Knygos „Totalinis miestas“ pristatymas

Kovo 8 d. 18.00 val. Šiluvos piligrimų centre pristatoma naujausia dr. Kastyčio Rudoko monografija. Knygoje „Totalinis miestas“ tęsiama diskusija apie metafizikos įtaką mūsų realybei ir siekiama nustatyti ryšį tarp bendrosios metafizikos teorijos ir miesto bei civilizacijų raidos, daug dėmesio skiriama ateities miesto modeliavimams ir siūlomi alternatyvūs šiuolaikinių urbanistinių iššūkių sprendimo būdai. Autorius nagrinėja naujus požiūrius ir idėjas, kaip būtų galima kurti miestus, atsižvelgiant į besikeičiančius visuomenės poreikius ir technologijų plėtrą, analizuoja idėją, kad šiandienos įvykiai gali turėti įtakos praeities įvykiams.
Ši monografija – tai originalus ir gilus miesto fenomeno analizės veikalas, praplečiantis jo suvokimo ribas ir į lietuvišką humanitarikos lauką įnešantis stiprią intelektualinę įtampą ir provokaciją.
Knygos pristatyme dalyvaus autorius, KTU AUTC mokslo darbuotojas, miesto fenomeno tyrėjas dr. Kastytis Rudokas.
Pristatymą moderuos Silvija Čižaitė-Rudokienė.
Vieta: M. Jurgaičio a. 17A, Šiluva.
Laikas: Kovo 8 d. 18.00 val.

Nuo meno teorijos iki kunigystės – Šiluvos vikaro istorija

Mažame Šiluvos miestelyje telpa daugybę paradoksų – tai viena seniausių Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo vietų Europoje, lietuviškosios rezistencijos, progreso ir tradicijos dermę savyje talpinančių šventovių. Todėl nenuostabu, jog būtent Šiluvoje sutinkame kunigą, kurio kelionė prasidėjo nuo menotyros studijų, gilaus domėjimosi istorija bei kultūros kelio, vedančio link kunigiškos tarnystės. Apie tai bei apie neseniai drauge su kurso draugu kun. Nerijumi Pipiru išleistą poezijos bei meditacijų knygą kalbasi Šiluvos piligrimų centro atstovė Ona Eigirdaitė ir Šiluvos vikaras kunigas Robertas Urbonavičius.

Teko girdėti, kad esate iš Šančių, tad kaip jaunuolis iš Šančių tapo kunigu?

Iš ties būtų smagu, jei būčiau iš Šančių, - keleto vyskupų gimtojo rajono, deja, nesu kilme šančiškis, nors Šančių parapijoje atlikau diakono tarnystę ir apie mėnesį kunigavau, kol persikėliau į savo pirmąją parapiją Ukmergę. Tad su Šančiais sieja kuo geriausi prisiminimai, - kaip vietiniai juokauja: „Šančiai – meilės pančiai“

Augau Kauno Eigulių mikrorajone, tolokai nuo Šančių. Jaunuolis iš Kauno tapo kunigu, nes pajuto Dievo kvietimą, - toks turbūt būtų banalus atsakymas. Kaip Šventoji Kryžiaus Teresė (Edita Štein), yra sakiusi: „ko nebuvo mano planuose, tas buvo Dievo planuose.“

Šiuo metu tarnaujate Šiluvoje, kaip nutiko, kad kunigas, kilęs iš Kauno dabar tarnauja mažame miestelyje?

Tokie dalykai kaip tarnystės vietos kunigų gyvenime dažniausiai nutinka vyskupo ordinaro sprendimu. Nors tiesa, kad kaunietis nuo gimimo, bet kunigystės tarnystės vietos buvo toli nuo Kauno: pirmiausia Ukmergė, paskui Raseiniai, dabar Šiluva. Tikiu, kad taip Dievas moko neprisirišti prie vietos ir įpročių.

Esate vikaras, kas  yra toji vikaro tarnystė, kuo ji skiriasi klebono?

