Šiluvoje - filmai apie režisierių Eimuntą Nekrošių

Liepos 8 d. Šiluvoje esančiuose kultūros namuose, adresu Jono Pauliaus II 15, Šiluva, įvyks dviejų filmų, dedikuotų maestro Eimuntui Nekrošiui peržiūra.

Kviečiame atvykti 19 val. bei drauge pradėti vakarą filmu "Eimuntas Nekrošius. Pradžia". Jaunimo teatras tapo pirmaisiais režisieriaus Eimunto Nekrošiaus kūrybiniais namais. Čia 1977-aisiais jis debiutavo spektakliu „Medaus skonis“. Vėliau sukūrė spektaklius „Katė už durų“, „Kvadratas“, „Pirosmani, Pirosmani...“, „Meilė ir mirtis Veronoje“, „Ilga kaip šimtmečiai diena“, „Dėdė Vania“, „Nosis“. Jie įtvirtino „Eimunto Nekrošiaus teatro“ fenomeną ir pakeitė teatro pasaulį.
Dokumentinė esė „Eimuntas Nekrošius. Pradžia“ – tai ano teatro refleksija, pasitelkus spektaklių nuotraukas ir filmuotą medžiagą. Įsižiūrėjus į fotografų Stanislovo Kairio, Audriaus Zavadskio ir operatorius Donato Buklio užfiksuotus vaizdus galima juose atrasti Nekrošiaus spektaklių „prarasto laiko“ akimirksnius. Anas, jaunystės laiko, teatras atrodė tikresnis už supančią tikrovę. Utopiška pastanga – atgaivinti tuos akimirksnius...

Režisierius Audronis Liuga
Montuotojas Kostas Radlinskas
Kompozitorius Arturas Bumšteinas
Trukmė – 60 min.
Antrasis vakaro filmas prasidės 20. 30 val. ir tai bus kūrinys "Eimuntas Nekrošius: nutolinti horizontą". Eimunto Nekrošiaus teatras – kaip Atlantida, grimztanti į nebūtį su kiekvienu išnykstančiu režisieriaus darbu. Tai ne tik spektakliai, bet meninio mąstymo būdas, požiūris į kūrybą ir žmogų.
Pilnametražis dokumentinis filmas „Eimuntas Nekrošius: nutolinti horizontą“ paremtas E.Nekrošiaus spektaklio pagal Puškino pjesę „Borisas Godunovas“ repeticijų 2014-2015 m. įrašais ir 2013 m. filmuotu interviu su režisieriumi Vicenzoje (Italija), seniausiame pasaulio teatre po stogu Teatro Olimpico.
Šis filmas – tai asmeniškas požiūris į Nekrošiaus darbą iš arti. Tai – žvilgsnis į menininką ir žmogų, siekiantį per darbą nutolinti horizontą...
Autorius – Audronis Liuga
Operatorius – Donatas Buklys
Režisierius – Juozas Javaitis
Montažas – Vladimiras Novikovas
Trukmė – 90 min.
Renginį organizuoja "Teatras Meno fortas" ir Raseinių rajono kultūros centras Šiluvoje.

Žiedinis maršrutas (16 km)

Žiedinis maršrutas

Žiedinis maršrutas – tai ramybės kelias prasidedantis ir besibaigiantis Šiluvos šventovėje. Keliaujant juo, kviečiame įsiklausyti ne tik į gamtą, leistis į vidinius išgyvenimus, tačiau taip pat pajusti Dievo esybę. 16 km – tai ilgiausias žiedinis kelias, kuriuo galima eiti į šventovę, tai piligrimystė subalansuota kiekvieno maldai kojoms.

Individuali registracija
Grupės registracija

Žiedinis maršrutas (12 km)

Žiedinis maršrutas

Žiedinis maršrutas – tai ramybės kelias prasidedantis ir besibaigiantis Šiluvos šventovėje. Keliaujant juo, kviečiame įsiklausyti ne tik į gamtą, leistis į vidinius išgyvenimus, tačiau taip pat pajusti Dievo esybę. 12 km – tai vidurinysis kelias, kuriuo galima eiti, tai piligrimystė subalansuota kiekvieno maldai kojoms.

