Gegužės 26 – oji Vilties diena Šiluvoje. Melsimės fizinio ir dvasinio išgijimo Šiluvos Dievo Motinos Ligonių Sveikatos užtarimu.

12.00 Šv. Mišios. Po jų asmeninis kunigų palaiminimas (Bazilikoje)

17.30 Rožinio malda

18.00 Šv. Mišios (Bazilikoje)

Po 18.00 šv. Mišių adoracija ir vidinio gydymo pamaldos. Joms vadovauja kun. Mindaugas Malinauskas Sj

šv. Mišiose ir vidinio gydymo pamaldose giedos Šiluvos maldos grupė, o maldoje taip pat tarnaus „Gailestingumo versmės“ bendruomenė
Gali būti 1 asmuo ir tekstas vaizdas