Vasario 16-ąją dieną, iškilmingo minėjimo metu, VšĮ Šiluvos piligrimų centras buvo apdovanotas Raseinių rajono savivaldybės garbės ženklu – Auksine lūšimi. Šis apdovanojimas teikiamas poriniais metais Vasario 16-osios  proga už ypatingus praėjusių metų pasiekimus. Šiluvos piligrimų centras įvertintas už nuopelnus turizmo srityje. Kaip teigė piligrimų centro atstovai, savo darbuose tikintys, jog atvykusius turistus išlydi kaip piligrimu. Šis apdovanojimas, tai įstaigoje dirbančių žmonių įvertinimas, kurie tikėjimo kupinomis širdimis neabejoja, jog Šiluva jau yra piligrimystės centras. Įstaigoje dirba tarptautinė komanda: vadovė Silvija Čižaitė-Rudokienė, Jono Pauliaus II piligrimų namų administratorė ses. Marija Gude, projektų koordinatorius Erikas Stančikas, vyriausioji virėja Jolanta Burneikienė, virėja Irena Pocevičienė, ūkvedys Petras Taučas ir darbuotojos Vida Čepienė, Auga Šveikauskienė, Laima Gaižauskienė, Ieva Stulginskaitė, Nataliia Kuchina.

Įvertinta tai, jog Šiluvos piligrimų centro kolektyvas organizuoja parodas, konferencijas, kuria specifinius vietai pritaikytus renginius, imasi įvairių socialinių iniciatyvų. Centro atstovai yra Religinio turizmo skatinimo Šiluvoje darbo grupės nariai. Ši grupė suburta dar 2018 metais, kuomet Raseinių rajono savivaldybė pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Kauno arkivyskupija. Joje dirba skirtingų institucijų deleguoti nariai. Svarbu, jog piligrimų centro veikla neapsiriboja Šiluva, tačiau, bendradarbiaujant su kitomis institucijomis organizuojami ir tarptautiniai renginiai. Vienas jų – akademiniame pasaulyje jau tampa tradicija, tai tarptautinė mokslinė konferencija Šiluvoje, kuri šiemet vyks ketvirtąjį kartą. Renginyje dalyvauja Lietuvos, Latvijos, Portugalijos, Lenkijos ir kitų šalių akademinės bendruomenės atstovai.

Šiluvos piligrimų centras aktyviai dalyvauja vietos bendruomenės gyvenime. Puoselėja ne tik tradicijas, kuria dialogą tarp vietos institucijų, tačiau taip pat inicijuoja naujas, inovatyvias idėjas, kuriose atsiskleidžia dvasinis ir kultūrinis vietos potencialas. Centro komanda prisideda garsinant Šiluvos šventovę, bendradarbiauja su vietos valdžios ir kultūros įstaigomis, įgyvendinant ne tik nacionalinius, bet ir tarptautinius projektus. Neabejotina, jog savo veikla Šiluvos piligrimų centras padeda praktiškai atskleisti bei įgyvendinti Raseinių rajono viziją – „Raseinių kraštas – modernus piligrimystės centras, patrauklus gyventi, investuoti ir svečiuotis“, o taip pat puoselėja Šiluvos šventovės žinią, jog 1608 m. būtent čia apsireiškė Švč. Mergelė Marija.