Individuali registracija
Grupės registracija

Marijos dienos malda – už taiką, viltį ir Evangelijos žinią misijose

„Melskimės, kad pasaulis būtų taikos ir ramybės vieta“, – birželio 13-ąją kvietė Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas Šiluvoje – ten, kur, pasak ganytojo, dangus yra arti, panašiai kaip garsiojoje Fatimos šventovėje, kurioje šiuo metu lankosi arkivyskupijos piligrimų grupė.

Vadovaudamas Marijos dienos iškilmingai Eucharistijai Šiluvos bazilikoje, ganytojas sveikino koncelebruojančius kardinolą Sigitą Tamkevičių SJ, Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį, brolius kunigus, atvykusius šią dieną patarnauti iš Jonavos dekanato bei kitų vyskupijų, Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos chorą ir jo vadovą Egidijų Obrikį, visus piligrimus bei „Marijos radijo“ ir interneto transliacijų dalyvius.

Kiekvieną mėnesį Mergelės Marijos piligriminėje šventovėje pakviečiama melstis už dvasininkus jų šventimų ar amžiaus sukakčių proga. Šį kartą arkivyskupas Kęstutis Kėvalas kvietė melstis už apaštališkąjį nuncijų arkivyskupą Petarą Antuną Rajičių kunigystės šventimų 35 metų proga. Taip pat ir už Vilkaviškio vyskupą Rimantą Norvilą, Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį ir Telšių vyskupą emeritą Joną Borutą SJ, švenčiančius vyskupo šventimų 25-metį, bei Kauno arkivyskupijos kunigus Kęstutį Vilutį, Žygintą Veselką, Ramūną Norkų įvairių kunigystės jubiliejinių sukakčių proga.

Arkivyskupas taip pat priminė neeilinį įvykį Kauno arkivyskupijos ir visos Bažnyčios Lietuvoje gyvojoje istorijoje – prieš 5-erius metus birželį 5 vedę vyrai, baigę kelerių metų diakonato programą, buvo įšventinti pirmaisiais nuolatiniais diakonais.

Evangelija pagal Matą, kurią paskelbė visai neseniai diakono šventimus priėmęs Eligijus Žakys, šią dieną pasakojo apie Jėzaus nurodomą priešų meilę. Šią netikėtą Jėzaus pamoką homilijoje pakomentavęs arkivyskupas Kęstutis atkreipė dėmesį į atsivertimo svarbą.

Dėl atsivertimo, kad žmonių širdys būtų laimėtos Dievui, Evangelijos žinią pasauliui neša misionieriai. Šia proga toliau tęsti homilijos ganytojas pakvietė mūsų arkivyskupijos kunigą Kastytį Šulčių, atliekantį misijinę tarnystę Kazachstane.

Almatos vyskupijoje, kur kol kas nėra nei vieno vietinio kunigo, tarnaujantis kunigas Kastytis papasakojo apie nacionalinę Ozernojės piligriminę šventovę Kazachstane. Ozernojės Dievo Motinos su Kūdikiu atvaizdas tapo garsus savo pagalba jos meldusiems lenkų tremtiniams, kai 1941 m. kovą, po speiguotos žiemos, netikėtai nutirpus ledui ežere, čia pasirodė daug žuvų, išgelbėjusių jiems gyvybę. Kazachstano katalikų nacionalinėje šventovėje meldžiamasi už pasaulio taiką, čia organizuojami piligriminiai žygiai. Pasak kunigo K. Šulčiaus, misijoms Kazachstane labai reikalinga parama, savanoriai.

Viltis pasauliui, besąlygiška meilė ir šventumas šeimose, stipresnis vyrų tikėjimo liudijimas – šie ir kiti maldavimai buvo išsakomi birželio 13-ąją Šiluvoje, nepamirštant ir abitūros egzaminus laikančių moksleivių. Jiems prašyta drąsos ir išminties renkantis ateities planus ir studijas, o visiems – gydančios ir mylėti mokančios Šventosios Dvasios.

