Pabėgimai į Šiluvą 2023-2024

„Pabėgimai į Šiluvą“ – dvasinė ir intelektualinė kelionė. Šios idėjos autoriai – Šv. Apaštalų  Pilypo ir Jokūbo dominikonų vienuolynas ir Šiluvos…


Didieji Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai

  Rugpjūčio 27 d., paskutinis rugpjūčio sekmadienis PADĖKOS UŽ LAISVĘ šventė 12 val. Šiluvos bazilikoje Rugsėjo 7 d., ketvirtadienis ŠV. JONAS…


Rugpjūčio 5 d. - Atlaidų diena Romoje ir Šiluvoje

Kaip žinia, Šiluvos Bazilika yra dvasinė dukra Santa Maria Maggiore bazilikos, esančios Vatikane. Ši ypatinga privilegija teikiama toms šventovėms,…


Paskaitų ir diskusijų ciklas Šiluvoje: „Nuo paveldo link šventybės, nuo miesto link šventovės“

Gyvename laikotarpiu, kuomet materialios prigimties vartojimas, malonumai ir pagundos užgožia tikrosios prasmės ieškojimą. Žmogus dažnai siekia…


Šiluvos piligrimų centro darbo laikas liepos 30 d.

Primename ir kviečiame, 𝐥𝐢𝐞𝐩𝐨𝐬 𝟑𝟎 𝐝. 𝟏𝟐 𝐯𝐚𝐥. Š𝐢𝐥𝐮𝐯𝐨𝐬 𝐁𝐚𝐳𝐢𝐥𝐢𝐤𝐨𝐣𝐞 dalyvauti klebono išleistuvių šv. Mišiose. Po jų - renkamės Jono Pauliaus II namuose,…


Ligonių diena Šiluvoje

Paskutinį mėnesio penktadienį - liepos 28 d. kviečiame į vidinio išgydymo pamaldas su misionieriais iš Lenkijos egzorcistu kun. Jan Reczek ir…


Klebono Erasto Murausko išleistuvės

Kviečiame į Šiluvos parapijos klebono išleistuves, kurios įvyks liepos 30 d. 12 val. drauge melsimės šv. Mišiose Šiluvos bazilikoje. Po šv. Mišių -…


Liepos 13-oji - Marijos diena Šiluvoje

Liepos13-ąją dieną kviečiame drauge susitikti Šiluvoje. 13-osios dienos programa: 7.00 val. Šv. Mišios (Bazilikoje) 8.00 val. Šv. Mišios…


Šiluvoje skaitome. Apsčiai gyvenimo: skaistumo dorybė kunigams ir vienuoliams

O taip, Jūs atspėjote: knygą tokiu pavadinimu, be kunigų ir vienuolių, kuriems ji tiesiogiai skirta, gali paimti į rankas tik tie nabagai, kuriems...…


Šiluva ir totalinis paveldas

Šiluvoje birželio mėnesį drauge skaityti kviesta dr. Kastyčio Rudoko monografiją "Totalinis paveldas". Monografijos objektas – autorinis „totalinio…