Šilinės. Švč. Mergelės Marijos Gimimas ARTIMO MEILĖS IR SVEIKATOS DIENA

Meldžiamės su ligoniais ir visais, kurie rūpinasi žmonių sveikata ir stengiasi mažinti vargą.

Piligrimų sielovadai talkina Kauno II dekanatas

8 val. Meldžiamės už organizacijas, kurios stengiasi palengvinti vargstančiųjų ir kenčiančiųjų dalią ir per juos tarnauti Kristui.
10 val. Meldžiamės, kad Bažnyčia sugebėtų savo jautrumu ir pagalba apgaubti visus, kuriuos slegia žmogiškasis silpnumas.
12 val. Meldžiamės už ligonius ir tuos, kurie jiems tarnauja bei padeda kiekvienam kenčiančiajam.
16 val. Meldžiamės, kad Europos žmonės trokštų atnaujinti savo gyvenimą Kristuje (šv. Mišios latvių kalba).
18 val. Meldžiamės, kad Bažnyčia drauge su sunkumų ir priklausomybių kamuojamais asmenimis žengtų atgailos ir atsinaujinimo keliu.
19 val. Vidinio išgydymo pamaldos.


ŠILINĖS/Artimo meilės ir sveikatos diena

Meldžiamės su ligoniais ir visais, kurie rūpinasi žmonių sveikata ir stengiasi mažinti vargą

Piligrimų sielovadai talkina Kauno II dekanatas

8 val. Meldžiamės už pabėgėlius, kad jie sulauktų reikalingos pagalbos ir būtų gerbiamas jų orumas.
9 val. Meldžiamės už teikiančius būtiniausias paslaugas ir globojančius pagalbos reikalingus žmones.
10 val. Dėkojame už Ligonių ir Sutaikinimo sakramentais teikiamas malones.
12 val. Meldžiamės už ligonius ir artimo meilės srityje tarnaujančias organizacijas.
16 val. Meldžiamės už darnų sugyvenimą tarp tautų (lenkų kalba).
18 val. Meldžiamės, kad ligų ir priklausomybių bandomi žmonės atrastų vilties kelius.