ŠILINĖS/ Švč. Mergelės Marijos Gimimas Lietuvių vienybės ir bendruomenių diena

Meldžiamės su parapijų ir kitomis bendruomenėmis, užsienyje gyvenančiais lietuviais ir jų šeimomis

Piligrimų sielovadai talkina Ukmergės dekanatas

8 val. Meldžiamės, kad einantieji brolybės keliu Mergelę Mariją pasirinktų savo Motina.
9 val. Meldžiame gebėjimo palaikyti dialogą, padedantį išsaugoti šeimas ir bendruomenes.
10 val. Dėkojame už krikščioniškų bendruomenių pavyzdį ir veikimą.
12 val. Meldžiamės, kad bendruomenės ir viso pasaulio lietuviai gyventų broliškumo dvasia.
16 val. Meldžiamės, kad bendruomenės ir krikščioniškos organizacijos siektų bendrojo gėrio ir tarnautų žmogui.
18 val. Meldžiame drąsos imtis atsakomybės už viso pasaulio ateitį ir nesivadovauti vien savo interesais.