Pabėgimai į Šiluvą: „Gyvosios piligrimystės beieškant“

Šiandien bėgančių svajonių pasaulyje, kur „flirtuojama“ ir su beprasmybe, ir su baime, prasmės bei tikrumo paieškos esti prabangi būtinybė. Žvelgdami į gyvenimą kaip į kelią, į piligrimystę – kaip į vieną iš būtinųjų tikslų, leidžiančių priartėti prie ramybės išgyvenimo, kviečiame atvykti į Šiluvą – vieną seniausių šventovių Europoje. Gegužės 17–19 d. atvykite a ne tik teoriškai, bet ir praktiškai patirti, kas yra Gyvoji piligrimystė.

Programoje Jūsų laukia naktinė ekskursija po Šiluvos baziliką, atskleidžiant joje slypinčius ne tik dvasinius, bet ir kultūrinius šedevrus, pokalbiai su vienuoliu, piligriminiai žygiai, paskaitos, susitikimas su piligrimu / aktoriumi Juozu Gaižausku bei gausybė prasmingo laiko.

 

Programa:

Penktadienis gegužės 17 d.

18:00 – 19:00 Suvažiavimas

19:00 Vakarienė

20.00 val. naktinė ekskursija Šiluvos bazilikoje

Šeštadienis gegužės 18 d.

9:00 Ryto malda

9:30 Pusryčiai

10:00  Žygis su piligrimu, aktoriumi Juozu Gaižausku aplink Šiluvą (9 km)

13.30 pietūs Jono Pauliaus II namuose

14.30 Paskaita T. Mindaugas Slapšinskas OP „Kelias Biblijos istorijose“.

15:15 Kavos pertrauka

15:30 Paskaita Dr. Kastytis Rudokas „Tarp Šiluvos ir Dangiškosios Jeruzalės“

17:00 Piligrimų valgių degustacija/Laisvas laikas /individualus pokalbis su vienuoliu.

19:00 Vakaro malda

19:30 Vakarienė

20:00 Vakaras su piligrimu, aktoriumi Juozu Gaižausku

Sekmadienis gegužės 19d.

9:00 Ryto malda

9:30 Pusryčiai

10:00 aktoriaus, piligrimo, rašytojo Juozo Gaižausko istorijos/koncertas prie piligrimų centro aikštėje

11:00 Laisvas laikas

12:00 Šv. Mišios Bazilikoje

13:00 Atsisveikinimas

Dalyvių skaičius ribotas.

Apgyvendinama Jono Pauliaus II piligrimų namuose dviviečiuose arba vienviečiuose kambariuose.

Kaina asmeniui vienviečiame kambaryje: 200 Eur

Kaina asmeniui dviviečiame kambaryje: 150 Eur

„Pabėgimų į Šiluvą“ metu atsižvelgiame į finansinius iššūkius patiriančius asmenis, todėl vadovaudamiesi Mt 11, 28-30 „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate“ esame paruošę dvi nemokamas dalyvių vietas kiekvienam užsiėmimui. Dėl jų prašome susisiekti info@siluva.lt

Į kainą įskaičiuota: apgyvendinimas, maitinimas tris kartus per dieną, lektorių paskaitos, kavos pertraukėlės. Į kainą neįskaičiuotas atvykimas iki Šiluvos. Registruojantis mokamas 50 Eur avansas už asmenį. Avansas grąžinamas apie nedalyvavimą pranešant ne trumpiau nei 3 savaitės iki renginio.

Registracija į „Pabėgimus“ el. paštu info@siluva.lt

Daugiau informacijos: www.siluva.lt arba www.dominikonai.lt

Organizatoriai: VšĮ Šiluvos piligrimų centras ir Vilniaus Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo dominikonų vienuolynas

Pabėgimų draugai: Palendrių šv. Benedikto vienuolynas, Utenos Dievo Apvaizdos seserų kongregacija, Kauno arkivyskupijos kurija, Šiluvos parapija, Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacija, Raseinių krašto istorijos muziejus.


