Šiluvoje skaitome

Nerijus Pipiras „Laiko liturgija“
Robertas Urbonavičius „Divina Hora“

Vasario mėnesį Šiluvoje skaitome bei drauge kviečiame panirti į bičiulių, kunigų knygą dvigubu pavadinimu „Laiko liturgija“ ir „Divina Hora“. Nepaisant pavadinimo duališkumo, knyga vieningai kalba apie patiriamą laiko tėkmę. Tiesa laikas ir laikiškumas pateikiamas skirtingose kūrybinėse formose. Nerijaus Pipiro „Laiko liturgija“ – tai poezijos rinkinys, sumišęs su asmeninio dienoraščio ištraukomis ne tiek keliant klausimus apie būtį šiandien, kiek romantiškos plunksnos prisilietimu prabylant apie Tėvynę bei tarnystę joje. Išties, N. Pipiro eilėraščiai simboliškai atliepia tarpukario Lietuvos dailės kūrybą, kuomet nepaisant studijų užsienyje, Paryžiaus žavesio, grįžtama į Tėvynę, o vienas sodriausių ir mėgstamiausių siužetų – Lietuvos laukai, upeliai, koplytstulpiai, kitaip tariant – gamta bei periferijos atributai. Panašiai ir „Laiko liturgijoje“ prabylama, tarsi, apie inkrustuotą laiką – sustojusį net ne prisiminimuose, tačiau atkeliavusį iš močiutės pasakojimų, kurie nugulė širdy.
Tuo tarpu Roberto Urbonavičiaus „Divina Hora“ – tai nepavaldaus pasauliui laiko meditacija. Pateikiamos meditacijos ne tik kad netarnauja pasaulio laikui, tačiau yra dvasinio Bažnyčios pasaulio atributai. Todėl R. Urbonavičiaus dalis pradedama Advento ilgesiu bei Adomo malda. Ši vystosi į savotiška poetinį potyrį, skatinanti keliauti laikotarpiais, su kitais Biblijos atstovais – Nojaus valtimi, Kalėdų džiaugsmą patirti drauge su paslėptu Elžbietos džiaugsmu, panirti į Juozapo išbandymą ir kitus simboliškus meditatyvius susitikimus. Baigiama Marijos troškimais – karštu noru vėl išvysti tą, kuris buvo paaukotas, dar kartą paliesti sūnų, kuomet vienodai draskoma mamos ir tikinčiosios širdis. Kur gi mylimasis, kur Jėzus: „Kur Jisai vaikščioja? Ar tu žinai, kur Jis, O Sodininke?“.
Tad ši knyga, tai ne tik dviejų bičiulių dialogas apie laiką, vietomis semiantis skaitytojo širdis romantizuotais Tėvynės įvaizdžiais, bet tuo pačiu tai knyga, kviečianti paradoksaliam išgyvenimui – laiko tėkmę patirti sustojus. Tai patirti kviečiame Šiluvoje – akimirkai stabtelėjant ir vasario 13 d. dalyvaujant Marijos dienoje, 14 val. Šiluvos piligrimų centre susitikti su vienu iš autorių – Robertu Urbonavičiumi ir dalyvauti knygos pristatyme.

Menotyrininkė Silvija Čižaitė-Rudokienė
Šiluvos piligrimų centro informacija


Ieškome naujo komandos nario! (Darbo pasiūlymas)

VšĮ „ŠILUVOS PILIGRIMŲ CENTRAS“ PROJEKTŲ KOORDINATORIAUS (-ės)

Darbo pobūdis

Kviečiame prie Šiluvos, šventovės komandos prisijungti žmogų, kuris norėtų tapti VšĮ „ŠILUVOS PILIGRIMŲ CENTRAS“ projektų koordinatoriumi ir drauge su komanda puoselėti piligrimų priėmimo svetingumo kultūrą ir veiklų spektrą.
Tai dinamiška ir kūrybiška darbo pozicija, kurioje pagrindinis dėmesys skiriamas:

 • Šiluvos piligrimų centro knygyno bei parduotuvės veiklai ir jos plėtrai;
 • Svetingumui priimant piligrimus;
 • Įvairių projektinių veiklų, susijusių su piligrimyste ir svetingumu inicijavimui bei įgyvendinimui;
 • Projektų inicijavimui, rengimui ir naujų galimybių įgyvendinimui ieškojimui;

Reikalavimai darbuotojui

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnį kaip 2 metų darbo stažo patirtį projektinėse veiklose, administravimo ar sielovados srityse;
 • norėti tarnauti Bažnyčioje pagal savo dovanas, suvokti esminius Katalikų Bažnyčios mokymo pagrindus;
 • pritarti katalikiškai organizacijos tapatybei ir branginti krikščioniškas vertybes, jas puoselėti savo gyvenime;
 • gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą, kuria laisvai galėtų dėstyti mintis žodžiu ir raštu, papildomų užsienio kalbų mokėjimas yra privalumas;
 • mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
 • turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
 • gebėti dirbti tiek savarankiškai, tiek komandoje.