Vikaras yra klebono padėjėjas ir artimiausias bendradarbis. Panašiai kaip direktoriaus pavaduotojas. Klebonas yra parapijos administratorius, už ją atsakingas, o vikaras yra skiriamas padėti klebonui parapijos pastoracijoje. Dera pabrėžti, kad ir klebonas ir vikaras kunigystės šventimų lygmenyje yra vienodai lygūs, tik skiriasi atsakomybės laipsniai.

Esate baigęs menotyros studijas, kaip atsitiko, kad menotyrininkas tapo kunigu, o gal kunigas baigė menotyrą? Kodėl būtent menotyra? Kas sužavėjo joje labiausiai?

Menotyra – vienas iš kelių, kuriais Dievas mane atvedė į kunigystę. Neplanavau stoti į Menotyrą, net nežinojau kas tai per daiktas. Nuo mokyklos laikų patinka istorija, tad į šios krypties studijas ir planavau stoti. Deja, belaukiant eilės priėmime į studijas, buvo užpildytos Valstybės finansuojamos vietos, o mokamos studijos man buvo neįkandamos. Buvo likę laisvų vietų į Menotyros studijas, tad pagalvojau, kad vis vien noriu studijuoti Universitete, o vėliau gal pereisiu į istorijos studijas, pasirinkau Menotyrą. Niekada nesigailėjau, kad studijavau Menotyrą, nes labai platus studijuojamų dalykų spektras (dailė, teatras, architektūra, kinas, fotografija, urbanistika ir t.t.) padėjo praplėsti akiratį ir pagilino pasaulėvaizdį. Galiausiai studijuodamas galėjau domėtis tiek istorija, tiek teologija. Taip pat krikščioniškojo meno studijos atvedė iki seminarijos. Tad tikrai galiu pritarti apaštalui Pauliui: viskas išeina į gera mylintiems Dievą.

Ar šiandien šios studijos jūsų tarnystėje praverčia? Kaip?

Tiesiogiai aišku nepraverčia, bet tai ką jos suteikė,  - taip.

Artėja vasario 13-oji. Marijos diena, po kurios seks Šv. Valentino diena, įsimylėjėlių ir meilės diena. Teko girdėti,  kad jums ypatingai brangi yra Mergelė Marija, galbūt galima pasakyti, kad ji yra jūsų mylimiausia  šventųjų tarpe esanti moteris? Tad papasakokite apie ją. Kaip gimė meilė Mergelei Marijai. Taip pat teko girdėti, kad turite daug jos ikonų, ne kartą keliavote į Marijos apsireiškimų vietas, o dabar gyvenate Šiluvoje, vienoje iš svarbiausių Marijos apsireiškimo šventovių Europoje.

Žinoma, kaip sakė Šventasis Bernardas Klervietis, - „apie Mariją, niekada nebus gana“ – tad apie ją galėčiau kalbėti ilgai. Pirmiausia norėčiau priminti, kad Marija nėra viena iš šventųjų, - Ji išskirtinė iš visų šventųjų, - kaip sakydavo Bažnyčios Tėvai, - nėra nieko didingesnio už Mariją, vien Dievas. Tad būti kataliku ir nejausti meilės Marijai, manau yra negalimas dalykas. Žinoma, asmeninis pamaldumas yra atskira tema. Man patinka mintis, kad šventieji mus patys pasirenka į draugus, juk kiekvienas iš mūsų turime šventuosius, kurie mus kažkodėl traukia. Tad esu tikras, kad Mergelė Marija mane pirma pakvietė į artimą draugystę su Ja. Kunigui ypač svarbus ryšys su Mergele Marija, nes Ji moko mus mylėti nesisavinant, o dovanojant.

Iš tiesų, mėgstu keliauti po Marijos šventoves, kurios visada yra gyvosios Evangelizacijos židiniai. Marija pati sėkmingiausia evangelizuotoja, mokanti prakalbinti savo vaikus, prisitaikydama prie kiekvienos tautos tradicijų ir suvokimo, - tą ir liudija skirtingi Dievo Motinos atvaizdai.