PREZIDENTAS G. NAUSĖDA NEABEJOJA ŠILUVOS ŠVENTOVĖS SVARBA

Metų pradžioje – sausio 25 d. Šiluvos šventovėje lankėsi Prezidentas Gitanas Nausėda su
pirmąja ponia. Vizito tikslas – pažvelgti į Šiluvos šventovės potencialą bei jau nuveiktus darbus.
Susitikime dalyvavo Prezidentūros, Raseinių rajono savivaldybės, Kauno arkivyskupijos kurijos,
Šiluvos piligrimų centro atstovai. Darbinio posėdžio metu pristatyti skirtingų institucijų
bendradarbiavimo rezultatai, kuomet susivienijama bendro tikslo – Šiluvos šventovės žinomumo
bei religinio turizmo skatinimo link. Neabejotina, jog bendradarbiavimas tarp Raseinių rajono
savivaldybės ir Kauno arkivyskupijos kurijos per kelerius metus davė itin vaisingus rezultatus –
Šiluvoje įsteigtas VšĮ Šiluvos piligrimų centras, kuriamos darbo vietos, teikiamos apgyvendinimo,
maitinimo paslaugos, organizuojami žygiai, sužymėti Gyvosios piligrimystės maršrutai, veikia
pastovi istorinė ekspozicija bei keičiamos parodos, organizuojami skaitymo savaitgaliai, vyrų
susitikimai, pabėgimai į Šiluvą bei daugelis kitų papildomų veiklų.
Nenuostabu, jog toks aktyvus bendruomenės susitelkimas ir darbuotojų įsitraukimas turi
atspindį ir užsienyje. Aktyviai domėdamiesi naujausiomis turizmo tendencijomis, suvokdami
piligrimystės ir religinio turizmo potencialą bei šios formos atspindį tvaraus turizmo kontekste,
dirbantys Šiluvos labui asmenys, ieško bendradarbiavimo tarptautinėje rinkoje. Todėl Raseinių
rajono savivaldybės atstovai yra pasirašę bendradarbiavimo sutartį su Ourem savivaldybe
Portugalijoje, kurioje yra ir garsioji Fatimos šventovė bei drauge su Šiluvos piligrimų centro
atstovais keliaujama ir atstovaujama Šiluva bei Lietuva tarptautinėse religinio turizmo dirbtuvėse.
Taip pat aptarta svarbi žinia, jog Vatikano sprendimu Šiluvos Bazilika paskelbta dvasine dukterimi
Romoje esančios Santa Maria Maggiore bazilikos. Ši ypatinga privilegija teikiama toms
šventovėms, kuriose yra gyvas pamaldumas Dievo Motinai ir kurios pasižymi dvasine šlove ir
garsu.
Veiklų diversifikacija bei kokybė atskleista pristatant ir akademinį bendradarbiavimo
lygmenį, kuomet drauge su Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultetu bei Kauno
Technologijų universiteto architektūros ir urbanistikos tyrimu centru organizuojamos tarptautinės
mokslinės konferencijos. 2024 m. įvyks jau ketvirtoji, kuri dedikuota Antano Vivulskio kūrybai.
Pristačius veiklas, kurios yra vykdoma šiuo metu, o taip pat aptarus ir ateities perspektyvas,
kuriose matomas aktyvus Šiluvos įsitraukimas į vieną iš svarbių šaliai ekonomikos sektorių, kaip
religinis turizmas, Lietuvos, prezidentas G. Nausėda neabejodamas teigė: „Nepaprastai svarbu, kad
Šiluvos bendruomenė, Kauno arkivyskupija, Raseinių savivaldybė aktyviai skleidžia Šiluvos –
piligrimystės ir kultūrinės plėtros centro – viziją. Šios ypatingos Lietuvos vietos vertingumas turėtų
būti įtvirtintas ir vietos bei nacionalinės politikos instrumentuose – strategijose ir plėtros planuose.