Mes siūlome

 • įdomų, dinamišką ir kūrybiškumą skatinantį darbą;
 • draugišką darbo aplinką ir galimybes asmeniniam bei profesiniam tobulėjimui;
 • darbą pilnu etatu su galimybe turėti lankstų darbo grafiką;
 • prisidėjimą prie unikalios vietos puoselėjimo bei žinios apie Šiluvą sklaidos;
 • iniciatyvų įgyvendinimą;
 • atlyginimą nuo 850 Eur po mokesčių (konkretus darbo užmokestis aptariamas su kandidatu, atsižvelgiant į jo patirtį bei gebėjimus).

Jūsų gyvenimo aprašymo bei motyvacinio laiško laukiame el. paštu komunikacija@siluva.lt iki vasario 20 d. imtinai. Atrinktus kandidatus apie darbo pokalbį informuosime iki vasario 25 d.


Marijos diena Šiluvoje

Vasario 13-ąją dieną kviečiame drauge susitikti Šiluvoje.
Visa 13-osios dienos programa:
7.00 val. Šv. Mišios (Bazilikoje)
8.00 val. Šv. Mišios (Apsireiškimo koplyčioje)
9.00 val. Šv. Mišios (Apsireiškimo koplyčioje)
10.00 val. Šv. Mišios (Bazilikoje)
10.00 val. Konferencija „Jurgis Ambraziejus Pabrėža (1771-1849)“ (Piligrimų centre)
10.45 val. Švč. Sakramento adoracija (Bazilikoje)
11.00 val. Katechezė. (Bazilikoje)
11.30 val. Rožinio malda ir Mergelės Marijos litanija (Bazilikoje)
12.00 val. Pagrindinės šv. Mišios (Bazilikoje)
14.00 val. Knygos „Divina Hora: eilėraščiai“ pristatymas. Dalyvauja kun. Robertas Urbonavičius (Piligrimų centre)
Išvakarėse nuo 22 valandos Švenčiausiojo Sakramento Adoracija.
Visą naktį vyksta budėjimas ir maldos iki 7 val ryto.

Šv. Mišių tvarka Šiluvoje vasario 2-5 d.

Vasario 2 d.- Kristaus paaukojimas (Grabnyčios)

Šv. Mišios 12.00 (Bazilikoje)

Bus šventinamos žvakės

Vasario 3 d.- Šv. Blažiejus

Šv. Mišios 12.00 (Bazilikoje)

Bus atliekama „gerklės palaiminimo“ sakramentalija

atliekama paliečiant gerklę dviem sukryžiuotom žvakėm

Vasario 5 d.- Šv. Agota

Šv. Mišios 10.00 ir 12.00 (Bazilikoje)

Bus šventinama duona ir vanduo

 

 


ŠILUVOJE SKAITOME

Joseph Ratzinger / Benediktas XVI

Krikščionybės įvadas

Naujus, 2023 Viešpaties metus pradėjome į Tėvo Namus išlydėdami popiežių emeritą Benediktą XVI, su kurio mirtimi baigėsi ištisa epocha. Dėkodami už šį garsiausią moderniosios katalikybės laikų teologą ir ganytoją, kviečiame į rankas pirmą ar n kartą paimti jo žinomiausią knygą – „Krikščionybės įvadas“

Gimusi 1968 metais, iš profesoriaus Jozefo Racingerio paskaitų konspekto, ši knyga nepraranda savo svarbos ir įtakos. Ne veltui ji laikoma žinomiausia moderniųjų laikų katalikybės knyga.

Ši knyga atsirado sudėtingu Bažnyčiai ir pasauliui laikotarpiu, - pervartos epochoje, kuomet buvo klausiama ar Bažnyčios skelbiama tiesa apie Jėzų Kristų yra patikima ir galinti paliesti naujųjų laikų žmogaus širdį bei protą? Pačios Bažnyčios viduje buvo ieškoma būdų atrasti naujus kelius skelbti Kristų, tačiau dažnai šie keliai nuvesdavo į akligatvius, kur būdavo konstruojamas naujasis Kristus ir atmetama tai, ką mokė Bažnyčia.

