Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmės Šiluvoje

Rugpjūčio 15 d. Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmių metu Š𝐯. 𝐌𝐢š𝐢𝐨𝐬 𝐚𝐮𝐤𝐨𝐣𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐁𝐚𝐳𝐢𝐥𝐢𝐤𝐨𝐣𝐞 𝟏𝟎.𝟎𝟎 𝐯𝐚𝐥. 𝐢𝐫 𝟏𝟐.𝟎𝟎 𝐯𝐚𝐥.
𝐓𝐚𝐢𝐩 𝐩𝐚𝐭 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐞𝐧𝐚𝐦𝐞, 𝐣𝐨𝐠 š𝐢ą 𝐝𝐢𝐞𝐧ą 𝐩𝐢𝐥𝐢𝐠𝐫𝐢𝐦𝐚𝐢 𝐭𝐮𝐫𝐢 𝐠𝐚𝐥𝐢𝐦𝐲𝐛ę 𝐠𝐚𝐮𝐭𝐢 𝐀𝐭𝐥𝐚𝐢𝐝𝐮𝐬 Š𝐢𝐥𝐮𝐯𝐨𝐣𝐞.
Visuotiniams atlaidams pelnyti sąlygos yra įprastos: atlikti išpažintį (būti atlikus bent prieš kelias savaites), sudalyvauti Šventosiose Mišiose ir priimti Komuniją, pasimelsti Šventojo Tėvo
intencija - "Melskime, kad Pasaulinė jaunimo diena Lisabonoje padėtų jaunuoliams pradėti savo kelionę ir gyvenimu liudyti Evangeliją. Melskimės kad baigtųsi karas Ukrainoje" bei sukalbant Tėve Mūsų ir Tikėjimo išpažinimą.

Pabėgimai į Šiluvą 2023-2024

„Pabėgimai į Šiluvą“ – dvasinė ir intelektualinė kelionė. Šios idėjos autoriai – Šv. Apaštalų  Pilypo ir Jokūbo dominikonų vienuolynas ir Šiluvos piligrimų centras. „Pabėgimų“ programa remiasi siekiu susitikimus paversti paprastu ir patraukliu, iškalbingu ir mąsliu laiku.

Programoje Jūsų lauks daug ekskursų į kultūros, dievoieškos, meno, miestokūros ir mokslo plačiąja prasme temas. Tam, kad pasaulio daugiasluoksniškumas būtų kuo išsamiau atskleistas, bendradarbiaujame ir su kitomis vienuolijomis, ir su įvairiais lektoriais – savo sričių žinovais.

 

Birželis: 7–9 d. „Dievas žmogaus sode“

Antrąjį birželio savaitgalį kviečiame dar kartą pabėgti į Šiluvą. Kartu aplankysime Palendrių šv. Benedikto vienuolyną ir drauge su lektoriais pažvelgsime į sodo vaizdinį, lydintį nuo Pradžios knygos, besiskleidžiantį prieš mūsų akis. Kelionėje mus lydės Vilniaus Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo dominikonų vienuolyno prioras br. Jokūbas Marija Goštautas OP.

 

Dalyvių skaičius ribotas.

Apgyvendinama Jono Pauliaus II piligrimų namuose dviviečiuose arba vienviečiuose kambariuose.

Kaina asmeniui vienviečiame kambaryje: 200 Eur

Kaina asmeniui dviviečiame kambaryje: 150 Eur

Kaina dalyvaujant renginyje „Ir kūnas, ir siela“ ir gyvenant vienviečiame kambaryje: 550 Eur

Kaina dalyvaujant renginyje „Ir kūnas, ir siela“ ir gyvenant dviviečiame kambaryje: 440 Eur

„Pabėgimų į Šiluvą“ metu atsižvelgiame į finansinius iššūkius patiriančius asmenis, todėl vadovaudamiesi Mt 11, 28-30 „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate“ esame paruošę dvi nemokamas dalyvių vietas kiekvienam užsiėmimui. Dėl jų prašome susisiekti info@siluva.lt

Į kainą įskaičiuota: apgyvendinimas, maitinimas tris kartus per dieną, lektorių paskaitos, kavos pertraukėlės. Į kainą neįskaičiuotas atvykimas iki Šiluvos. Registruojantis mokamas 50 Eur avansas už asmenį. Avansas grąžinamas apie nedalyvavimą pranešant ne trumpiau nei 3 savaitės iki renginio.