Tikra laimė būti Šiluvoje, - dvasinėje Lietuvos širdyje. Beje, vyskupo žinią jog nori su manimi pasikalbėti, kaip vėliau paaiškėjo dėl paskyrimo į Šiluvą, gavau būdamas kitoje Marijos Šventovėje, - Gvadelupėje, Meksikoje.

Kunigo kasdieninė duona yra homilija, - kaip jai ruošiatės?

Tiesa sakant esu tinginys, tad specialiai nesiruošiu, - nesielgiu kaip vienas dėstytojas sakė, jog sekmadienio homilijai reikia pradėti ruoštis pirmadienį. Dažniausiai apgalvoju kokius punktus norėčiau paliesti, o tada meldžiuosi, kad Dievas iškeltų tai, ką reikėtų pasakyti. Visada stengiuosi sakyti homiliją taip ir apie tai, jog pirmiausia mane patį sudomintų ir užkabintų, nes žinau, jog tada palies ir kitą. Kuomet kunigas sako, ar skaito homiliją, pats nuobodžiaudamas ir netikėdamas tuo ką sako, - kaip jisai uždegs ir kitą?

Kokia jūsų gyvenimo dalį užima literatūra? Ką mėgstate skaityti?

Stengiuosi kiekvieną dieną, bent pusvalandį atrasti knygai, dažniausiai skaitau kelias iš karto. Deja, šiais laikais tenka iš gerų knygų rinktis tik pačias geriausias, ir tai su siaubu matau kaip pilnėja lentyna neperskaitytų knygų, tad perku kuo mažiau naujų knygų, nebent jos tikrai geros ir mane dominančios. Greta teologijos visada randu vietos J.R.R Tolkieno ir jo pasekėjų kūrybai.

Vasario 13 dieną vyks jūsų ir kun. Nerijaus Pipiro knygos pristatymas Kaip gimė ši knyga?

Ji gimė kursinio kunigo Nerijaus uolumo ir vieno asmens dosnumo dėka. Noras publikuoti savo kūrybą knygos pavidalu, paskui ją visur pristatinėti ir klausyti liaupsių, kurios galbūt nėra tikros ar svarbios, - man ne prie širdies. Taip pat manau, kad kunigystėje kūryba yra kaip laisvalaikio užsiėmimas, jis neturėtų tapti pagrindiniu darbu. Mano meditacijos bibline tematika (ši sritis mane labai traukia) gimė kaip liturginio laiko tekstai Bernardinai.lt portalui. Jeigu jos kam padės melstis ar atlikti mąstymą, - manau, savo tikslą bus pasiekusios.

Nerijaus Pipiro ir Roberto Urbonavičiaus knygos pristatymas įvyks vasario 13 d. 14.00 val. Šiluvos Piligrimų centre (M. Jurgaičio a. 17A).

Šiluvos piligrimų centro informacija


Monografijos apie Šiluvos dvarą pristatymas Šiluvoje

Švč. M. Marijos dieną, gegužės 13 d., penktadienį, 14 val. kviečiame į šiluviškio profesoriaus Alfonso Vaišvilos ,,Šiluvos regiono dvarai ir jų vidaus teisė (XVI-XX a.)“ III tomo monografijos pristatymą Šiluvos piligrimų centre. Pristatyme knygos autorių kalbins menotyrininkė, Šiluvos piligrimų centro muziejininkė Rūta Giniūnaitė. Pristatymo metu bus galimybė įsigyti knygą ir gauti autoriaus autografą. Renginys nemokamas.

