Malda adatos dygsniuose

Vasario 16-oji – Lietuvos Valstybės atkūrimo diena 💛💚❤️
Sveikiname su šia svarbia Lietuvos istorijos diena, džiaugdamiesi laisve, taip pat ir laisve kurti, kviečiame jus į Birutės Vaišvilienės siuvinių parodą.
Atsiveriantys jautrūs, dažnai sentimentalūs darbai – tai savotiškas maldos būdas, kuomet
tikėjimo praktika pasireiškia meditatyviu siuvinėjimo metodu. Lietuvoje esame įpratę prie medinių
drožinių, unikalių Rūpintojėlių kompozicijų, kurios prabyla ne tik į stebintį žiūrovą, tačiau ir į patį
kūrėją. Visgi, maldos būdų yra įvairių, kaip ir kūrybos, todėl nenuostabu, jog vienas iš pasirinktų
autorės saviraiškos būdų – siuvinys. Tai savotiška aliuzija į liturginius rūbus, kurių ne tik spalvų,
tačiau ir puošybos paletė yra simboliška, ypatingai seniau būdavo puošiama rankų darbo
siuvinėjimu.
Kviečiame ne tiek peržvelgti dažnai jau, vienaip ar kitaip matytus vaizdus, kiek, savotiškai
drauge su B. Vaišviliene, meditatyviai pabūti širdies išgyvenimuose, kuomet tikėjimas tampa ir
rankų darbo forma.
Parodos vieta: Šiluvos piligrimų centras, M. Jurgaičio a. 17A, Šiluva
Lankymo laikas: trečiadieniais – sekmadieniais nuo 10.00 val. iki 16.00 val.

Šiluvos piligrimų centro darbo laikas

Vasario 15 d. - nedirbsime.
Vasario 16 d. - lauksime jūsų nuo 10 iki 16 val.

PREZIDENTAS G. NAUSĖDA NEABEJOJA ŠILUVOS ŠVENTOVĖS SVARBA

Metų pradžioje – sausio 25 d. Šiluvos šventovėje lankėsi Prezidentas Gitanas Nausėda su
pirmąja ponia. Vizito tikslas – pažvelgti į Šiluvos šventovės potencialą bei jau nuveiktus darbus.
Susitikime dalyvavo Prezidentūros, Raseinių rajono savivaldybės, Kauno arkivyskupijos kurijos,
Šiluvos piligrimų centro atstovai. Darbinio posėdžio metu pristatyti skirtingų institucijų
bendradarbiavimo rezultatai, kuomet susivienijama bendro tikslo – Šiluvos šventovės žinomumo
bei religinio turizmo skatinimo link. Neabejotina, jog bendradarbiavimas tarp Raseinių rajono
savivaldybės ir Kauno arkivyskupijos kurijos per kelerius metus davė itin vaisingus rezultatus –
Šiluvoje įsteigtas VšĮ Šiluvos piligrimų centras, kuriamos darbo vietos, teikiamos apgyvendinimo,
maitinimo paslaugos, organizuojami žygiai, sužymėti Gyvosios piligrimystės maršrutai, veikia
pastovi istorinė ekspozicija bei keičiamos parodos, organizuojami skaitymo savaitgaliai, vyrų
susitikimai, pabėgimai į Šiluvą bei daugelis kitų papildomų veiklų.
Nenuostabu, jog toks aktyvus bendruomenės susitelkimas ir darbuotojų įsitraukimas turi
atspindį ir užsienyje. Aktyviai domėdamiesi naujausiomis turizmo tendencijomis, suvokdami
piligrimystės ir religinio turizmo potencialą bei šios formos atspindį tvaraus turizmo kontekste,
dirbantys Šiluvos labui asmenys, ieško bendradarbiavimo tarptautinėje rinkoje. Todėl Raseinių
rajono savivaldybės atstovai yra pasirašę bendradarbiavimo sutartį su Ourem savivaldybe
Portugalijoje, kurioje yra ir garsioji Fatimos šventovė bei drauge su Šiluvos piligrimų centro
atstovais keliaujama ir atstovaujama Šiluva bei Lietuva tarptautinėse religinio turizmo dirbtuvėse.
Taip pat aptarta svarbi žinia, jog Vatikano sprendimu Šiluvos Bazilika paskelbta dvasine dukterimi
Romoje esančios Santa Maria Maggiore bazilikos. Ši ypatinga privilegija teikiama toms
šventovėms, kuriose yra gyvas pamaldumas Dievo Motinai ir kurios pasižymi dvasine šlove ir
garsu.
Veiklų diversifikacija bei kokybė atskleista pristatant ir akademinį bendradarbiavimo
lygmenį, kuomet drauge su Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultetu bei Kauno
Technologijų universiteto architektūros ir urbanistikos tyrimu centru organizuojamos tarptautinės
mokslinės konferencijos. 2024 m. įvyks jau ketvirtoji, kuri dedikuota Antano Vivulskio kūrybai.
Pristačius veiklas, kurios yra vykdoma šiuo metu, o taip pat aptarus ir ateities perspektyvas,
kuriose matomas aktyvus Šiluvos įsitraukimas į vieną iš svarbių šaliai ekonomikos sektorių, kaip
religinis turizmas, Lietuvos, prezidentas G. Nausėda neabejodamas teigė: „Nepaprastai svarbu, kad
Šiluvos bendruomenė, Kauno arkivyskupija, Raseinių savivaldybė aktyviai skleidžia Šiluvos –
piligrimystės ir kultūrinės plėtros centro – viziją. Šios ypatingos Lietuvos vietos vertingumas turėtų
būti įtvirtintas ir vietos bei nacionalinės politikos instrumentuose – strategijose ir plėtros planuose.