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba


Žiedinis maršrutas (9 km)

Žiedinis maršrutas

Žiedinis maršrutas – tai ramybės kelias prasidedantis ir besibaigiantis Šiluvos šventovėje. Keliaujant juo, kviečiame įsiklausyti ne tik į gamtą, leistis į vidinius išgyvenimus, tačiau taip pat pajusti Dievo esybę. Dėl savo atstumo, tai piligrimystė subalansuota kiekvieno maldai kojoms.

Individuali registracija
Grupės registracija

Marijos diena Šiluvoje

Birželio13-ąją dieną kviečiame drauge susirinkti Šiluvoje, uždegti žvakelę ir kartu melstis Švč. Mergelės Marijos dieną.
Visa 13-osios dienos programa:
7.00 val. Šv. Mišios (Bazilikoje)
8.00 val. Šv. Mišios (Apsireiškimo koplyčioje)
9.00 val. Šv. Mišios (Apsireiškimo koplyčioje)
10.00 val. Šv. Mišios (Bazilikoje)
10.45 val. Švč. Sakramento adoracija (Bazilikoje)
𝟏𝟏.𝟎𝟎 𝐯𝐚𝐥. 𝐤𝐚𝐭𝐞𝐜𝐡𝐞𝐳ė Kun. Robertas Urbonavičius "Pamaldumas prašant šv. Antano Paduviečio užtarimo"(𝐁𝐚𝐳𝐢𝐥𝐢𝐤𝐨𝐣𝐞)
11.30 val. Rožinio malda ir Mergelės Marijos litanija (Bazilikoje)
𝟏𝟐.𝟎𝟎 𝐯𝐚𝐥. 𝐏𝐚𝐠𝐫𝐢𝐧𝐝𝐢𝐧ė𝐬 š𝐯. 𝐌𝐢š𝐢𝐨 (𝐁𝐚𝐳𝐢𝐥𝐢𝐤𝐨𝐣𝐞)


Gyvos piligrimystės diena Šiluvoje

Jau trečius metus tęsiame tradiciją birželio mėnesį leistis į Gyvąją piligrimystę, dar kitaip vadinamą „maldą kojomis“ į pagrindinę Kauno arkivyskupijos šventovę, Šiluvą.
Šiemet kviečiame visus piligrimus susitikti Šiluvoje birželio 18 dieną, drauge keliaujant net 7 skirtingais maršrutais (4 iš jų su palydėjimu ir 3 maršrutai skirti asmeninei piligrimystei). Žygiai su palydėjimu turi ribotą dalyvių skaičių.
Studentai, drauge su arkivyskupu Lionginu Virbalu SJ bei Kauno akademinės sielovados bendruomene keliaus maršrutu Šiaulės kalnas – Šiluva (21 km); jaunimas, ieškantis pašaukimo drauge su kun. Liutauru Vilėniškiu ir Pašaukimų sielovados komanda leisis Tytuvėnų – Šiluvos (11 km) maršrutu; suaugusieji kviečiami keliauti drauge su kun. Artūru Kazlausku, maršrutu Lyduvėnai – Šiluva (16 km); ir šeimos, lydimos Kauno arkivyskupijos šeimos centro bei klieriko Jono Urbo MIC, keliaus Maironio keliu, maršrutu Betygala – Dvarviečių km. (9 km).
Daugiau informacijos ir registracija: www.piligrimyste.lt

II tarptautinė mokslinė konferencija Šiluvoje „Krikščionybė ir inovacijos“

Konferencijos data: 2022 m. birželio 15 d. nuotoliniu būdu „Zoom“ platformoje

II tarptautinė mokslinė konferencija Šiluvoje kviečia išsamiau pažvelgti į krikščionybės ir inovacijų santykį bei panagrinėti tikėjimo ir pasaulietiškumo dermės problematiką.