Šiluva ir kiti panašūs Lietuvos religiniai–turistiniai objektai turi būti žinomi visame pasaulyje.
Turime tinkamai panaudoti didelį Lietuvos piligriminio turizmo potencialą“.
Tikimasi, jog Šiluvos žinia bei potencialas bus vis labiau atskleidžiamas šaliai ir pasauliui
įsitraukiant skirtingoms institucijoms, skirtingais bendradarbiavimo lygmenimis prisidedant ne tik
prie vietos identiteto, tačiau ir prie šalies ekonomikos gerinimo, darbo vietų kūrimo, kultūros plėtros
bei žinomumo pasaulyje.

VšĮ Šiluvos piligrimų centro informacija

 

Andriejaus Radčenko nuotraukos.


PABĖGIMAI Į ŠILUVĄ: Mūsų laisvė ir Dievas

𝐈𝐞š𝐤𝐚𝐧𝐭𝐢𝐞𝐦𝐬 𝐭𝐫𝐮𝐦𝐩𝐨 𝐩𝐚𝐛ė𝐠𝐢𝐦𝐨 𝐧𝐮𝐨 𝐤𝐚𝐬𝐝𝐢𝐞𝐧𝐲𝐛ė𝐬 𝐢𝐫 𝐝𝐢𝐬𝐤𝐮𝐬𝐢𝐣ų 𝐬𝐮 į𝐝𝐨𝐦𝐢𝐚𝐢𝐬 ž𝐦𝐨𝐧ė𝐦𝐢𝐬.
Netradicinis, į kitas rekolekcijas nepanašus savaitgalis laukia jau kovo 8–10 dienomis. Tai savaitgalis su diskusijomis, pokalbiais apie laisvę ir Dievą. Diskusijose ir viso savaitgalio metu dalyvaus vertėja, piligriminių kelionių gidė, knygų autorė dr. Jūratė Micevičiūtė, humanitarinių mokslų daktaras Kastytis Rudokas ir t. brolis dominikonas Mindaugas Slapšinskas.
Savaitgalio metu drauge ieškosime atsakymų į tokius klausimus kaip, kiek žmogui kainuoja laisvė, kaip kalbėti apie laisvę šiandieną mums, gyvenantiems mūsų tėvynėje Lietuvoje, ką apie laisvę kalba meno kūrėjai. Tad kviečiame su mumis drauge trumpam pabėgti nuo kasdienybės rūpesčių, pabūti su įdomiais, skirtingas patirtis turinčiais žmonėmis ir drauge padiskutuoti, kelti klausimus ir išgirsti skirtingas nuomones.
𝐏𝐞𝐧𝐤𝐭𝐚𝐝𝐢𝐞𝐧𝐢𝐬 𝐤𝐨𝐯𝐨 𝟖 𝐝.
17:00-18:00 Suvažiavimas Jono Pauliaus II piligrimų namuose
18:00 – 19:00 dr. Kastyčio Rudoko monografijos „Totalinis miestas“ pristatymas Šiluvos piligrimų centre
19:00 Vakarienė. Jono Pauliaus II piligrimų namuose
20:00 muzikinė meditacija Šiluvos bazilikoje
Š𝐞š𝐭𝐚𝐝𝐢𝐞𝐧𝐢𝐬 𝐤𝐨𝐯𝐨 𝟗 𝐝.
9:00 Tylos malda Jono Pauliaus II piligrimų namuose
9.30 Pusryčiai. Jono Pauliaus II piligrimų namuose
10:30 dr. Kastyčio Rudoko paskaita: „Ar įmanoma rinktis savo praeitį? Teoriniai retrokauzalumo koncepcijos metmenys“ Šiluvos piligrimų centre
11:30 Kavos pertrauka/Diskusija. Šiluvos piligrimų centre
