„Palaimintas vyras, kuris VIEŠPATIES pagarbiai bijo, kuris nuoširdžiai vykdo jo įsakymus.“ (plg. Ps 112,1), – Šiluvos Šventovė kviečia vyrus, trokštančius suprasti ir pažinti, ką reiškia būti Dievo vyru šiame pasaulyje, į bendrus vakarus, kuriuose kartu melsimės, mokysimės, dalinsimės ir išgyvensime vyriškumo dovaną.