ŠILINĖS/Švč. Mergelė Marija Sopulingoji Mokslo, ugdymo ir padėkos diena

Meldžiamės su darželių, mokyklų, kolegijų, universitetų bendruomenėmis

Piligrimų sielovadai talkina Raseinių dekanatas

8 val. Meldžiamės, kad krikščioniškąjį ugdymą stiprintų tikėjimo sukaupta išmintis.
9 val. Meldžiame įlieti į mūsų širdis broliškumo dvasios.
10 val. Dėkojame, kad Viešpats gydo kiekvieno sužeisto žmogaus žaizdas.
12 val. Meldžiamės už mokymo ir ugdymo bendruomenes, kad jose būtų skleidžiama Evangelijos dvasia, gerbiamas žmogaus orumas ir unikalumas.
16 val. Meldžiamės už skurdą ir sunkumų patiriančius vaikus ir jaunuolius.
18 val. Dėkojame už gautas atlaidų malones, Dievo ir Jo Motinos Artumą.