siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2012 01 01 Išleistas antrasis Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos biuletenis „Laudetur“ (2012)
Paskelbta: 2012-03-22


Išleistas Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos nariams skirtas antrasis biuletenis „Laudetur“. Jie juo galės naudotis savo maldos gyvenime.

„Šiais metais siūlau susirinkimuose kiekvieną mėnesį apmąstyti Šventojo Tėvo intencijas. Jos apima įvairius pasaulio ir Bažnyčios reikalus, kuriems mes, Kristų tikintieji, negalime likti abejingi. Melsdamiesi kartu su mūsų popiežiumi esame visos Bažnyčios rūpesčių ir maldos dalininkai. Mąstymus kviečiu atlikti kartu su Šventuoju Raštu, nes juose yra
pateikiama įvairių nuorodų“, – rašo leidinio įžangoje kun. Gintaras Blužas OFS, draugijos kapelionas.

Išsamiau apie draugiją ir leidinius žr. čia  >>Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba