Šilinės. TEISINGUMO SAUGOJIMO DIENA

Meldžiamės su Lietuvos policijos, Prokuratūros, Valstybės sienos apsaugos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos bei visais teisėsaugos ir teisėtvarkos darbuotojais

Piligrimų sielovadai talkina Jonavos dekanatas

8 val. Meldžiamės, kad kiekvienas atpažintų pasauliečių orumą bei atsakomybę Bažnyčioje.
10 val. Meldžiamės, kad pasauliečiai sąmoningai dalyvautų Kristaus kunigiškojoje, pranašiškojoje ir karališkojoje pasiuntinybėje.
12 val. Meldžiamės už teisėtvarkos bei teisėsaugos darbuotojus, kad savo tarnystę jie priimtų kaip teisingumo ir gailestingumo dovaną žmonijai.
16 val. Meldžiamės, kad kiekvienas suvoktų pareigą būti gyvojo Dievo liudytoju.
18 val. Meldžiame malonės suvokti, kad visi iš Dievo esame gavę tą pačią tikėjimo dovaną ir pareigą ja dalytis.