Spalio 5 d. Lietuvos Respublikos seime vyko tarptautinė konferencija “Piligriminiai keliai jungiantys Lietuvą ir Lenkiją- dabartis ir perspektyvos.” Konferencijoje dalyvavo piligrimų centrų, vienuolijų, mokslo ir kitų institucijų dirbančių piligrimystės srityje atstovai iš Lietuvos bei Lenkijos, tarp kurių ir Šiluvos Piligrimų centro vadovė Silvija Čižaitė-Rudokienė, konferencijoje pristačiusi pranešimą „Gyvosios piligrimystės fenomenas Šiluvos šventovėje“

Pradėdama pranešimą Silvija priminė, kad apsireiškimas Šiluvoje yra užfiksuotas ir National Geographic leidinyje bei pabrėžė, kad Šiluva yra viena pirmųjų vietų Europoje, kur įvyko švč. Mergelės Marijos apsireiškimas, ir tai mus įrašo į labai svarbią vietą pasaulio kontekste. Nors Šiluva yra mažas miestelis, bet jis yra pilnas dvasiškai, kultūriškai ir emociškai ir suburiantis gausius būrius piligrimų. Silvija pabrėžė, kad 1993 m. čia lankėsi ir šv. Jonas Paulius II.

Su visu Silvijos Čižaitės- Rudokienės pranešimu kviečiame susipažinti nuorodoje >> (žiūrėti nuo 1 val. 13 min)

https://www.youtube.com/watch?v=nf0Jxjp8QvA