Registracija į „Pabėgimus“ el. paštu info@siluva.lt

Daugiau informacijos: www.siluva.lt arba www.dominikonai.lt

Organizatoriai: VšĮ Šiluvos piligrimų centras ir Vilniaus Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo dominikonų vienuolynas

Pabėgimų draugai: Palendrių šv. Benedikto vienuolynas, Utenos Dievo Apvaizdos seserų kongregacija, Kauno arkivyskupijos kurija, Šiluvos parapija, Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacija.

 


Didieji Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai

 

Rugpjūčio 27 d., paskutinis rugpjūčio sekmadienis

PADĖKOS UŽ LAISVĘ šventė

12 val. Šiluvos bazilikoje

Rugsėjo 7 d., ketvirtadienis
ŠV. JONAS PAULIUS II

  1. 30 val. Rožinis Apsireiškimo koplyčioje
    18 val. Atlaidų pradžios šv. Mišios ir Valandų liturgija (Vakarinė) Apsireiškimo koplyčioje. Meldžiame šventojo Jono Pauliaus II užtarimo atvyksiantiems piligrimams.

Po šv. Mišių – procesija su Švenčiausiuoju Sakramentu į Baziliką. Naktinės adoracijos pradžia

Rugsėjo 8 d., penktadienis
Švč. Mergelės Marijos Gimimas
ARTIMO MEILĖS IR SVEIKATOS DIENA

Meldžiamės su ligoniais ir visais, kurie rūpinasi žmonių sveikata ir stengiasi mažinti vargą

Piligrimų sielovadai talkina Kauno II dekanatas

8 val. Meldžiamės už organizacijas, kurios stengiasi palengvinti vargstančiųjų ir kenčiančiųjų dalią ir per juos tarnauti Kristui.
10 val. Meldžiamės, kad Bažnyčia sugebėtų savo jautrumu ir pagalba apgaubti visus, kuriuos slegia žmogiškasis silpnumas.
12 val. Meldžiamės už ligonius ir tuos, kurie jiems tarnauja bei padeda kiekvienam kenčiančiajam.
16 val. Meldžiamės, kad Europos žmonės trokštų atnaujinti savo gyvenimą Kristuje (šv. Mišios latvių kalba).
18 val. Meldžiamės, kad Bažnyčia drauge su sunkumų ir priklausomybių kamuojamais asmenimis žengtų atgailos ir atsinaujinimo keliu.
19 val. Vidinio išgydymo pamaldos.

Rugsėjo 9 d., šeštadienis
ŠEIMŲ IR JAUNIMO DIENA

Meldžiamės su jaunimu, mamomis, tėčiais, vaikais, močiutėmis, seneliais ir užsienyje gyvenančiais lietuviais

Piligrimų sielovadai talkina Raseinių dekanatas

8 val. Meldžiamės, kad Bažnyčios Sinodas vis geriau atpažintų Dievo siunčiamus laiko ženklus.
10 val. Meldžiamės, kad visos Žemės tautos jaustųsi esančios viena Dievo tauta.
12 val. Meldžiamės už šeimas ir prašome malonės suvokti, kad Šventoji Dvasia per Krikštą mus visus padaro Dievo vaikais.
16 val. Meldžiamės, kad Bažnyčia vis labiau atsilieptų į Dievo kvietimą eiti ir padaryti Jo mokiniais visų tautų žmones (plg. Mt 28, 19) (šv. Mišios lenkų kalba).
18 val. Meldžiamės už jaunimą ir užsienyje gyvenančius lietuvius, kad kiekvienas sektų Kristumi ir siektų šventumo.

21 val. Žiburių procesija. Meldžiamės, kad kiekvienas, kuriam suteikiama Dvasios apraiška bendram labui (plg. 1 Kor 12, 7), imtųsi naudingų darbų Bažnyčiai atnaujinti ir plėsti. Po procesijos – naktinės Švenčiausiojo Sakramento adoracijos  Apsireiškimo koplyčioje pradžia.