„Krikščionybės Įvado“ tikslas nėra pasmerkti naująsias teorijas, bet priešingai paliudyti, kad Šventojo Rašto ir apaštalinės Tradicijos skelbiamas Kristus yra Tas, kuris gali perkeisti visų laikų ir kartų žmonių gyvenimus.

Šios knygos puslapiai alsuoja viltimi ir skaidrumu, vėl iš naujo patvirtinama, jog žmogus yra pajėgus protu pažinti Dievą, nes pats Dievas apsireiškė žmogui kaip žmogus – Jėzus Kristus, kuriame yra visa tiesos ir gyvenimo pilnatvė.

„Krikščionybės Įvadas“ nėra knyga, kuri skirta lengvam pasiskaitymui, tačiau ją perskaičius mes jaučiamės lyg aplankę didingą gotikinę katedrą, kurios logiškumas ir grožis mums liudija apie Dievą ir Jo didybę.

Kun. Robertas Urbonavičius


3rd International Scientific Conference “Christianity and Creativity”

3rd International Scientific Conference “Christianity and Creativity”

12 June 2023, Šiluva

To be creative is God’s calling for a human being. In the Book of Genesis, we read that the Lord Creator creates a human being as a small creator, called to cooperate in the great and continuing act of creation. To be human is in itself to reflect God’s creativity in our own creativity. However, creativity might imprison. In postmodern society, being creative is not just a fashion statement but an imperative for everyone. Concepts such as creative industries and creative economy are emerging, making creativity a must. In the information age, social networks empower everyone to be creators. However, the question arises whether this does not undermine the concept of creativity itself as an exceptional and sublime activity. This also leads to the question of whether creativity is not becoming one-day, profane, not bringing long-term changes in life.

When the Catholic philosophers Bishop Juan Caramuel y Lobkowitz and Gottfried Leibniz discovered the binary numbering system, which would become of the utmost importance to humanity some 300 years later, they did not foresee full implications of this discovery. The same has happened with the achievements of many discoverers and creators. This opens up the possibility of seeing human creation as a fragment that emerges in earthly reality in a small form but is rooted in God’s immeasurable creativity. This is where the depth of creativity opens up from a Christian point of view: a human can only be truly creative by overcoming individualistic impulses and opening himself/herself to God, the Creator, who rewards His creation with creativity. Being creative, a human being discovers himself/herself as a creator in the context of the totality of God and creation. By accepting reality as created, a human being is able to pursue earthly goals creatively and fruitfully.

The 3rd International Scientific Conference in Šiluva is devoted to the study of the fundamental concept of creation and creativity from the point of view of theology and other sciences and to an interdisciplinary approach to the problems of creativity in various spheres of human life and activity.

Conference topics

 • The importance of creation in the lives of people and human communities.
 • Creativity and teleology: the (in)compatibility of the long-term and short-term influences of the creative outcome on history.
 • The relationship between creativity and chance.
 • Human creativity from a biblical perspective.
 • of Christianity on the perception of present and future creativity).
 • Perspectives on creativity and the role of Christianity in tackling climate change, artificial intelligence and other major issues facing humanity today.
 • Creativity and consumer society. Will we evolve from consumers to spiritual creators?

Abstract (up to 200 words) submission by 20 April 2023 at info@siluva.lt.

Conference venue: M. Jurgaičio a. 17 A. Šiluvos šventovė, Raseinių raj.

Participation fee – EUR 70*. The fee includes the following: overnight stay, coffee break, lunch, meeting evening, breakfast, a tour around Šiluva, and the Certificate of Participation. The fee does not include arrival to Šiluva.

*Participation fee for participants who are not staying overnight is 30 Eur.

Scientific committee:

Chairperson: Assoc. Prof. Dr. Benas Ulevičius

Deputy Chairperson: Dr. Kastytis Rudokas

Members: Prof. Dr. Žanete Narkēviča, Prof. Dr. Marek Chmielewski, Assoc. Prof. Dr. Piotr T. Nowakowski, Prof. Dr. Birutė Obelenienė, Prof. Dr. Artūras Lukaševičius

Organising committee:

Chairperson: Silvija Čižaitė-Rudokienė

Members: Priest Robertas Urbonavičius, Dr. Kastytis Rudokas

Organisers: VšĮ Šiluvos piligrimų centras and the Faculty of Catholic Theology at Vytautas Magnus University

Conference Patron: Archbishop Kęstutis Kėvalas

Conference partners: Archdiocese of Kaunas, Raseiniai Regional History Museum

Media sponsors: radio station “Marijos radijas”, online portal “Raseinių naujienos”, online portal “Mano Raseiniai”


III tarptautinė konferencija Šiluvoje. Krikščionybė ir kūrybiškumas.