13:00 Pietūs. Jono Pauliaus II piligrimų namuose
14:30 dr. Jūratės Micevičiūtės paskaita „Gyvena manyje Kristus“: o kaipgi mano laisvė?“ (XVI a. ispanų mistikų įžvalgos). Šiluvos piligrimų centre
15.30 Kavos pertrauka/Diskusija. Šiluvos piligrimų centre
17:00 Šv. Jėzaus Teresės Avilietės „Gyvenimo knygą“ Šiluvos piligrimų centre pristato knygos vertėja dr. Jūratė Micevičiūtė
18:30 Vakarienė. Jono Pauliaus II piligrimų namuose
20:00 Malda prie Stebuklingojo paveikslo. Šiluvos bazilikoje
𝐒𝐞𝐤𝐦𝐚𝐝𝐢𝐞𝐧𝐢𝐬 𝐤𝐨𝐯𝐨 𝟏𝟎 𝐝.
9:00 Ryto malda. Jono Pauliaus II piligrimų namuose
9:30 Pusryčiai. Jono Pauliaus II piligrimų namuose
10:00 t. Mindaugo Slapšinsko OP paskaita „Kūryba, tikėjimas ir laisvės proveržis“. Šiluvos piligrimų centre
11:00 Kavos pertrauka/Laisvas laikas
12:00 Šv. Mišios. Šiluvos bazilikoje
Apgyvendinama Jono Pauliaus II piligrimų namuose dviviečiuose arba vienviečiuose kambariuose.
Kaina asmeniui vienviečiame kambaryje: 200 Eur
Kaina asmeniui dviviečiame kambaryje: 150 Eur
„Pabėgimų į Šiluvą“ metu atsižvelgiame į finansinius iššūkius patiriančius asmenis, todėl vadovaudamiesi Mt 11, 28-30 „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate“ esame paruošę dvi nemokamas dalyvių vietas kiekvienam užsiėmimui. Dėl jų prašome susisiekti info@siluva.lt
Į kainą įskaičiuota: apgyvendinimas, maitinimas tris kartus per dieną, lektorių paskaitos, kavos pertraukėlės. Į kainą neįskaičiuotas atvykimas iki Šiluvos. Registruojantis mokamas 50 Eur avansas už asmenį. Avansas grąžinamas apie nedalyvavimą pranešant ne trumpiau nei 3 savaitės iki renginio.
Registracija į „Pabėgimus“ el. paštu info@siluva.lt
Daugiau informacijos: www.siluva.lt arba www.dominikonai.lt
Organizatoriai: VšĮ Šiluvos piligrimų centras ir Vilniaus Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo dominikonų vienuolynas
Pabėgimų draugai: Palendrių šv. Benedikto vienuolynas, Utenos Dievo Apvaizdos seserų kongregacija, Kauno arkivyskupijos kurija, Šiluvos parapija, Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacija, Raseinių krašto istorijos muziejus.