Išradimai, atradimai ir inovacijos – neatsiejama žmonijos istorijos ir tapatybės dalis. Šiandien gyvename inovacijų epochoje – vis plačiau diskutuojama apie dirbtinio intelekto pritaikymą, socialinių pokyčių gausą bei gyvenimą ketvirtosios pramonės revoliucijos pike. Socialinės ir techninės naujovės leidžia žmonijai kokybiškai atsinaujinti, tačiau neretai sukelia ir nepageidaujamų padarinių.

Norintys dalyvauti konferencijoje kviečiami registruotis el. paštu komunikacija@siluva.lt

PROGRAMA

10.00 – 10.15. Atidarymas

Pagrindinis pranešėjas

10.15 – 10.45. Doc. dr. Vaidas Petrulis „6 dešimtmečio Šiaurės Amerikos lietuvių disputas dėl tautinio stiliaus sakralinėje architektūroje.“

I Sesija. Tarp Bažnyčios praeities, dabarties ir ateities

10.45 – 11.00. Dr. Katarzyna Wasiutyńska „Šventoji Dvasia – inovatorė? Dvasinis sinodinio kelio aspektas.“

11.00 – 11.15. Dokt. Gintaras Sungaila „Origenistinė kontraversija: inovacijos ir tradicijos konfliktas pirmaisiais krikščionybės amžiais ir šiandien.“

11.15 – 11.30. Kun. dr. Modris Lācis „Mokymo Knygos atradimas: Paveldėtos tradicijos atnaujinimas.“

11.30 – 11.50. Diskusija.

11.50 – 12.00. Kavos pertrauka

 

II Sesija. Stebuklas versus Mokslas. Slėpinys versus aiškumas

12.00 – 12.15. Prof. dr. Kęstutis Zaleckis „Bažnyčios pastatų vietos mieste simetrijos kodas (pasirinktų miestų pavyzdžiu).“

12.15 – 12.30. Dokt. Gabrielius Edvinas Klimenka „Kaip inovatyvios technologijos keičia realybės suvokimą: ar tikrai gyveno bibliniai milžinai?“

12.30 – 12.45. Mons. prof. dr. Arvydas Ramonas „Stebuklų kaip Mirabilia Dei reikšmė šių dienų visuomenėje.“/

12.45 – 13.00. Dr. Kastytis Rudokas „Kultūrinio erdvėlaikio vystymąsis kaip ištęstas laike stebuklas.“

13.00 – 13.20. Diskusija.

 

13.20 – 13.50. Pietų pertrauka

III Sesija. Mąstant naujaip. Krikščioniškosios minties įtaka kultūrai, filosofijai ir menui

13.50 – 14.05. Dokt. Mantas Tamošaitis „Kurti naują kultūrą: Antikiniai meninės reprezentacijos principai Šv. Augustino krikščioniškos kultūros vizijoje.“

14.05 – 14.20. Prof. dr. Žanete Narkēviča „Vaizduotė – meistrystė glūdinti žmogaus sielos gelmėje.“

14.20 – 14-35. Dokt. Rūta Giniūnaitė „Romano Guardini nuoširdus žvilgsnis į inovatyvias technologijas Bažnyčios kultūros paveldo erdvėje.“

14.35 – 14.55. Diskusija.

Atvejo studija

14.55 – 15.10. Dr. Darius Liutikas Piligrimų maršrutas: inovacija ar būtinybė. Malonių kelio atvejis.“

15.10 – 15.30. Pabaigos diskusija ir uždarymas

 

Mokslinis komitetas:

Pirmininkas: doc. dr. Benas Ulevičius

Pavaduotojas: dr. Kastytis Rudokas

Nariai: prof dr. Elžbieta Osewska; prof. dr. Žanete Narkēviča, prof. dr. Marek Chmielewsky, doc. dr. Piotr T. Nowakowski, prof. dr. Birutė Obelenienė

 

Organizacinis komitetas

Silvija Čižaitė-Rudokienė, VšĮ Šiluvos piligrimų centras, Lietuva

Kun. Robertas Urbonavičius, Šiluvos parapija, Lietuva

Dr. Kastytis Rudokas, KTU ASI, Lietuva

 

Organizatoriai: VšĮ Šiluvos piligrimų centras ir Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultetas

Konferencijos globėjas: Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas

Konferencijos partneriai: Kauno arkivyskupija, Raseinių rajono savivaldybė, VšĮ „Atrask Raseinius“

Informaciniai rėmėjai: Marijos Radijas, interneto dienraštis Bernardinai.lt

 


Režisieriaus Eimunto Nekrošiaus atminimo įamžinimas Šiluvoje

Nuoširdžiai kviečiame prisidėti prie iniciatyvos -  šiluviškio, garsinusio pasaulyje Lietuvos vardą, režisieriaus Eimunto Nekrošiaus įamžinimo Šiluvoje, Jono Pauliaus II-ojo aikštėje, kur režisierius atvykęs prisėsdavo pamąstyti, planuojama pastatyti skulptūrą – bronzinę kėdę bei atminimo lentą. Šioje aikštėje 2017 -2020 m. vykdavo jo režisuoti teatro ,,Meno fortas“ spektakliai, sutraukę šimtus žiūrovų. Svarbu, jog įamžinama tarsi pratęsiant paties maestro kūrybą, atskleidžiant jo asmenybei svarbią Šiluvos vietovę. Šią kėdę režisierius parsivežė iš savo tėvo namų ir ji tapo daugelio spektaklių rekvizitu. Ką jau kalbėti apie tai, kiek teatro šedevrų gimė mąstant ant tėvo kėdės, iš Šiluvos keliavusios į Vilnių bei po visą pasaulį. Metas režisieriui būti įvertintam ne tik užsienyje, tačiau savo gimtinėje, savo Šiluvoje.  Todėl Raseinių rajono kultūros centras, Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija, VšĮ Šiluvos piligrimų centras, Šiluvos seniūnija ir visi, kuriems yra svarbu atskleisti Šiluvos unikalumą bei Eimunto Nekrošiaus genialumą, ėmėsi iniciatyvos – unikalios skulptūros sukūrimo bei pastatymo pagrindinėje vietoje, kurioje maestro, drauge su tūkstantine minia stebėdavo savo spektaklius Šiluvoje. Šiuo metu yra surastas menininkas, kuris išlies skulptūrą bei ją integruos aikštės audinyje - skulptorius Sergėjus Plotnikovas.

Reikalinga suma prasmingos bei ilgalaikės idėjos įgyvendinimui – 8 tūkst. eurų.

Prašome kiekvieno neabejingo maestro Eimunto Nekrošiaus kūrybai, kiekvieno mylinčio Šiluvą arba matančio prasmę kūrybiniame procese, paremti skulptūros pastatymą malda bei tiksline auka.

Už visus aukotojus skulptūros - kėdės pristatymo dieną liepos 8, bus aukojamos šv. Mišios Šiluvos bazilikoje.

Aukoti galima parapijos sąskaitoje, įrašant AUKA SKULPTŪRAI. Taip pat galima aukoti ir grynais pinigais, perduodant parapijos klebonui Erastui Murauskui, vikarui Robertui Urbonavičiui arba Šiluvos kultūrinių renginių organizatorei Birutei Greicienei.

Šiluvos Švč. M. Marijos Gimimo parapija, įm. k. 191251020

Bankas - Raseinių kredito unija, sąskaita - LT505013900014000612    

Tapkime kultūros kūrėjais, prisidėkime prie maestro Eimunto Nekrošiaus atminimo įamžinimo ir atskleiskime Šiluvos unikalumą. Kiekvieno prisidėjimas yra nepamainomai svarbus.


Vilties diena Šiluvoje

Šiandien mums ypatingai reikia vilties. Melskime jos drauge Šiluvos šventovėje.
17:30 – Rožinis, meldžiasi sielovados bendruomenė "Gailestingumo versmė". (Bazilikoe)
18:00 – Šv. Mišios (Bazilikoje)
19:00 – Vidinio išgydymo pamaldos, vadovauja kun. Jan Raczek (Lenkija), kun. Arnoldas Valkauskas, kun. Kęstutis Rugevičius. Tarnauja sielovados bendruomenė "Gailestingumo versmė" ir Šiluvos maldos grupė. (Bazilikoje)