Rugsėjo 10 d., sekmadienis
BAŽNYČIOS DIENA
Pagrindinė atlaidų diena

Meldžiamės su parapijų ir kitomis bendruomenėmis

Piligrimų sielovadai talkina Kauno I dekanatas

8 val. Meldžiamės, kad tarnaujantieji Bažnyčioje nepristigtų meilės statydami gyvojo Dievo namus.
10 val. Meldžiamės, kad visoje Žemėje būtų skelbiama Evangelija.
12 val. Meldžiamės už Bažnyčios vienybę, kad suburti kaip Kristaus kaimenė būtume atviri Šventosios Dvasios vedimui.
16 val. Meldžiamės, kad Bažnyčia būtų kiekvieną žmogų priimanti meilės bendruomenė (graikų apeigų liturgija ukrainiečių kalba).
18 val. Melskimės už parapijas ir bendruomenes, kad jose būtų skelbiamas ir liudijamas prisikėlęs Kristus.

Rugsėjo 11 d., pirmadienis
TEISINGUMO SAUGOJIMO DIENA

Meldžiamės su Lietuvos policijos, Prokuratūros, Valstybės sienos apsaugos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos bei visais teisėsaugos ir teisėtvarkos darbuotojais

Piligrimų sielovadai talkina Jonavos dekanatas

8 val. Meldžiamės, kad kiekvienas atpažintų pasauliečių orumą bei atsakomybę Bažnyčioje.
10 val. Meldžiamės, kad pasauliečiai sąmoningai dalyvautų Kristaus kunigiškojoje, pranašiškojoje ir karališkojoje pasiuntinybėje.
12 val. Meldžiamės už teisėtvarkos bei teisėsaugos darbuotojus, kad savo tarnystę jie priimtų kaip teisingumo ir gailestingumo dovaną žmonijai.
16 val. Meldžiamės, kad kiekvienas suvoktų pareigą būti gyvojo Dievo liudytoju.
18 val. Meldžiame malonės suvokti, kad visi iš Dievo esame gavę tą pačią tikėjimo dovaną ir pareigą ja dalytis.

Rugsėjo 12 d., antradienis
TAIKOS SIEKIO DIENA

Meldžiamės su Lietuvos kariais, šauliais, savanoriais

Piligrimų sielovadai talkina Kėdainių dekanatas

8 val. Meldžiamės, kad sugebėtume jautriai rūpintis kiekvienu žmogumi bei kūrinija.
10 val. Meldžiamės, kad kiekvienas tikintysis apsispręstų nuolat žengti pirmyn gyvo tikėjimo, žadinančio viltį ir veikiančio meile, keliu.
12 val. Meldžiamės už tuos, kurie rūpinasi Lietuvos krašto apsauga, ir visus taikos bei vienybės kūrėjus.
16 val. Meldžiame malonės išbandymuose sekti Kristumi ir liudyti Jo meilę (šv. Mišios anglų kalba).
18 val. Meldžiame taikos pasauliui, ypač Ukrainoje, ir kad visi kenčiantys patirtų esą ypač suvienyti su Kristumi.

Rugsėjo 13 d., trečiadienis
SIELOVADOS IR PASIŠVENTIMO DIEVUI DIENA

Meldžiamės su kunigais, pašvęstaisiais, seminaristais, katechetais ir visais Viešpaties vynuogyno darbininkais

Piligrimų sielovadai talkina Jurbarko dekanatas

8 val. Meldžiamės už palikusius kunigystę ar pašvęstąjį gyvenimą, kad naujai atrastų savo vietą Bažnyčioje.
10 val. Meldžiamės už tuos, kurie didžiadvasiškai įvairiausiais būdais tarnauja žmonėms.
12 val. Meldžiamės už dvasininkus, seminaristus ir Dievui pašvęstojo gyvenimo narius, kad drąsiai skelbtų Evangeliją ir tarnautų Kristaus Kūno gerovei.
16 val. Meldžiamės už tarnaujančiųjų Bažnyčioje sužeistus ir įskaudintus žmones, kad naujai patirtų Dievo meilę ir gailestingumą, o skriaudėjai – atgailą ir atsivertimą.
18 val. Meldžiame pašaukimų į kunigystę ir Dievui pašvęstąjį gyvenimą, kad nepristigtume įsipareigojusiųjų ugdyti Kristaus Bažnyčią bei tarnauti žmonėms.