Šiluva ir kiti panašūs Lietuvos religiniai–turistiniai objektai turi būti žinomi visame pasaulyje.
Turime tinkamai panaudoti didelį Lietuvos piligriminio turizmo potencialą“.
Tikimasi, jog Šiluvos žinia bei potencialas bus vis labiau atskleidžiamas šaliai ir pasauliui
įsitraukiant skirtingoms institucijoms, skirtingais bendradarbiavimo lygmenimis prisidedant ne tik
prie vietos identiteto, tačiau ir prie šalies ekonomikos gerinimo, darbo vietų kūrimo, kultūros plėtros
bei žinomumo pasaulyje.

VšĮ Šiluvos piligrimų centro informacija

 

Andriejaus Radčenko nuotraukos.


Vyrai išeina į mišką

Šiais metais 21 vyras leidosi į nuotykį – nepabūgęs žiemiško oro, palikęs savų namų lovą bei aplinką, kurioje viską kontroliuoja. Nors tarp vyriausiojo ir jauniausio vyrų buvo 53 metų skirtumas, nors esame iš skirtingų vietovių ar dirbame nevienodus darbus, bet tarp visų jautėsi lygybė, pagarba, ir bendrystė. Klausiate ar visi sugrįžo iš miško? Ne, ne visi. Tiksliau iš miško šį kartą grįžo 21 pasikeitęs, suvyriškėjęs, iš savo komforto zonos išėjęs vyras. Vienas iš dalyvių dalinosi: „Šiandien ryte supratau, kad man pirmiausia tai buvo pabėgimas iš savo burbulo... Geriu rytinę kavą ir jaučiu, kad „mano burbulas“ liko praeityje.“


Marijos diena Šiluvoje

Vasario 13-ąją Šiluvos piligriminėje šventovėje švenčiame mažuosius atlaidus – Marijos dieną. Ši Marijos diena švenčiama artėjant Vasario 16-ajai, Lietuvos valstybės atkūrimo dienai. Dėkojame Dievui už Tėvynę Lietuvą, jos laisvę ir nepriklausomybę.

Vasario 12 d.

Naktinė Švč. Sakramento adoracija su „Marijos radiju“. Pradedama 22 val. ir baigiama 7 val. šv. Mišiomis.

Vasario 13 d.

APSIREIŠKIMO koplyčioje

8 val. šv. Mišios
9 val. šv. Mišios

 

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMO bazilikoje

7 val. šv. Mišios

10 val. šv. Mišios
11 val. katechezė. Sako arkivyskupas Kęstutis Kėvalas.
11.30 val. Rožinio malda ir Švč. Mergelės Marijos litanija.
12 val. iškilmingos šv. Mišios.
13.30 val. Švč. Sakramento adoracija (iki 16 val. )
14 val. Rožinio malda ir Švč. Mergelės Marijos litanija
15 val. Gailestingumo vainikėlis

------

10 val. Šiluvos piligrimų centre konferencija „Jurgis Ambraziejus Pabrėža. Taislius augyminis – 190“ . Informacija apie konferenciją.