III tarptautinė konferencija Šiluvoje. Krikščionybė ir kūrybiškumas

2023 metų birželio 12 d. Šiluva

Būti kūrybiškam – Dievo pašaukimas žmogui. Pradžios knygoje skaitome, jog Viešpats Kūrėjas sukuria žmogų kaip mažąjį kūrėją, pašauktą bendradarbiauti didžiajame ir besitęsiančiame kūrinijos kūrimo akte. Būti žmogumi savaime reiškia atspindėti Dievo kūrybiškumą savuoju kūrybiškumu. Vis dėlto kūrybiškumas tarsi įkalina. Postmodernioje visuomenėje elgtis kūrybiškai tampa ne tik mados šauksmu, bet ir imperatyvu kiekvienam žmogui. Susiformuoja tokios sąvokos kaip kūrybinės industrijos, kūrybos ekonomika, dėl kurių kūrybiškumas tampa privalomas. Gyvenant informacijos amžiuje, socialiniai tinklai įgalina kiekvieną būti kūrėju. Tačiau ar tai nemenkina pačios kūrybos kaip išimtinės ir pakylėtos veiklos sampratos? Ar kūryba netampa vienadiene, profaniška, nenešančia ilgalaikių gyvenimo pokyčių?

Kai katalikų filosofas vyskupas Juanas Caramuelis y Lobkowitzius, o kiek vėliau Gottfriedas Leibnizas atrado dvejetainę skaičiavimo sistemą, kuri po maždaug 300 metų tapo žmonijos gyvenimo pagrindu, jie, nepaisant savo genialumo, nenumatė visų šio atradimo rezultatų. Panašiai nutiko su daugybės atradėjų ir kūrėjų pasiekimais. Tai atveria galimybę vertinti žmogiškąją kūrybą kaip fragmentą, išnyrantį žemiškojoje tikrovėje nedideliu pavidalu, tačiau šaknimis besiremiantį į neaprėpiamą Dievo kūrybingumą. Čia atsiveria kūrybiškumo gelmė krikščioniškuoju požiūriu – žmogus geba būti tikrai kūrybingas tik nugalėjęs individualistines paskatas ir atsivėręs Dievui – Kūrėjui, apdovanojančiam savo kūrinius kūrybingumu. Būdamas kūrybingas, žmogus atranda save kaip kūrėją Dievo ir kūrinijos visumos kontekste. Priėmęs tikrovę kaip sukurtą, žmogus ir pats geba kūrybingai siekti vaisingų žemiškųjų rezultatų.

III tarptautinė mokslinė konferencija Šiluvoje skirta nagrinėti fundamentalią kūrybos ir kūrybiškumo sampratą teologijos ir kitų mokslų požiūriu, tarpdiscipliniškai pažvelgti į kūrybos problematiką įvairiose žmogaus gyvenimo ir veiklos sferose.

Temos

 • Kūrybos reikšmė žmogaus ir žmonių bendruomenių gyvenime;
 • Kūrybiškumas ir teleologija: ilgalaikių ir trumpalaikių kūrybos rezultato įtakų istorijai (ne)suderinamumas;
 • Kūrybiškumo ir atsitiktinumo santykis;
 • Žmogaus kūrybiškumas bibliniu požiūriu;
 • Krikščionybės potencialas ir įtaka dabarties ir ateities kūrybiškumo percepcijoje;
 • Kūrybiškumo perspektyvos ir krikščionybės vaidmuo sprendžiant klimato kaitos, dirbtinio intelekto ir kitus didžiuosius šiandienos žmonijos klausimus;
 • Kūrybiškumas ir vartotojų visuomenė. Ar iš vartotojų tapsime dvasiniais kūrėjais?

Pranešimų santraukos (iki 200 žodžių) priimamos iki 2023 m. balandžio 20 d. el. p. info@siluva.lt

Konferencijos vieta: M. Jurgaičio a. 17 A. Šiluvos šventovė, Raseinių raj.