Rugsėjo 14 d., ketvirtadienis
Šventojo Kryžiaus Išaukštinimas
MOKSLO IR UGDYMO DIENA

Meldžiamės su darželių, mokyklų, kolegijų, universitetų bendruomenėmis

Piligrimų sielovadai talkina Ukmergės dekanatas

8 val. Meldžiame tikros išminties ir supratimo dovanos tiems, kurie nepriima Kristaus mokymo.
10 val. Meldžiamės, kad būtume keliaujanti Bažnyčia, paženklinta tikro, nors ir netobulo, šventumo.
12 val. Meldžiamės už mokymo ir ugdymo bendruomenes, kad jose kiekvienas būtų priimtas kaip Dievo vaikas.
16 val. Meldžiamės, kad kankinių ir šventųjų pavyzdys atskleistų Dievo veidą ir artumą.
18 val. Meldžiamės, kad Bažnyčios mokymas vestų tikinčiuosius į asmeninį ir bendruomeninį atsinaujinimą.

Rugsėjo 15 d., penktadienis
Švč. Mergelė Marija Sopulingoji
PADĖKOS DIENA

Piligrimų sielovadai talkina Raseinių dekanatas

8 val. Dėkojame už visus tarnavusius atlaidų metu.
10 val. Dėkojame už Mergelės Marijos vaidmenį Išgelbėjimo plane.
12 val. Dėkojame už Mergelės Marijos pavyzdį ištikimai vykdyti Tėvo valią.
16 val. Dėkojame Dievui už Jo Motinos kvietimą klausyti Jos Sūnaus.
18 val. Dėkojame už gautas atlaidų malones, Dievo ir Jo Motinos artumą.

 

PAMALDŲ TVARKA ATLAIDŲ METU

ŠV. MIŠIOS

8 val. ir 9 val. Apsireiškimo koplyčioje

10 val. Aikštėje (savaitgalį) arba Bazilikoje (kitomis dienomis)

12 val. Švč. Mergelės Marijos litanija ir pagrindinės šv. Mišios Aikštėje

16 val. Bazilikoje

18 val. Aikštėje

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

9–21 val. Bazilikoje (7–8 d. ir  9–10 d. ir 12-13 d. per naktį)

ROŽINIO MALDA

11.30 val. Aikštėje

14 val. Bazilikoje

15.30 val. Koplyčioje

17.15 val. Nuo Koplyčios į Baziliką

ATGAILOS IR SUTAIKINIMO SAKRAMENTAS

8–19 val. Apsireiškimo koplyčioje, Bazilikoje, Aikštėje

„TURIU TAU LAIKO“ (palapinė aikštės gale) 10–19 val.

Budės kunigas (pokalbio ar išpažinties) arba diakonai bei seminaristai (pokalbio)

KATECHEZĖS

11.00 ir 17.45 val. Aikštėje

14.30 val. (kasdien) diskusija katechezės tema „Šiluvos terasoje“ (Bukoto g. 5)

KRYŽIAUS KELIO APMĄSTYMAS

9.30 val. savaitgalį ir

16 val. kasdien piligrimystėje per Šiluvos šilą iki Apsireiškimo koplyčios.

(autobusiukas nuveš piligrimus nuo Šiluvos parduotuvės aikštelės 9 val. savaitgalį ir 15.30 val. kasdien).

VALANDŲ LITURGIJA (RYTMETINĖ)

9.00 val. Bazilikoje

MARIJOS VALANDOS

9.30 val. Bazilikoje

GAILESTINGUMO VAINIKĖLIS

15 val. Bazilikoje

AKATISTAS 

10 val. Apsireiškimo koplyčioje (13 d.)

ŽIBURIŲ PROCESIJA

aplink Šiluvą 21 val. (tik 9 d.)

VAIKŲ PALAIMINIMAS

po vakaro šv. Mišių Aikštėje

ATLAIDUOSE KVIEČIAME LAIKYTIS VISŲ SAUGUMO REIKALAVIMŲ

 


Rugpjūčio 5 d. - Atlaidų diena Romoje ir Šiluvoje

Kaip žinia, Šiluvos Bazilika yra dvasinė dukra Santa Maria Maggiore bazilikos, esančios Vatikane. Ši ypatinga privilegija teikiama toms šventovėms, kuriose yra gyvas pamaldumas Dievo Motinai ir kurios pasižymi dvasine
šlove ir garsu. Ši dvasinė giminystė pasireiškia atlaidų privilegija, – nuo šiol aplankiusiems Šiluvos Baziliką
yra suteikiama galimybė pelnyti Santa Maria Maggiori bazilikai skirtuosius atlaidus.  Rugpjūčio 5-oji diena yra Švč. Mergelės Marijos Didžiosios pašventinimo metinių liturginis minėjimas. Todėl kviečiame visus piligrimus pasinaudoti dvasine privilegija ir gauti Atlaidus šią dieną ne tik Romoje, bet ir Šiluvoje.