Tai jau penkta šio autoriaus monografija skirta Šiluvai, kuri užbaigia ,,Šiluvos regiono dvarai ir jų vidaus teisė (XVI-XX a.)“ tyrimą pradėtą pirmame ir antrame tomuose. ,,Šiuo tomu baigiamas Šiluvos dvarų 400 metų istorijos tyrimas. Jo baigiamoji dalis skirta Šiluvos ir kitų, į II tomą nepatekusių regiono dvarų ir dvarelių istorinei raidai aptarti. Pagrindinis dėmesys šį kartą skiriamas Šiluvos dvarui, kuris gerokai skyrėsi nuo kitų regiono dvarų, nes kūrė ar sudarė sąlygas atsirasti Šiluvoje naujoms socialinėms struktūroms, kurios vėliau turėjo savarankišką gyvenimą, darė grįžtamąjį poveikį tiek pačiam dvarui, tiek ir visam regiono žmonių gyvenimui. Viena iš dvaro įsteigtų struktūrų – bažnyčia pasirodė pajėgi ne tik egzistuoti, bet ir toliau kurti miestelį, jį sureikšminti, tęsti dvaro kūrybą į ateitį.“ (iš knygos pratarmės) Iki šiol autorius jau yra išleidęs knygas, skirtas Šiluvai: ,,Šiluvos apšvieta“ (1999 m.), ,,Šiluvos regiono dvarai ir jų vidaus teisė (XVI-XX a.)“ I tomas (2013), ,,Šiluvos regiono dvarai ir jų vidaus teisė (XVI-XX a.)“ II tomas (2017), ,,Nenusilenkusi Šiluva“ (2018).

Iki šiol Šiluvos istorija rėmėsi Stasio Ylos (1908-1983) ,,Šiluva žemaičių istorijoje“ leidiniu išleistu 2007 metais. Dabar, 2021 metų lapkričio mėnesį ,,Versmės“ leidyklos išleistas leidinys, labiau praturtins tiksliais faktais ir vertingais naujais šaltiniais Šiluvos šventovės istorijos studijas. Knygoje išsamiai aptariama Šiluvos dvaro istorija nuo katalikų bažnyčios fundacijos, persiorientavimo į kalvinistiškąją, katalikų bažnyčios fundacinių žemių atgavimo, jos kilimo, miestelio ir atlaidų raidos. Taip pat aptariami kiti pavieniai dvarai, Šaukoto akalicos dvarai ir dvareliai, Pažobrio akalicos šlėktos ir kt. Autorius itin išsamiai nagrinėja archyvinę medžiagą, todėl jo knygos pasižymi įdomių faktų gausa.

2018 metų liepos mėnesio Daivos Genytės interviu su šiluviškiu režisieriumi Eimuntu Nekrošiumi (1952-2018), jo užklausus ,,O emociškai savo kilmę, šaknis siejate su Pažobriu ar su Šiluva?“, jis atsakė ,,Vis dėlto su Šiluva. Tai ypatinga vieta. Asmeninį patyrimą vėliau įtvirtino knygos, ypač iš čia kilusio profesoriaus Alfonso Vaišvilos darbai.“

Alfonsas Vaišvila yra teisininkas, filosofas, gimęs 1942 m. spalio 1 d. Zbaro kaime (Šiluvos valsčiuje). 1961 m. baigė Šiluvos vidurinę mokyklą, 1970 m. – Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, 1976 m. – logikos aspirantūrą, nuo 2001 m. – socialinių mokslų (teisės) habil. dr. ir profesorius. ,,Už nuopelnus Lietuvai“ 2004 m. apdovanotas Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi, 2021 m. NVO - ,,Lietuvos patrioto“ Garbės ženklu, 2014 m. suteiktas M. Romerio universiteto Garbės (H. C.) profesoriaus vardas, 2020 m. – Lietuvai pagražinti draugijos garbės nario vardas. Dešimties knygų autorius, šešių monografijų bendraautorius, paskelbė daugiau kaip 150 mokslinių straipsnių logikos, filosofijos istorijos, teisinės valstybės, teisės teorijos ir istorijos, kultūrologijos, pedagoginės minties ir kitomis temomis, dalį jų – anglų, vokiečių, rusų, ukrainiečių kalbomis.

Šiluvos piligrimų centro informacija