ŠILINĖS Šv. Jonas Paulius II Visuomenės Diena

Meldžiamės su mokslininkais, menininkais, kultūrininkais, žurnalistais, politikais, verslininkais, žemdirbiais

Piligrimų sielovadai talkina Jurbarko dekanatas

8 val. Meldžiamės, kad mokėtume būti broliais ir seserimis, o ne vien (anonimiškais?) globalizuotos visuomenės nariais.
9 val. Meldžiamės, kad visuomenėje būtų pripažįstamos ir puoselėjamos krikščioniškosios vertybės.
10 val. Dėkojame už pavyzdį tų šventųjų, kurie įkvepia gyventi darnoje su broliais ir visa kūrinija.
12 val. Meldžiamės už atsakingai kuriančius pasaulio ateitį ir puoselėjančius kūriniją.
16 val. Meldžiamės, kad politika ir ekonomika tarnautų visiems žmonėms ir siektų visų tautų gerovės.
18 val. Meldžiamės, kad visuomenė gebėtų tinkamai reaguoti į joje kylančias neteisybes ir piktnaudžiavimus.