Dalyvio mokestis* - 70 Eur. Į mokestį įskaičiuota: nakvynė, kavos pertrauka, pietūs, susitikimų vakaras, pusryčiai ir ekskursija po Šiluvą, dalyvio diplomas. Į mokestį neįskaičiuota – atvykimas iki Šiluvos.

Dalyvio mokestis pranešėjams, kuriems neaktuali nakvynės paslauga – 30 Eur

Mokslinis komitetas:

Pirmininkas: doc. dr. Benas Ulevičius

Pavaduotojas: dr. Kastytis Rudokas

Nariai: prof. dr. Žanete Narkēviča, prof. dr. Marek Chmielewski, doc. dr. Piotr T. Nowakowski, prof. dr. Birutė Obelenienė, prof. dr. Artūras Lukaševičius

 

Organizacinis komitetas:

Pirmininkė: Silvija Čižaitė-Rudokienė

Nariai: Kun. Robertas Urbonavičius, dr. Kastytis Rudokas

Organizatoriai: VšĮ Šiluvos piligrimų centras ir Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultetas

Konferencijos globėjas: Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas

Konferencijos partneriai: Kauno arkivyskupija, Raseinių krašto istorijos muziejus

Informaciniai rėmėjai: Marijos Radijas, internetinis portalas Raseinių naujienos, internetinis portalas Mano Raseiniai


Pabėgimai į Šiluvą: Angelai, kurie saugo

Kovo mėnuo – laikotarpis, kurio metu išgyvename laukimą sumišusį su padėka. Tai atgimimą pranašaujantis laikas, kuomet vis arčiau Šv. Velykų slėpinys, o šį kartą pabėgimai vyks kovo 11-ąją – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Todėl kovo 10-12 d. kviečiame į Šiluvą drauge prisiminti Angelus, kurie saugo, pažvelgti į trijų Arkangelų – Mykolo, Rapolo ir Gabrieliaus nešamas žinias.

Apgyvendinama Jono Pauliaus II namuose.

Kaina apsistojant dviviečiame kambaryje – 120 Eur žmogui.

Kaina apsistojant vienviečiame kambaryje – 145 Eur žmogui.

Į kainą įskaičiuota: apgyvendinimas, maitinimas tris kartus per dieną, šventinė vakarienė, sūrių degustacija, paskaitos ir susitikimai. Į kainą neįskaičiuotas atvykimas iki vietos.

Būtina registracija iki vasario 28 d. Vietų skaičius ribotas. Registracija vykdoma el. paštu info@siluva.lt

Daugiau informacijos galite rasti www.siluva.lt  bei www.dominikonai.lt

Į klausimus atsakome:  el. paštu info@siluva.lt  arba telefonu 866362840 (Silvija)

Pageidaujant asmeninio pokalbio su vienuole, dvasininku ar išpažinties, prašome informuoti el. paštu info@siluva.lt ir suderinsime Jūsų asmeninį laiką.

Programa:

Penktadienis kovo 10 d.
Piligrimų namai priima dalyvius nuo 16:00 Atvykimas/laisvas laikas

18:00 – 19:00 Suvažiavimas Jono Pauliaus II piligrimų namuose

19:00 Vakarienė. Jono Pauliaus II piligrimų namuose

20:00 muzikinė meditacija Šiluvos bazilikoje

 

Šeštadienis kovo 11 d.
8:00 Šv. Mišios dėkojant už Tėvynės Laisvę. Šiluvos bazilikoje

9.00 Pusryčiai. Jono Pauliaus II piligrimų namuose
10:30  T. Mindaugo Slapšinsko OP paskaita „Angelas prabilęs moteriai, išgelbėjęs istoriją – Gabrielius“. Šiluvos piligrimų centre

11:30 Kavos pertrauka/Diskusija. Šiluvos piligrimų centre
13:00 Pietūs. Jono Pauliaus II piligrimų namuose

14:30 s. Marija Gude SE praktinė paskaita „Keliautojo patirtis –  Arkangelas Rapolas“. Šiluvos piligrimų centre

15.30 Kavos pertrauka/Diskusija. Šiluvos piligrimų centre

17:00 dr. Jūratės Micevičiūtės paskaita „Šv. Arkangelas Mykolas – pomirtinis sielų vedlys ir svėrėjas“. Šiluvos piligrimų centre
18:30 Šventinė vakarienė. Jono Pauliaus II piligrimų namuose

21:00 Malda prie Stebuklingojo paveikslo. Šiluvos bazilikoje

 

Sekmadienis kovo 12 d.
8:30 Ryto malda

9:00 Pusryčiai. Jono Pauliaus II piligrimų namuose

10:00 Žano Talandžio pasidalinimas „Angelas sargas mano gyvenime“ ir sūrio degustacija. Šiluvos piligrimų centre

11:00 Laisvas laikas

12:00 Šv. Mišios. Šiluvos bazilikoje

13.00 val. Pietūs. Jono Pauliaus II piligrimų namuose. Atsisveikinimas


Marijos diena Šiluvoje

Sausio 13-ąją dieną kviečiame drauge su Mergele Marija pradėti naujus metus ir susitikti Šiluvoje.

