Šilinės. Švč. Mergelė Marija Sopulingoji PADĖKOS DIENA

Piligrimų sielovadai talkina Raseinių dekanatas

8 val. Dėkojame už visus tarnavusius atlaidų metu.
10 val. Dėkojame už Mergelės Marijos vaidmenį Išgelbėjimo plane.
12 val. Dėkojame už Mergelės Marijos pavyzdį ištikimai vykdyti Tėvo valią.
16 val. Dėkojame Dievui už Jo Motinos kvietimą klausyti Jos Sūnaus.
18 val. Dėkojame už gautas atlaidų malones, Dievo ir Jo Motinos artumą.