Sausio 13-ąją Šiluvos piligriminėje šventovėje švenčiame mažuosius atlaidus – Marijos dieną. Ši diena Šiluvoje sausio 13-ąją sutampa su atmintina ir brangia Lietuvai jos Laisvės gynėjų diena. Dėkojame Dievui už laisvę, atmindami jos gynėjus.

Sausio 12 d.

Naktinė Švč. Sakramento adoracija su „Marijos radiju“. Pradedama 22 val. ir baigiama 7 val. šv. Mišiomis.

Sausio 13 d.

APSIREIŠKIMO koplyčioje

7 val. šv. Mišios
8 val. šv. Mišios
9 val. šv. Mišios

 

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMO bazilikoje

10 val. šv. Mišios
10.45 val. Švč. Sakramento adoracija
11 val. katechezė. Sako kariuomenėje tarnaujantis diakonas Audrius Jesinskas.
11.30 val. Rožinio malda ir Švč. Mergelės Marijos litanija.
12 val. iškilmingos šv. Mišios.
13.30 val. Švč. Sakramento adoracija (iki 16 val. )
14 val. Rožinio malda ir Švč. Mergelės Marijos litanija
15 val. Gailestingumo vainikėlis