 

Visa 13-osios dienos programa:

7.00 val. Šv. Mišios (Bazilikoje)

8.00 val. Šv. Mišios (Apsireiškimo koplyčioje)

9.00 val. Šv. Mišios (Apsireiškimo koplyčioje)

10.00 val. Šv. Mišios (Bazilikoje)

10.45 val. Švč. Sakramento adoracija (Bazilikoje)

11.00 val. Katechezė. Arkiv. Kęstutis Kėvalas „Dešimt popiežiaus Benedikto XVI pamokų“ (Bazilikoje)

11.30 val. Rožinio malda ir Mergelės Marijos litanija (Bazilikoje)

12.00 val. Pagrindinės šv. Mišios, homiliją sako kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ (Bazilikoje)

Išvakarėse nuo 22 valandos Švenčiausiojo Sakramento Adoracija.

Visą naktį vyksta budėjimas ir maldos iki 7 val ryto.


Šiluvos muziejuje įgyvendinamas XVIII a. paveikslo restauravimo projektas

2003 m. į kultūros paveldo registrą įrašytas kontūrinis paveikslas ,,Jėzus Kristus" u.k. 27134 nebuvo niekada restauruotas. Tai liudija Prano Gudyno centro paieška, atlikta Jurgos Masiulytės. Nors kultūros paveldo registre įrašytas pavadinimas yra ,,Jėzus Kristus". Dr. Astos Giniūnienės tyrimai 2012 m. (Menotyra.2012. T. 19. Ne. 1, p. 18-36.) išaiškino, kad tikslesnis šio kūrinio pavadinimas ,,Danielius liūtų duobėje". Tai tarpdiscipliniškas kūrinys, kuris apima tiek XVIII a. dailės, liturgijos ir teatro tyrimus. Nežinomo Lietuvos dailininko sukurtas XVIII a. III ketv., panaudotas medis, aliejus. Pranašas Danielius (VII-VI a. pr. Kr.) yra vienas iš keturių didžiųjų pranašų (kiti – Ezechielis, Izaijas, Jeremijas).

Šis kontūrinis paveikslas yra retas ir įdomus Lietuvos sakralinės kultūros objektas, rastas Šiluvos bazilikoje. Paveikslo provaizdžiu galėjo būti Peter Paul Rubenso (1577-1640) paveikslas ,,Danielius liūtų duobėje“ (nutapytas apie 1615 m., saugomas Vašingtone, Nacionalinėje meno galerijoje), kuris pasiekė Lietuvą per raižinius. Ši Senojo Testamento scena priklausė Kristaus kapo kompozicijai – per Danieliaus išgelbėjimą tikintiesiems buvo kalbama apie sielos išvadavimą (ankstyvosios krikščionybės malda: išgelbėk mano sielą, kaip ,,išgelbėjai Danielių liūtų nasrų“), asociatyvus buvo duobės ir kapo grotos sugretinimas, teigiantis Išgelbėjimo ir Prisikėlimo viltį. Danieliaus krūtinėje yra širdies formos išpjova, į kurią būdavo įstatoma brangaus metalo širdies plokštelė išreiškusi širdies pamaldumą Dievui.
Šis kūrinys yra svarbus Šiluvos lankytojams, nes  padeda pažinti LDK bažnytinę kultūrą, ir yra itin įdomus susipažįstant su neišlikusia Šiluvos tradicijos dalimi ir kultūra. Šio projekto rezultatai svarbūs ne tik Šiluvai, bet ir Lietuvos kultūros tyrimų instituto projektams, skirtiems tirti visą Lietuvos kontekstą.

Technologinius kūrinio tyrimus atliko "Meno kūrinių tyrimai"

Projekto restauracijos darbus atliko Manto Matuizos personalinė dailės kūrinių restauravimo įmonė

     

 

Projektą iš dalies remia Lietuvos kultūros taryba