Tęsiame 2023 metais pradėtą įgyvendinti projektą „Kultūros kelias „Jurgis Ambraziejus
Pabrėža (1771–1849)“, kurio tikslas – atkreipti dėmesį į ekologiją ir tvarumą išryškinant J. A.
Pabrėžos asmenybę ir jo paliktus gamtamokslinius darbus, pasitelkiant mokslininkų, istorikų
analizes ir įžvalgas bei tęsti kultūros maršruto sudarymą, įgalinantį J. A. Pabrėžos asmenybę pažinti
platesnei auditorijai.
2024 m. vasario 13 d. Šiluvos piligrimų centre vyks konferencija „Jurgis Ambraziejus
Pabrėža. Taislius augyminis – 190“. Iistorikai ir mokslininkai pristatys pranešimus, remdamiesi J.
A. Pabrėžos, kaip gydytojo, gamtininko, mokslininko palikimu.
2022 m. balandžio 15 d. pasirašytos „Kultūros kelio „Jurgis Ambraziejus Pabrėža
(1771–1849)“ bendradarbiavimo sutartys, kurių tikslas – vietovių (Skuodas, Varniai, Šiluva,
Raudėnai, Tverai, Plungė, Kartena, Kretinga, Vilnius), kurios minimos dvasios tėvo J. A. Pabrėžos
gyvenimo, studijų ir kunigavimo kelyje, tarpsritinis (kultūra, švietimas, turizmas)
bendradarbiavimas, siekiant įsitraukti į kuriamą kultūros kelią „Jurgis Ambraziejus Pabrėža
(1771–1849)“.
Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, bendradarbiauajnčių rajonų savivaldybės.
Kultūros ir sporto skyrius