ŠILINĖS/Teisingumo saugojimo diena

Meldžiamės su Lietuvos policijos, prokuratūros, valstybės sienos apsaugos, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos bei visais teisėsaugos ir teisėtvarkos darbuotojais

Piligrimų sielovadai talkina Jonavos dekanatas

8 val. Meldžiame vilties ir troškimo kurti pilnatvišką gyvenimą visiems nusivylusiems ir praradusiems pasitikėjimą savimi.
9 val. Meldžiamės, kad būtų laikomasi teisingos šeimos politikos, ugdančios atsakomybę ir vienybę.
10 val. Dėkojame Dievui už gyvenimą atnaujinančią ir keičiančią Evangelijos tiesą.
12 val. Meldžiamės už teisėtvarkos bei teisėsaugos darbuotojus, kad jie Evangeliją priimtų kaip teisingumo ir gailestingumo kelrodę.
16 val. Meldžiamės, kad mokėtume gerbti tiek individualias, tiek ir socialines bei tautų teises.
18 val. Meldžiame drąsios vilties, kad siektume ne vien savo komforto, bet gebėtume pamatyti ir teisėtus kitų interesus.