siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2011 12 13 Marijos diena Šiluvoje: „Ištiesinti kelius ateinančiam Kristui.“
Paskelbta: 2011-12-13

Gruodžio 13-ąją, antradienį, į Marijos dieną piligriminėje arkivyskupijos šventovėje Šiluvoje atvyko nemažas piligrimų būrys. Vidudienį Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje buvo švenčiamos pagrindinės šv. Mišios. Jose giedojo Jurbarko ir Skirsnemunės parapijų chorai, drauge su kitais Jurbarko dekanato tikinčiaisiais bei kunigais tądien surengę piligriminę kelionę. Šv. Mišių pabaigoje būrelis tikinčiųjų, pasiaukojusių Šiluvos Dievo Motinai, buvo priimti į Šiluvos Švč. M. Marijos draugiją.

Šv. Mišias aukojo vyskupai – Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis – ir kunigai. Šiluvos piligrimai, arkivyskupo paraginti, meldė Švč. M. Marijos globos, kad ji padėtų gerai pasirengti artėjančiai Viešpaties Gimimo šventei, padėtų ištiesinti kelius ateinančiam Kristui savo širdyse. Šv. Mišias koncelebravęs Marijos radijo direktorius kun. Kęstutis Kėvalas meldėsi už šio radijo klausytojus bei rėmėjus, taip pat jų intencijomis.

Homiliją sakęs arkivyskupas S. Tamkevičius atkreipė dėmesį į Pradžios knygą Senajame Testamente, pasakojančią apie pirmuosius tėvus ir jų nuopolį. Pasak ganytojo, Adomas ir Ieva suabejojo Dievo žodžiu ir patikėjo piktojo gundytojo melu. Šiandien, kaip sakyta homilijoje, žmonės taip pat girdi daug klastingų, melagingų, laimę žadančių siūlymų, deja, dažnai nuvedančių į moralinį žlugimą ar net viso gyvenimo griūtį. Tai byloja irstančios santuokos, beglobiai vaikai ir kt.

Homilijoje raginta pasitikėti Dievo žodžiu, o savo tikėjimo kelionėje gerai įsižiūrėti į Švč. M. Marijos, Nekaltai Pradėtosios, pavyzdį, semtis jos dvasios, nepaleisti Dievo rankos ir sunkiuose gyvenimo išbandymuose.

Šventėms artėjant arkivyskupas palinkėjo tikintiesiems, kad šv. Kalėdos neštų daugiau vilties, tikėjimo, kad gyvenimo vargai lengvesni juos išgyvenant drauge su Viešpačiu.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba