siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Atspindžiai literatūroje ir mene

Kazys Bradūnas

ŠILUVA

Liturginių rūbų skrynios
Užkastos žemėje.
Užkasta žemėje
Duona ir vynas.

Bažnyčios dirvoje
Auga ramunės.
Ant pilkojo akmenio
Groja piemuo
Apsireiškimo melodiją.

Maitinkimės, broliai,
Džiūstančio grūdo luobu,
Džiūstančio grūdo luobu,
Branduolio kartumu.


(Iš knygos: Kazys Bradūnas. Sutelktinė. 1 dalis. – Vilnius: Aidai, 2001)


ŠVENTOJI KELIONĖ

Atsisėdu Šiluvos pakelėje
Į dulkėtą, sausą žolę.
Kyla juodas debesėlis…

Ir laimingas klausaus
Dievo balso šiluos,
Ir sausoji žolė
Klausydamos drėksta.
Saulelė raudona,
Vakaras netoli…

Tada atsikeliu
Ir einu į miestelį.
Galvoju tik apie duoną
Ir šaltą šulinio vandenį.


(Iš knygos: Kazys Bradūnas. Sutelktinė. 1 dalis. – Vilnius: Aidai, 2001)


VAKRAS PRIE ŠILUVOS

Ant akmenio sėdi raudodama
Gal motina, gal Marija.
Leidžiasi saulė raudona.
Kursai esi danguje,

Nušluostyk ašaras verkiančiai
Po dienų netekties.
Žemelei užsimerkiančiai
Labos, labos nakties.


(Iš knygos: Kazys Bradūnas. Sutelktinė. 2 dalis. – Vilnius: Aidai, 2001)