VYRAI RENKASI ŠILUVOJE: „Vyras šeimoje“ Dalius Mackela

„Palaimintas vyras, kuris VIEŠPATIES pagarbiai bijo, kuris nuoširdžiai vykdo jo įsakymus.“ (plg. Ps 112,1), - Šiluvos Šventovė kviečia vyrus, trokštančius suprasti ir pažinti, ką reiškia būti Dievo vyru šiame pasaulyje, į bendrus vakarus, kuriuose kartu melsimės, mokysimės, dalinsimės ir išgyvensime vyriškumo dovaną.
18:00 Šv. Mišios - agapė - mokymas - pasidalinimas.
Renginys nemokamas, galite prisidėti auka.