ŠILINĖS/Šeimų ir jaunimo diena

Meldžiamės su jaunimu, mamomis, tėvais, vaikais, močiutėmis, seneliais

Piligrimų sielovadai talkina Raseinių dekanatas

8 val. Meldžiamės, kad ryžtingai ir taikiai gebėtume spręsti konfliktus.
9 val. Meldžiamės už įvairių išbandymų patiriančias šeimas.
10 val. Dėkojame už šeimos pašaukimo dovaną ir vaisingą tarnystę.
12 val. Meldžiamės už tvirtą ryšį šeimose, kad jose visi solidariai prisiimtų vargus ir džiaugsmus.
16 val. Meldžiamės už Ukrainos žmones ir taiką visame pasaulyje (ukrainiečių kalba, vadovauja Graikų apeigų katalikų Bažnyčios atstovai).
18 val. Meldžiamės už jaunimą, kad įsišaknijęs Kristuje jis drąsiai kurtų gyvybės kultūrą.

21 val. Žiburių procesija. Meldžiamės, kad ieškantys ir įgyvendinantys savo pašaukimą atpažintų Šventosios Dvasios vedimą.