Šilinės. Šventojo Kryžiaus Išaukštinimas. MOKSLO IR UGDYMO DIENA

Meldžiamės su darželių, mokyklų, kolegijų, universitetų bendruomenėmis

Piligrimų sielovadai talkina Ukmergės dekanatas

8 val. Meldžiame tikros išminties ir supratimo dovanos tiems, kurie nepriima Kristaus mokymo.
10 val. Meldžiamės, kad būtume keliaujanti Bažnyčia, paženklinta tikro, nors ir netobulo, šventumo.
12 val. Meldžiamės už mokymo ir ugdymo bendruomenes, kad jose kiekvienas būtų priimtas kaip Dievo vaikas.
16 val. Meldžiamės, kad kankinių ir šventųjų pavyzdys atskleistų Dievo veidą ir artumą.
18 val. Meldžiamės, kad Bažnyčios mokymas vestų tikinčiuosius į asmeninį ir bendruomeninį atsinaujinimą.

mo