VYRAI RENKASI ŠILUVOJE: „Biblijos vyrai“ kun. Linas Šipavičius

Trečiasis susitikimas „Vyrai renkasi Šiluvoje“ vasario 1 d., svečiuose kun. Linas Šipavičius, kuris kalbės apie Biblijos vyrus.
Mintys iš praėjusio susitikimo.
Pirmąjį mėnesio ketvirtadienio vakarą vyrai ir vėl susirinko Šiluvoje, 41 vyras nepabūgo šalto oro ir apsnigtų kelių. Svečiuose šį vakarą turejome Dalių Mackelą, kuris kalbėjo apie vyrą šeimoje, dalinosi savo patirtimi, aukštus ir žemus gyvenimo momentus, sprendimus ir kaip svarbu yra tiesa.
Renginys nemokamas, galite prisidėti auka.

Pabėgimai į Šiluvą: Naujieji metai

PABĖGIMAI Į ŠILUVĄ: NAUJIEJI METAI
gruodžio 30 d. – sausio 1 d.

Naujųjų metų laukimas gali būti tapatinamas su neramia viltimi, jog sau bei pasauliui duoti pažadai
gali būti neišpildyti, o praeinanti minutė neatneš pokyčio, kurio, atrodo, kartais taip laukiame. Todėl šįkart
kviečiame po Šv. Kalėdų džiaugsmo pabėgti į Šiluvą gruodžio 30 – sausio 1 dienomis ramybe apgaubtam
Naujųjų metų sutikimui. Programoje laukia naktinė muzikos harmonija Ligonių sveikatos koplytėlėje,
paskaitos apie laiką bei žmogišką būtį jame, praktiniai užsiėmimai, intencijų žvakės uždegimas, laikas,
skirtas kiekvienam ir, be abejo, kitoks Naujųjų metų sutikimas.

Programa:
Šeštadienis gruodžio 30 d.
18:00 – 19:00 atvykimas į Jono Pauliaus II namus
19:00 Vakarienė Jono Pauliaus II namuose
20:00 muzikos harmonija Ligonių sveikatos koplytėlėje
Sekmadienis gruodžio 31 d.
9:00 Ryto malda
9:30 Pusryčiai Jono Pauliaus II namuose
10:30 dr. Kastytis Rudokas paskaita „Virsmo momento svarba žmogaus ir civilizacijos gyvenime“
Šiluvos piligrimų centre
11:30 Kavos pertrauka Šiluvos piligrimų centre/Laisvas laikas
12:00 šv. Mišios Bazilikoje
13:00 Pietūs Jono Pauliaus II namuose
14:00 kun. Robertas Urbonavičius „Nauji metai ar Kristaus metai?“ Šiluvos piligrimų centre
15:00 kavos pertrauka Šiluvos piligrimų centre/Asmeninio pokalbio/Išpažinčių laikas
17:00 vakarienė Jono Pauliaus II namuose
18:00 Intencijų žvakės uždegimas
18:30 Laisvas laikas
23:00 Švč. Sakramento Adoracija Bazilikoje
23:30 Naujųjų metų šv. Mišios Bazilikpje
00:30 Naujametinė šventė
Pirmadienis sausio 1 d.
10:00 Pusryčiai Jono Pauliaus II namuose
11:00 T. Mindaugu Slapšinsku OP „Nauji metai ir šiandienos aš“ Šiluvos piligrimų centre
12:00 Šv. Mišios Bazilikoje/Išvykimas
Dalyvių skaičius ribotas.

Apgyvendinama Jono Pauliaus II piligrimų namuose dviviečiuose arba vienviečiuose kambariuose.
Kaina asmeniui vienviečiame kambaryje: 200 Eur
Kaina asmeniui dviviečiame kambaryje: 150 Eur
„Pabėgimų į Šiluvą“ metu atsižvelgiame į finansinius iššūkius patiriančius asmenis, todėl vadovaudamiesi
Mt 11, 28-30 „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate“ esame paruošę dvi nemokamas dalyvių vietas
kiekvienam užsiėmimui. Dėl jų prašome susisiekti info@siluva.lt
Į kainą įskaičiuota: apgyvendinimas, maitinimas tris kartus per dieną, lektorių paskaitos, kavos pertraukėlės.
Į kainą neįskaičiuotas atvykimas iki Šiluvos. Registruojantis mokamas 50 Eur avansas už asmenį. Avansas
grąžinamas apie nedalyvavimą pranešant ne trumpiau nei 3 savaitės iki renginio.
Registracija į „Pabėgimus“ el. paštu info@siluva.lt
Daugiau informacijos: www.siluva.lt arba www.dominikonai.lt
Organizatoriai: VšĮ Šiluvos piligrimų centras ir Vilniaus Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo dominikonų
vienuolynas
Pabėgimų draugai: Palendrių šv. Benedikto vienuolynas, Utenos Dievo Apvaizdos seserų kongregacija,
Kauno arkivyskupijos kurija, Šiluvos parapija, Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacija, Raseinių krašto

istorijos muziejus.


Šiluva ir žibančios širdys

Laukimo laikotarpis Šiluvoje – ypatingas, šiais metais puošiant miestelį mintimi, jog svarbu
įžiebti ne tik egles, tačiau ir širdis. Neabejotina, jog visuose miestuose esančios eglutės yra dailios ir
vertos nuotraukų kadrų, todėl Šiluvoje į Adventą pažvelgta kiek kitaip.
Visą gruodžio mėnesį iki pat Trijų Karalių šventės sausio 6 d. gyvenančių, atvykstančių
turistų ar piligrimų laukia ne tiek skirtingi renginiai, kiek iniciatyva kilusi iš skirtingų institucijų,
skirtingų žmonių, kurių tikslas – atskleisti Šiluvos unikalumą. Todėl džiugu, jog gruodžio 13 d. –
Marijos dieną – pagrindinėje aikštėje sužibo 12 eglučių, kurias puošė 12 skirtingų įstaigų: Šv.
Ignaco Lojolos kolegija, UAB „Norvelita“, Slaugos Namai - Addere Care, Raseinių r. Šiluvos
gimnazija, VšĮ Šiluvos kelias, Kaimo turizmo sodyba „Karpynė“, Kaimo turizmo sodyba „Pakalnė“, UAB „Izora“,
Šiluvos kultūros paveldo rėmimo fondas, VO Šiluvos bendruomenė „Aušrinė“, Lietuvos
profesionalių gelbėtojų vandenyje federacija, politinis komitetas „Tau, kraštieti“, o gruodžio 14-ąją
dieną buvo įžiebta 13-oji – pagrindinė miesto eglė.
Šiais metais Šiluvos miestelis itin šviečiantis ir šventiškas, todėl kviečiame ne tik pasigrožėti
spindinčiomis spalvomis, apšviesta Apsireiškimo koplyčia, tačiau apsilankyti edukacijos namelyje
ir susitikti su Kalėdų Seneliu, Šiluvos piligrimų centre apžiūrėti prakartėlių parodą, Apsireiškimo
koplyčioje palikti laišką Šventajai šeimai su savo intencijomis, kuriomis šv. Mišios bus aukojamos
Trijų Karalių šventės dieną – sausio 6-ąją Šiluvoje. Taip pat nepraleisti piligriminių žygių, koncertų,
Naujųjų metų sutikimo šventės.
Laukiame Jūsų likusiuose renginiuose:
Gruodžio 16 d.
Piligriminis žygis su Jono Pauliaus II piligrimų bendruomene suaugusiųjų piligrimystė į
Šiluvą. centru;
17.00 val. koncertas Kauno styginių kvarteto koncertas „Šventa naktis“ RRKC Šiluvoje
Gruodžio 24 d.
22.00 val. Bernelių šv. Mišios Bazilikoje. Gieda Šiluvos parapijos choras ir choras „Šatrija“
Gruodžio 31 d.
23.30 val. padėkos šv. Mišios Bazilikoje
Sausio 6 d.
Trijų karalių šventė Šiluvoje

VšĮ Šiluvos piligrimų centro informacija

Nuotraukos autorius  Giedrius Germanavičius


Piligriminis advento žygis jaunimui: Lyduvėnai - Šiluva

Brangus jaunuoli,

Kaip manai – ar Adventas tai laikas, kada atidarinėjame šokoladinį kalendorių? O gal yra kažkas daugiau?
Šiuo laiku norime pakviesti tave stabtelti kasdienybės lėkime ir piligrimystėje pėsčiomis paruošti savo širdis ypatingam įvykiui – Dievo tapimui žmogumi.

Keliausime pėsčiomis 16 km, maršrutu Lyduvėnai - Šiluva.
Programoje laukia: adventinis impulsas, šildantys susitikimai ir dar labiau šildanti sriuba pietums, visada šalia esantis draugas bei arbatos puodelis, susitikimas su arkivyskupu, Šv. Mišios ir kiti širdį paruošti padedantys maldos momentai bei žinoma jėgas sugrąžinanti vakarienė po žygio.
Planuojame užsakytu autobusu iš Kauno išvykti 10 val., į Kauną sugrįžti apie 22 val.
Registracija:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCIYm4l6VEsROlAaJe-NkohsrzM3C3TKvaeESRo2B4fPwlDQ/viewform?pli=1
Atvykstantiems savo transportu: žygio pradžia Lyduvėnuose 11:30.

