siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2016 04 13 Marijos diena Šiluvoje: nesvyruojančio Marijos tikėjimo pavyzdys
Paskelbta: 2016-04-13

Balandžio 13-osios vidudienį Marijos dienos piligrimus Šiluvoje, brolius kunigus, „Marijos radijo“ klausytojus sveikino pagrindinei Eucharistijai Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje vadovavęs Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius. Ganytojas kvietė šioje Eucharistijoje melstis vieniems už kitus, prašyti Viešpatį didžiausios malonės – augti tikėjimu į Prisikėlusįjį, taip pat maldoje prisiminti Gailestingumo Jubiliejaus metų piligrimystėje po Šventąją Žemę dalyvaujančius Kauno arkivyskupą Lionginą Virbalą bei jo pagalbininką vyskupą Kęstutį Kėvalą.

Vėliau homiliją sakęs arkivysk. S. Tamkevičius atkreipė dėmesį Prisikėlusiojo Jėzaus pasirodymus moterims, mokiniams, apie kuriuos daug pasakojama Evangelijose. Po Jėzaus nukryžiavimo ir mirties ant kryžiaus Jo mokiniai buvo sukrėsti, jų viltys ir tikėjimas žlugęs. Jėzus savo pasirodymais po Prisikėlimo atgaivino jų tikėjimą, subūrė į tikėjimo bendruomenę. Toks yra Dievo gailestingumas, kuris atleidžia, suburia aplink save visus, kurie leidžiasi būti mylimi ir suburiami.

Ganytojas sykiu atkreipė dėmesį ir į tai, jog Evangelijoje nerastume net užuominos, kad Prisikėlęs Jėzus būtų pasirodęs savo Motinai Marijai. Šitaip Jėzus išaukštino nesvyruojantį Marijos tikėjimą. Marija išsaugojo šį tikėjimą nuo pat angelo apreiškimo iki Sūnaus kančios po kryžiumi. Visus įvykius ji „laikė savo širdyje“ kontempliuodama Dievo žodį.

„Mums irgi reikia panašaus tikėjimo, kad prislėgus kančios kryžiui nesusvyruotume, nepabėgtume, bet išlaikytume tikėjimą ir viltį Dieve. Šitai įvyksta tuomet, kai Marijos pavyzdžiu apmąstome girdimą Dievo žodį, maldoje kontempliuojame ir, svarbiausia, pagal tą žodį gyvename“, – sakė arkivyskupas, homiliją baigdamas invokacija Šiluvos Dievo Motinai, kad ji padėtų turėti tokį nepajudinamą tikėjimą, kuriam paremti nereikėtų jokių stebuklų.

 Paskutinį šio mėnesio penktadienį, balandžio 29 d., Šiluvoje bus Ligonių diena. Šv. Mišios jau vyks ir vakare, o po jų bus rengiamos Vidinio išgydymo pamaldos.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba