Rugpjūčio 15 d. Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmių metu Š𝐯. 𝐌𝐢š𝐢𝐨𝐬 𝐚𝐮𝐤𝐨𝐣𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐁𝐚𝐳𝐢𝐥𝐢𝐤𝐨𝐣𝐞 𝟏𝟎.𝟎𝟎 𝐯𝐚𝐥. 𝐢𝐫 𝟏𝟐.𝟎𝟎 𝐯𝐚𝐥.
𝐓𝐚𝐢𝐩 𝐩𝐚𝐭 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐞𝐧𝐚𝐦𝐞, 𝐣𝐨𝐠 š𝐢ą 𝐝𝐢𝐞𝐧ą 𝐩𝐢𝐥𝐢𝐠𝐫𝐢𝐦𝐚𝐢 𝐭𝐮𝐫𝐢 𝐠𝐚𝐥𝐢𝐦𝐲𝐛ę 𝐠𝐚𝐮𝐭𝐢 𝐀𝐭𝐥𝐚𝐢𝐝𝐮𝐬 Š𝐢𝐥𝐮𝐯𝐨𝐣𝐞.
Visuotiniams atlaidams pelnyti sąlygos yra įprastos: atlikti išpažintį (būti atlikus bent prieš kelias savaites), sudalyvauti Šventosiose Mišiose ir priimti Komuniją, pasimelsti Šventojo Tėvo
intencija – “Melskime, kad Pasaulinė jaunimo diena Lisabonoje padėtų jaunuoliams pradėti savo kelionę ir gyvenimu liudyti Evangeliją. Melskimės kad baigtųsi karas Ukrainoje” bei sukalbant Tėve Mūsų ir Tikėjimo išpažinimą.