Šilinės. TAIKOS SIEKIO DIENA

Meldžiamės su Lietuvos kariais, šauliais, savanoriais

Piligrimų sielovadai talkina Kėdainių dekanatas

8 val. Meldžiamės, kad sugebėtume jautriai rūpintis kiekvienu žmogumi bei kūrinija.
10 val. Meldžiamės, kad kiekvienas tikintysis apsispręstų nuolat žengti pirmyn gyvo tikėjimo, žadinančio viltį ir veikiančio meile, keliu.
12 val. Meldžiamės už tuos, kurie rūpinasi Lietuvos krašto apsauga, ir visus taikos bei vienybės kūrėjus.
16 val. Meldžiame malonės išbandymuose sekti Kristumi ir liudyti Jo meilę (šv. Mišios anglų kalba).
18 val. Meldžiame taikos pasauliui, ypač Ukrainoje, ir kad visi kenčiantys patirtų esą ypač suvienyti su Kristumi.

 


ŠILINĖS/Taikos siekio diena

Meldžiamės su Lietuvos kariais, šauliais, savanoriais

Piligrimų sielovadai talkina Kėdainių dekanatas

8 val. Meldžiamės, kad Lietuva būtų gyva, dinamiška ir turinti ateitį šalis.
9 val. Meldžiamės, kad tikėjimo įkvėptos mūsų šeimos būtų raugas šiandieniam pasauliui.
10 val. Dėkojame už Dievo teikiamą viltį ir nešamą taiką.
12 val. Meldžiamės už Lietuvos krašto apsaugos struktūras ir visus taikos kūrėjus.
16 val. Meldžiamės, kad Evangelijos tiesa vestų į susitaikinimą ir atleidimą.
18 val. Meldžiamės už pasaulį, kad jame atsirastų vietos visiems visuomenės atstumtiesiems.