Dėkoti už Laisvę – tai ir būti laisvam

Paskutinį rugpjūčio sekmadienį gausus piligrimų būrys lydimas kardinolo Sigito Tamkevičiaus SJ, Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo bei arkivyskupo emerito Liongino Virbalo išėjo į padėkos už laisvę žygį nuo Katauskių gyvenvietės …