Visuotiniams atlaidams pelnyti sąlygos yra įprastos: atlikti išpažintį (būti atlikus bent prieš
kelias savaites), sudalyvauti Šventosiose Mišiose ir priimti Komuniją, pasimelsti Šventojo Tėvo
intencija, sukalbant Tėve Mūsų ir Tikėjimo išpažinimą.


Paskaitų ir diskusijų ciklas Šiluvoje: „Nuo paveldo link šventybės, nuo miesto link šventovės“

Gyvename laikotarpiu, kuomet materialios prigimties vartojimas, malonumai ir pagundos užgožia tikrosios prasmės ieškojimą. Žmogus dažnai siekia laimingo, o ne prasmingo gyvenimo. Juo labiau – mūsų visuomenės nebekelia sau tikslo siekti šventumo. Šventumas ir tikėjimas geriausiu atveju paliekami individualiam žmogaus apsisprendimui.

Todėl šis dr. Kastyčio Rudoko paskaitų ciklas yra skirtas paskatinti pažvelgti į žmogaus apgyvendinto pasaulio, įkultūrinto pasaulio potencialą šventumui. Čia bus laikomasi principinės pozicijos, jog žmogaus kuriama kultūra (kalbėsime apie įvairius kultūrinius reiškinius įvairiais istoriniais laikotarpiais, bet koncentruosimės į miesto problematiką) yra skirta ne kam kitam, bet nutiesti kelią į šventumo paieškas. Mūsų laikais – kultūra yra suvokiama kaip savitikslė, kaip baigtinė. Bandysime parodyti, jog norint atskleisti kultūrinio reiškinio tikrąjį grožį, visų pirma kiekvieną daiktą suvokiame kaip potencialą, o ne kaip uždarą baigtinį rezultatą.

Ciklą sudaro keturios paskaitos liečiančios kultūros paveldo vertės problematiką, giluminius miestą kuriančios procesus, kurie nematomi plika akimi, bet yra bene pagrindiniai formuojantys urbanistikai istorijoje, dabar ir ateityje. Taip pat bus kalbama apie daugiau nei vieną egzistuojančią laiko tėkmės trajektoriją žmogaus apgyvendintame pasaulyje. Paskutinė paskaita skirta pažvelgti į urbanistikos ateitį, bet čia svarbiausiu reiškiniu jau tampa ne daiktai, bet žmogaus gebėjimas sukurti tokią savo sampratos nuostatą, jog miestas būtų perkeistas į tai, ką galėtume vadinti šventove.

Viso ciklo metu yra laikomasi nuostatos, jog šventumas neįmanomas be Dievo malonės, tačiau šventumo siekis tuo pačiu yra ir bene svarbiausia žmogaus pareiga: „Būkite šventi, nes aš, VIEŠPATS, jūsų Dievas, esu šventas.“ (Kun 19;2).

Paskaitos vyks Šiluvos piligrimu centre adresu M. Jurgaičio a. 17A, Šiluva nuo 14 val.  Trukmė – 1 val. Dalyvavimas paskaitose – nemokamas, tačiau būtina registracija el. paštu info@siluva.lt.

Paskaitų datos ir temos:

Liepos 29 d. 14 val. „Miesto paveldo lygmenys: nuo kultūrinio artefakto iki šventumo“

Rugpjūčio 5 d. 14 val. „Miestas – sąmoningas organizmas?“

Rugpjūčio 12 d. 14 val.  „Laiko tėkmės kryptys žmogaus apgyvendintame pasaulyje“

Rugpjūčio 19 d. 14 val. „Šiluvos ateitis: ar šventovėje reikia gyventi?“

Šiluvos piligrimų centro informacija


Šiluvos piligrimų centro darbo laikas liepos 30 d.

