Vidinio išgydymo pamaldos Šiluvoje

Spalio 27 d. – Vidinio išgydymo pamaldos Šiluvoje. Melsimės fizinio ir dvasinio išgijimo Šiluvos Dievo Motinos Ligonių Sveikatos užtarimu. 11.30…


Ligonių diena Šiluvoje

ilig 11.30 Rožinio malda (Bazilikoje) 12.00 Šv. Mišios (Bazilikoje) 17.00 Rožinio malda aikštėje (iš Apsireiškimo koplyčios į Baziliką) 18.00 Šv.…


Ligonių diena Šiluvoje

Rugpjūčio 25 d. - Ligonių diena Šiluvoje. Melsimės fizinio ir dvasinio išgijimo Šiluvos Dievo Motinos Ligonių Sveikatos užtarimu. 11.30 Rožinio malda…


Vilties diena Šiluvoje

Šiandien mums ypatingai reikia vilties. Melskime jos drauge Šiluvos šventovėje. 17:30 – Rožinis, meldžiasi sielovados bendruomenė "Gailestingumo…