Šilinės. ŠEIMŲ IR JAUNIMO DIENA

Meldžiamės su jaunimu, mamomis, tėčiais, vaikais, močiutėmis, seneliais ir užsienyje gyvenančiais lietuviais

Piligrimų sielovadai talkina Raseinių dekanatas

8 val. Meldžiamės, kad Bažnyčios Sinodas vis geriau atpažintų Dievo siunčiamus laiko ženklus.
10 val. Meldžiamės, kad visos Žemės tautos jaustųsi esančios viena Dievo tauta.
12 val. Meldžiamės už šeimas ir prašome malonės suvokti, kad Šventoji Dvasia per Krikštą mus visus padaro Dievo vaikais.
16 val. Meldžiamės, kad Bažnyčia vis labiau atsilieptų į Dievo kvietimą eiti ir padaryti Jo mokiniais visų tautų žmones (plg. Mt 28, 19) (šv. Mišios lenkų kalba).
18 val. Meldžiamės už jaunimą ir užsienyje gyvenančius lietuvius, kad kiekvienas sektų Kristumi ir siektų šventumo.

21 val. Žiburių procesija. Meldžiamės, kad kiekvienas, kuriam suteikiama Dvasios apraiška bendram labui (plg. 1 Kor 12, 7), imtųsi naudingų darbų Bažnyčiai atnaujinti ir plėsti. Po procesijos – naktinės Švenčiausiojo Sakramento adoracijos Apsireiškimo koplyčioje pradžia.


Kviečiame į knygos šeimai „Lobis. Slapta kelionė į Šiluvą“ pristatymą

Kviečiame į knygos šeimai „Lobis. Slapta kelionė į Šiluvą“ pristatymą Šiluvos piligrimų centre. Tai  interaktyvus pasakojimas mažiems ir dideliems apie Šiluvos istoriją bei susitikimas su knygos autorėmis Ses. Danguole Gervyte ir Jūrate Tamošiūnaite-Karašauskiene.

Taip pat su knygos autorėmis galėsite susitikti „Artumos“ leidyklos palapinėje. Vaikus kviečiame žaisti stalo žaidimą „Kelionė į Šiluvą“! Žaidimą galite įsigyti kartu su knyga. Taip pat jūsų lauks smagus didelis žaidimas šalia Artumos palapinės! Nepraeikite pro šalį! „Lobis. Slapta kelionė į Šiluvą“ – trečioji serijos „Perskaitęs duok kitam“ knyga.

INTERAKTYVUS PASAKOJIMAS APIE ŠILUVĄ IR KNYGOS „LOBIS. SLAPTA KELIONĖ Į ŠILUVĄ" PRISTATYMAS

Rugsėjo 8, 9, 10, 13 ir 14 dienomis 10 ir 16 valandą Šiluvos piligrimų centre kviečiame į knygos šeimai „Lobis. Slapta kelionė į Šiluvą“ pristatymą. Tai  interaktyvus pasakojimas mažiems ir dideliems apie Šiluvos istoriją bei susitikimas su knygos autorėmis ses. Danguole Gervyte ir Jūrate Tamošiūnaite-Karašauskiene

(Pastaba:  rugsėjo 9 d. pristatymas prasidės 16.15 val.)

Taip pat su knygos autorėmis galėsite susitikti „Artumos“ leidyklos palapinėje. Vaikus kviečiame žaisti stalo žaidimą „Kelionė į Šiluvą“, kurį sukūrė Mykolas Karašauskas. Žaidimą galite įsigyti kartu su knyga. Taip pat jūsų lauks smagus didelis žaidimas šalia Artumos palapinės! Nepraeikite pro šalį! „Lobis. Slapta kelionė į Šiluvą“ – trečioji serijos „Perskaitęs duok kitam“ knyga.


ŠILINĖS/Šeimų ir jaunimo diena

Meldžiamės su jaunimu, mamomis, tėvais, vaikais, močiutėmis, seneliais

Piligrimų sielovadai talkina Raseinių dekanatas

8 val. Meldžiamės, kad ryžtingai ir taikiai gebėtume spręsti konfliktus.
9 val. Meldžiamės už įvairių išbandymų patiriančias šeimas.
10 val. Dėkojame už šeimos pašaukimo dovaną ir vaisingą tarnystę.
12 val. Meldžiamės už tvirtą ryšį šeimose, kad jose visi solidariai prisiimtų vargus ir džiaugsmus.
16 val. Meldžiamės už Ukrainos žmones ir taiką visame pasaulyje (ukrainiečių kalba, vadovauja Graikų apeigų katalikų Bažnyčios atstovai).
18 val. Meldžiamės už jaunimą, kad įsišaknijęs Kristuje jis drąsiai kurtų gyvybės kultūrą.

21 val. Žiburių procesija. Meldžiamės, kad ieškantys ir įgyvendinantys savo pašaukimą atpažintų Šventosios Dvasios vedimą.