Jėzaus ir M. Marijos Širdies savaitgaliai Šiluvoje

Mieli tikintieji,
mūsų neramiame istoriniame kontekste šiandien vėl yra labai aktualu atnaujinti savo žvilgsnį į Švč. Jėzaus Širdį. Kaip žinia, 1672 m. vizitiečių vienuolei Margaritai Marijai Alakok apsireiškęs Jėzus Kristus paliko dvylika pažadų Jo Švč. Širdies garbintojams, permaldaujantiems ją už savo ir kitų žmonių nuodėmes. Bažnyčios vadovybė jau seniai yra leidusi skelbti šiuos gailestingosios Meilės pažadus ir ypač laimingos mirties privilegiją, kuri sako, kad „Dėl savo Širdies begalinio gailestingumo aš prižadu suteikti priešmirtinės atgailos malonę visiems tiems, kurie per devynis iš eilės einančius mėnesius kiekvieną pirmąjį mėnesio penktadienį priims šventąją Komuniją. Jie nemirs nesusitaikę su Dievu, be šventų sakramentų. Paskutinę gyvenimo valandą mano Širdis jiems bus užtikrinta priebėga“.

Taigi Šiluvos šventovėje dar šiais metais galima sudalyvauti visose devyneriose pirmojo penktadienio, o paskui ir pirmųjų penkių šeštadienių, skirtų Nekaltosios Švč. Mergelės Marijos Širdžiai, pamaldose. Kviečiame į šių Gavėnios laiko pasirinktinai vienos ar dviejų dienų programą.

Balandžio 1 d., penktadienis
15 val. Dievo Gailestingumo vainikėlis Šiluvos bazilikoje
15.30 val. Kryžiaus kelias per Šilą.
17.00 val. Atgailos ir Sutaikinimo sakramento šventimas su individualia išpažintimi bazilikoje.
18.00 val. Šv. Mišios Švč. Jėzaus Širdies garbei bazilikoje.
19.00 val. Švč. Sakramento adoracija. Giedami Kalvarijos Kalnai Šiluvos bazilikos Ligonių sveikatos koplyčioje.
22.00 val. Švč. Jėzaus Širdies šlovinimo valanda.
23.00 val. Tylios padėkos Eucharistiniam Jėzui valanda.
24.00 – 7.00 val. Švč. Sakramento adoracija persikelia į Jono Pauliaus II namų koplyčią. Būtina registracija*.

Balandžio 2 d., šeštadienis
7.30 val. Marijos valandos Švč. M. Marijos Apsireiškimo koplyčioje.
8.00 val. Šv. Mišios ir litanija Nekaltosios Švč. Mergelės Marijos Širdies pagerbimui Apsireiškimo koplyčioje.
9.00 val. Septynerių Švč. M. Marijos Skausmų Rožinis.
Asmeninis laikas maldai ir meditacijai.

Visi norintys dalyvauti kviečiami užpildyti registracijos formą nurodytu adresu: https://docs.google.com/forms/d/1jMaC5PWTMwvF1VrdlnkKah4CUehxzteUW1WomXRvz4Q/edit