Primename ir kviečiame, 𝐥𝐢𝐞𝐩𝐨𝐬 𝟑𝟎 𝐝. 𝟏𝟐 𝐯𝐚𝐥. Š𝐢𝐥𝐮𝐯𝐨𝐬 𝐁𝐚𝐳𝐢𝐥𝐢𝐤𝐨𝐣𝐞 dalyvauti klebono išleistuvių šv. Mišiose. Po jų - renkamės Jono Pauliaus II namuose, kuriuose drauge pabūsime. Kiekvienas galintis bei norintis kviečiamas prisidėti prie bendro vaišių stalo.Š𝐢𝐥𝐮𝐯𝐨𝐬 𝐩𝐢𝐥𝐢𝐠𝐫𝐢𝐦ų 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐬 𝐥𝐢𝐞𝐩𝐨𝐬 𝟑𝟎 𝐝. 𝐝𝐢𝐫𝐛𝐬 𝐢𝐤𝐢 𝟏𝟐 𝐯𝐚𝐥. Šįkart pasimatykime ir pabūkime drauge klebono Erasto palydėjime į kitą parapiją.


Ligonių diena Šiluvoje

Paskutinį mėnesio penktadienį - liepos 28 d. kviečiame į vidinio išgydymo pamaldas su misionieriais iš Lenkijos egzorcistu kun. Jan Reczek ir Stanisława Dąbrowska, turinčiais ilgametę patirtį vidinio išgydymo tarnystėje. Kunigas J.Reczek jau tris dešimtmečius besidarbuoja Katalikų bažnyčios vidinio išgydymo tarnystėje. Jis yra kelių knygų autorius, vieną iš kurių - „Palūžusią dvasią išgydo Jėzus" - 2008 m. išleido „Katalikų pasaulio leidiniai“. Organizuoja sielovados bendruomenė "Gailestingumo versmė"


Klebono Erasto Murausko išleistuvės

Kviečiame į Šiluvos parapijos klebono išleistuves, kurios įvyks liepos 30 d. 12 val. drauge melsimės šv. Mišiose Šiluvos bazilikoje. Po šv. Mišių - kviečiame susirinkti Jono Pauliaus II piligrimų namuose (M. Jurgaičio a. 5, Šiluva), kur galėsime išsakyti savo palinkėjimus klebonui Erastui. O prie vaišių stalo gali prisidėti kiekvienas norintis.


Liepos 13-oji - Marijos diena Šiluvoje

Liepos13-ąją dieną kviečiame drauge susitikti Šiluvoje.
13-osios dienos programa:
7.00 val. Šv. Mišios (Bazilikoje)
8.00 val. Šv. Mišios (Apsireiškimo koplyčioje)
9.00 val. Šv. Mišios (Apsireiškimo koplyčioje)
10.00 val. Šv. Mišios (Bazilikoje)
11.00 val. Katechezė. Kun. Šarūnas Petrauskas (Bazilikoje)
11.30 val. Rožinio malda ir Mergelės Marijos litanija (Bazilikoje)
12.00 val. Pagrindinės šv. Mišios (Bazilikoje)
Išvakarėse nuo 22 valandos Švenčiausiojo Sakramento Adoracija.
Visą naktį vyksta budėjimas ir maldos iki 7 val ryto.

Šiluvoje skaitome. Apsčiai gyvenimo: skaistumo dorybė kunigams ir vienuoliams

O taip, Jūs atspėjote: knygą tokiu pavadinimu, be kunigų ir vienuolių, kuriems ji tiesiogiai skirta, gali paimti į rankas tik tie nabagai, kuriems... jos reikia darbui. Taip ir aš ją atsiverčiau ruošdamasi paskaitai apie susivaldymo dorybę – atsiverčiau ir jau nebegalėjau užversti kol prarijau ją visą, nustūmusi darbo užrašus į tolimiausią stalo kampą.

Knyga mane „pagavo“ kaip tik dėl to, kad nesu vienuolė, bet „normali“ – ištekėjusi, darbais ir krūva seklių pasaulietiškų reikalų nuo ryto iki vakaro apsikrovusi  – moteris, gyvenanti įprastame pasaulyje, kur kiekviename žingsnyje tyko įvairiausio plauko pagundos, nuo ypač viliojančio pyragėlio vitrinoje iki apsikrovimo darbais, nes jie gi tokie įdomūs... Iš kur imti laiko, energijos, galų gale valios, proto, kantrybės?..