Konferencija „Jurgis Ambraziejus Pabrėža. Taislius augyminis - 190“ Šiluvos piligrimų centre

Tęsiame 2023 metais pradėtą įgyvendinti projektą „Kultūros kelias „Jurgis Ambraziejus
Pabrėža (1771–1849)“, kurio tikslas – atkreipti dėmesį į ekologiją ir tvarumą išryškinant J. A.
Pabrėžos asmenybę ir jo paliktus gamtamokslinius darbus, pasitelkiant mokslininkų, istorikų
analizes ir įžvalgas bei tęsti kultūros maršruto sudarymą, įgalinantį J. A. Pabrėžos asmenybę pažinti
platesnei auditorijai.
2024 m. vasario 13 d. Šiluvos piligrimų centre vyks konferencija „Jurgis Ambraziejus
Pabrėža. Taislius augyminis - 190“. Iistorikai ir mokslininkai pristatys pranešimus, remdamiesi J.
A. Pabrėžos, kaip gydytojo, gamtininko, mokslininko palikimu.
2022 m. balandžio 15 d. pasirašytos „Kultūros kelio „Jurgis Ambraziejus Pabrėža
(1771–1849)“ bendradarbiavimo sutartys, kurių tikslas – vietovių (Skuodas, Varniai, Šiluva,
Raudėnai, Tverai, Plungė, Kartena, Kretinga, Vilnius), kurios minimos dvasios tėvo J. A. Pabrėžos
gyvenimo, studijų ir kunigavimo kelyje, tarpsritinis (kultūra, švietimas, turizmas)
bendradarbiavimas, siekiant įsitraukti į kuriamą kultūros kelią „Jurgis Ambraziejus Pabrėža
(1771–1849)“.
Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, bendradarbiauajnčių rajonų savivaldybės.
Kultūros ir sporto skyrius


Šiluvos piligrimų centro darbo laikas sausio 25 d.

Sausio 25 d. (ketvirtadienį) Šiluvos piligrimų centras atsidarys nuo 13:00 val., lauksime jūsų.


VYRAI RENKASI ŠILUVOJE: „Biblijos vyrai“ kun. Linas Šipavičius

Trečiasis susitikimas „Vyrai renkasi Šiluvoje“ vasario 1 d., svečiuose kun. Linas Šipavičius, kuris kalbės apie Biblijos vyrus.
Mintys iš praėjusio susitikimo.
Pirmąjį mėnesio ketvirtadienio vakarą vyrai ir vėl susirinko Šiluvoje, 41 vyras nepabūgo šalto oro ir apsnigtų kelių. Svečiuose šį vakarą turejome Dalių Mackelą, kuris kalbėjo apie vyrą šeimoje, dalinosi savo patirtimi, aukštus ir žemus gyvenimo momentus, sprendimus ir kaip svarbu yra tiesa.

Marijos diena Šiluvoje

Sausio 13-ąją Šiluvos piligriminėje šventovėje švenčiame mažuosius atlaidus – Marijos dieną. Ši diena Šiluvoje sausio 13-ąją sutampa su atmintina ir brangia Lietuvai jos Laisvės gynėjų diena. Dėkojame Dievui už laisvę, atmindami jos gynėjus.

Sausio 12 d.

Naktinė Švč. Sakramento adoracija su „Marijos radiju“. Pradedama 22 val. ir baigiama 7 val. šv. Mišiomis.

Sausio 13 d.

APSIREIŠKIMO koplyčioje

7 val. šv. Mišios
8 val. šv. Mišios
9 val. šv. Mišios

 

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMO bazilikoje

10 val. šv. Mišios
10.45 val. Švč. Sakramento adoracija
11 val. katechezė. Sako kariuomenėje tarnaujantis diakonas Audrius Jesinskas.
11.30 val. Rožinio malda ir Švč. Mergelės Marijos litanija.
12 val. iškilmingos šv. Mišios.
13.30 val. Švč. Sakramento adoracija (iki 16 val. )
14 val. Rožinio malda ir Švč. Mergelės Marijos litanija
15 val. Gailestingumo vainikėlis


Pabėgimai į Šiluvą: Naujieji metai

PABĖGIMAI Į ŠILUVĄ: NAUJIEJI METAI
gruodžio 30 d. – sausio 1 d.

