkijos atstovas. 1770 m. ji buvo pastatyta Apsireiškimo koplyčios altoriuje, vietoje ten buvusio peršauto kryžiaus. 1886 m. rugsėjo 8 d., švenčiant Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu paveikslo vainikavimo šimtmetį, vysk. M. Paliulionis iškilmingai vainikavo šią Marijos apsireiškimo vietoje stovinčią statulą, vadinamą „Ligonių Sveikata“. Vainikai Marijai ir Kūdikiui nukaldinti už Šiluvos parapijiečių suaukotas lėšas. Statulą perkėlus į Ligonių Sveikatos koplytėlę, dėl žemo skliauto karūnos liko neuždėtos ir saugomos atskirai.

Koplytėlėje saugomas ir istorinis 1669 m. per kalvinų bei katalikų kivirčus peršautas Nukryžiuotojo paveikslas – ant lentų tapytas kryžius. Jį Šiluvos koplyčiai dovanojo Žemaičių vyskupas Aleksandras Kazimieras Sapiega. Apsireiškimo koplyčioje pastačius iš Londono atvežtą Marijos statulą, jis buvo perkeltas į bažnyčią ir pakabintas prie Švč. Jėzaus Širdies altoriaus, kur iškabojo iki 1843 m., kada buvo perneštas į istorinių Brangenybių koplyčią.

Taip, tai ta pati Ligonių Sveikatos koplytėlė. Brangenybių koplyčia ji buvo vadinama ne tik dėl senosios koplyčios altoriaus su Marijos statula iš XVIII a. ir peršauto kryžiaus, bet joje buvo saugoma ir iš žemės iškastoji skrynia bei joje rastasis arnotas, taip pat vyskupo lazda – pastoralas, pirštinės, sandalai bei mitros, kuriuos dėvėti turėjo privilegiją Šiluvos klebonai, aukodami iškilmingas šv. Mišias. Pastarosios vertybės 2009 m. įkūrus Šiluvos istorijos muziejų, perkeltos į jį.

Kaip ir Apsireiškimo koplyčioje, Ligonių Sveikatos koplytėlėje yra 7 grafitiniai atvaizdai, simbolizuojantys Sopulingo­sios Dievo Motinos Septynių skausmų stotis (kelius). Kaip mini istoriniai Bažnyčios šaltiniai, juos padarė dailininkė V. Šmigelskaitė apie 1958 metus. Anot Šiluvos bažnyčios altaristos Edvardo Semaškos, šios stacijos buvo darytos pagal seniau Apsireiškimo koplyčioje kabėjusias stacijas, kad Brangenybių koplytėlė būtų panaši į Apsi­reiškimo koplyčią, ir įtaisytos minint Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo Prancūzijos Lurde 100-o metų jubiliejų.

Į Šiluvą atvykstantys piligrimai būtinai aplanko šią kuklią didingos bazilikos pašonėje pasislėpusią koplytėlę. Joje prašo Šiluvos Dievo Motinos užtarimo, kad Viešpats sugrąžintų fizinę ir dvasinę sveikatą, čia meldžiama savo pačių ir visos tautos vidinio išgydymo.

Šaltuoju metų laiku koplytėlė šildoma, tad darbo dienomis šv. Mišios vyksta joje.