siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Naujausi liudijimai

Atgal

Liucija: Mergelės Marijos užtarimą patyriau per savo sūnaus ligą...

Mergelės Marijos užtarimą patyriau per savo sūnaus ligą. Nuo gimimo jis sunkiai sirgo. Po kurio laiko buvo diagnozuota astma, kuri praktiškai nepagydoma. Labai ilgai meldžiausi ir įsipareigojau Mergelei, kad, kol gyva būsiu, melsiuos už savo sūnaus sveikatą. Viena moteris patarė apsilankyti Šiluvoje ir prašyti Mergelės užtarimo. Taip ir padariau. Su visa šeima nuvykome į Šiluvą ir meldėmės prie paveikslo. Po kurio laiko sapne išvydau Mergelę, bet visai kitaip atrodančią nei mums įprasta. Ji buvo labai aukšta, beveik iki dangaus ir paklausė manęs, ar aš sutinku aukot savo sūnų ir pati prisiimti įsipareigojimų. Sutikau nedvejodama...

Pati, kiek išeina, dirbu bažnyčios Carite, vyriausias sūnus vadovauja parapijos ministrantams, jaunesnysis – patarnauja prie altoriaus, vyras padeda bažnyčios taryboje.Visų bendros pastangos suvienijo mus ir vyresnysis sūnus gyvena be aerozolių nuo astmos. GARBĖ VIEŠPAČIUI...

Tai atsitiko prieš daugelį metų, bet nė vienos akimirkos neabejojau dėl savo pasirinkimo, nes tai iš tiesų teisingas kelias.

Liucija iš Vilniaus Šv. Kryžiaus atradimo parapijos
2007 m. sausis