Autorius beda pirštu kaip tik į šią kebeknę: „Vienas iš dvasinio gyvenimo iššūkių jau nuo Edeno sodo laikų – suprasti, kad mes galime patirti laimę būdami riboti, o ne nepaisant mūsų ribotumo“ (p. 133). Paprastais žodžiais, su puikiu jumoro jausmu jis moko nesusipykti net su savo kūnu, kai po švenčių laikotarpio darosi baisoka lipti ant svarstyklių: „Gali atrodyti dorybinga skaistumą [ar apskritai susivaldymą – J. M.] įsivaizduoti kaip sielos viešpatavimą kūnui, dvasios – tam, kas gyvuliška, tačiau nėra krikščioniška, jei toks viešpatavimas suprantamas kaip prievartos forma, o ne kūniškumo, jausmingumo ir racionalumo įtraukimas į Dievo malone atkurtą darną“ (p. 166). Kaip tik žodis „darna“ yra raktas į krikščioniškąjį susivaldymo dorybės supratimą, atskleidžiamą šioje knygoje.

Nustembi, kai knyga apie skaistumą teigia, jog „esame kviečiami priimti gyvenimą apsčiai“ (p. 193). Tiesa, „jei esame gundomi meilės troškulį užmaskuoti alkoholiu, išsilaisvinsime tik tada, kai įsisąmoninsime mumyse slypintį Dievo troškulį. (...) Jei imame springti nuo savo troškimų, tai reiškia, kad pasitenkiname smulkiais dalykais“ (p. 194). O juk esame kviečiami trokšti maksimumo: prisiminkime, kaip šv. Kryžiaus Jonas, didysis atsižadėjimo (taigi, ir susivaldymo) mokytojas ragino mus būti ambicingus: „Idant skonėtumeisi viskuo, nenorėk skonėtis niekuo; idant turėtum viską, nenorėk turėti niekur nieko...“ Ten, kur mes regime bauginantį atsižadėjimą („nenorėk skonėtis niekuo..., nenorėk turėti niekur nieko“), Jean–Marie Gueullette moko įžvelgti tiesiog įžūlų siekį skonėtis viskuo ir turėti viską.

Dar didesnė nuostaba apima, kai jau pirmieji puslapiai sugriauna išankstinę nuostatą, kad knyga bus naivus skaistumo šlovinimas. Toli gražu ne: autorius žeria, kad taip, žinoma, šiandien gyvename kultūroje, kuri svyruoja tarp kraštutinumų „super“ ir „šlamštas“ (p. 21); taip, žinoma, mūsų gyvenimas yra paženklintas stokos (p. 132); taip, žinoma, skaistumas (ir bet kuris kitas susivaldymas) yra kova (p. 166); taip, žinoma, kiekvienam pradedančiam krikščioniui „lengviau galvoti, kad yra pašauktas mylėti visus žmones, išskyrus vieną“ – save patį (p. 199)... Autorius kalba kaip praktikas, ilgus metus ieškojęs atsakymo ne tik į savo asmeninio gyvenimo keliamus iššūkius, bet ir padėjęs jų ieškoti dominikonams naujokams, savo dvasiškai vadovaujamiems pasauliečiams ir taip pat studentams teologijos fakultete Lione.

Galiausiai negaliu nepaminėti to, kaip smagu skaityti nepaprastai sklandų knygos tekstą – deja, tai retokai pasitaikantis malonumas iš užsienio kalbų išverstos literatūros jūroje. Su džiaugsmu skonėjausi (šv. Kryžiaus Jono sąvoka, tad – leistina tekste apie susivaldymo dorybę) tuo, kaip kruopščiai knygą iš prancūzų kalbos išvertusi Ilona Valujevičienė pasvėrė ir parinko lietuviškus atitikmenis keblioms originalo sąvokoms, pavyzdžiui, célibat, kuris anaiptol ne visada reiškia „dvasininkams privalomą viengungystę“ (p. 15), plačiareikšmį trouble – „susijaudinimas, jaudulys“ (p. 39), désir – „aistra, troškimas“ (p. 43)...

Tad, brangūs skaitytojai ir skaitytojos, kviečiu drąsiai imti į rankas šią knygą ir pasimėgauti ne tik skaitymu, bet ir atradimu, kad susivaldymas yra „puikus kelias patirti iš dorybės kylantį malonumą“ (p. 202).

Dr. Jūratė Micevičiūtė