Piligriminis advento žygis suaugusiems: Tytuvėnai - Šiluva

„Tyruose šaukiančiojo balsas: taisykite Viešpačiui kelią, ištiesinkite jam takus!“ – (Lk 3, 4)
Advento laikas skirtas paruošti mūsų širdis įvyksiančiam didžiuliam stebuklui – Dievo tapimui žmogumi. Besiruošdami šiam įvykiui esame kviečiame taisyti Viešpačiui kelią ir tiesinti Jam takus į savo širdis bei gyvenimus. Ši piligrimystė – tai maldos kojomis patirtis, kuri pakvies jus stabtelėti ir paruošti savo širdis Viešpaties Jėzaus Kristaus atėjimui.
Piligrimystės data: gruodžio 16 d., šeštadienis
Grupę lydi: kun. Liutauras Vilėniškis
Maršrutas: Tytuvėnai – Šiluva (11 km.)

Dienos programa

10:00-10:30 – renkamės Tytuvėnų piligrimų centre (Maironio g. 2a, Tytuvėnai). Automobilius paliekame aikštelėse prie Tytuvėnų piligrimo centro (po žygio organizuotu transportu vairuotojuus nuvešime prie automobilių);
10:30 – ekskursija po Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblį;
11:30 – žygis: pokalbiai, rožinis, tyla, pietūs;
15:30 – ateiname į Šiluvą;
16:00 – šv. Mišios;
17:00 – Kauno styginių kvarteto koncertas ŠVENTA NAKTIS Raseinių rajono kultūros centre Šiluvoje;
18:00 – vakarienė;
19:00 – atsisveikinimas, vykstame namo.

Praktinė informacija

Dalyvių amžius: nuo 18 m.
Dalyvių skaičius ribotas.
Auka už kelionę: 25-30 EUR pagal galimybes. Įskaičiuota: ekskursija Tytuvėnuose, sriuba žygio metu bei vakarienė Šiluvoje, piligrimo sertifikatas, liturginiai patarnavimai, organizatorių išlaidos


VYRAI RENKASI ŠILUVOJE: „Kataliko vyro išgyvenimo vadovas“ Doc. dr. Benas Ulevičius

„Palaimintas vyras, kuris VIEŠPATIES pagarbiai bijo, kuris nuoširdžiai vykdo jo įsakymus.“ (plg. Ps 112,1), - Šiluvos Šventovė kviečia vyrus, trokštančius suprasti ir pažinti, ką reiškia būti Dievo vyru šiame pasaulyje, į bendrus vakarus, kuriuose kartu melsimės, mokysimės, dalinsimės ir išgyvensime vyriškumo dovaną.
18:00 Šv. Mišios - agapė - mokymas - pasidalinimas.
Renginys nemokamas, galite prisidėti auka.

Marijos diena Šiluvoje

Lapkričio 13-ąją Šiluvos piligriminėje šventovėje švenčiame mažuosius atlaidus – Marijos dieną ir meldžiamės visai Lietuvai aktualiomis bei kiekvienam piligrimui svarbiomis intencijomis, ypač už taiką.
APSIREIŠKIMO koplyčioje
8 val. šv. Mišios
9 val. šv. Mišios
ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMO bazilikoje
7 val. šv. Mišios
10 val. šv. Mišios
10.45 val. Švč. Sakramento adoracija
11 val. katechezė vyskupas Saulius Bužauskas
11.30 val. Rožinio malda ir Švč. Mergelės Marijos litanija
12 val. iškilmingos šv. Mišios
13.30 val. Švč. Sakramento adoracija (iki 16 val. )
14 val. Rožinio malda
15 val. Gailestingumo vainikėlis
Vykdomos transliacijos: Arkivyskupijos, Šiluvos šventovės, Delfi bei „Marijos radijo“ kanalais