Naujųjų metų laukimas gali būti tapatinamas su neramia viltimi, jog sau bei pasauliui duoti pažadai
gali būti neišpildyti, o praeinanti minutė neatneš pokyčio, kurio, atrodo, kartais taip laukiame. Todėl šįkart
kviečiame po Šv. Kalėdų džiaugsmo pabėgti į Šiluvą gruodžio 30 – sausio 1 dienomis ramybe apgaubtam
Naujųjų metų sutikimui. Programoje laukia naktinė muzikos harmonija Ligonių sveikatos koplytėlėje,
paskaitos apie laiką bei žmogišką būtį jame, praktiniai užsiėmimai, intencijų žvakės uždegimas, laikas,
skirtas kiekvienam ir, be abejo, kitoks Naujųjų metų sutikimas.

Programa:
Šeštadienis gruodžio 30 d.
18:00 – 19:00 atvykimas į Jono Pauliaus II namus
19:00 Vakarienė Jono Pauliaus II namuose
20:00 muzikos harmonija Ligonių sveikatos koplytėlėje
Sekmadienis gruodžio 31 d.
9:00 Ryto malda
9:30 Pusryčiai Jono Pauliaus II namuose
10:30 dr. Kastytis Rudokas paskaita „Virsmo momento svarba žmogaus ir civilizacijos gyvenime“
Šiluvos piligrimų centre
11:30 Kavos pertrauka Šiluvos piligrimų centre/Laisvas laikas
12:00 šv. Mišios Bazilikoje
13:00 Pietūs Jono Pauliaus II namuose
14:00 kun. Robertas Urbonavičius „Nauji metai ar Kristaus metai?“ Šiluvos piligrimų centre
15:00 kavos pertrauka Šiluvos piligrimų centre/Asmeninio pokalbio/Išpažinčių laikas
17:00 vakarienė Jono Pauliaus II namuose
18:00 Intencijų žvakės uždegimas
18:30 Laisvas laikas
23:00 Švč. Sakramento Adoracija Bazilikoje
23:30 Naujųjų metų šv. Mišios Bazilikpje
00:30 Naujametinė šventė
Pirmadienis sausio 1 d.
10:00 Pusryčiai Jono Pauliaus II namuose
11:00 T. Mindaugu Slapšinsku OP „Nauji metai ir šiandienos aš“ Šiluvos piligrimų centre
12:00 Šv. Mišios Bazilikoje/Išvykimas
Dalyvių skaičius ribotas.

Apgyvendinama Jono Pauliaus II piligrimų namuose dviviečiuose arba vienviečiuose kambariuose.
Kaina asmeniui vienviečiame kambaryje: 200 Eur
Kaina asmeniui dviviečiame kambaryje: 150 Eur
„Pabėgimų į Šiluvą“ metu atsižvelgiame į finansinius iššūkius patiriančius asmenis, todėl vadovaudamiesi
Mt 11, 28-30 „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate“ esame paruošę dvi nemokamas dalyvių vietas
kiekvienam užsiėmimui. Dėl jų prašome susisiekti info@siluva.lt
Į kainą įskaičiuota: apgyvendinimas, maitinimas tris kartus per dieną, lektorių paskaitos, kavos pertraukėlės.
Į kainą neįskaičiuotas atvykimas iki Šiluvos. Registruojantis mokamas 50 Eur avansas už asmenį. Avansas
grąžinamas apie nedalyvavimą pranešant ne trumpiau nei 3 savaitės iki renginio.
Registracija į „Pabėgimus“ el. paštu info@siluva.lt
Daugiau informacijos: www.siluva.lt arba www.dominikonai.lt
Organizatoriai: VšĮ Šiluvos piligrimų centras ir Vilniaus Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo dominikonų
vienuolynas
Pabėgimų draugai: Palendrių šv. Benedikto vienuolynas, Utenos Dievo Apvaizdos seserų kongregacija,
Kauno arkivyskupijos kurija, Šiluvos parapija, Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacija, Raseinių krašto

istorijos muziejus.