2003 m. į kultūros paveldo registrą įrašytas kontūrinis paveikslas ,,Jėzus Kristus” u.k. 27134 nebuvo niekada restauruotas. Tai liudija Prano Gudyno centro paieška, atlikta Jurgos Masiulytės. Nors kultūros paveldo registre įrašytas pavadinimas yra ,,Jėzus Kristus”. Dr. Astos Giniūnienės tyrimai 2012 m. (Menotyra.2012. T. 19. Ne. 1, p. 18-36.) išaiškino, kad tikslesnis šio kūrinio pavadinimas ,,Danielius liūtų duobėje”. Tai tarpdiscipliniškas kūrinys, kuris apima tiek XVIII a. dailės, liturgijos ir teatro tyrimus. Nežinomo Lietuvos dailininko sukurtas XVIII a. III ketv., panaudotas medis, aliejus. Pranašas Danielius (VII-VI a. pr. Kr.) yra vienas iš keturių didžiųjų pranašų (kiti – Ezechielis, Izaijas, Jeremijas).

Šis kontūrinis paveikslas yra retas ir įdomus Lietuvos sakralinės kultūros objektas, rastas Šiluvos bazilikoje. Paveikslo provaizdžiu galėjo būti Peter Paul Rubenso (1577-1640) paveikslas ,,Danielius liūtų duobėje“ (nutapytas apie 1615 m., saugomas Vašingtone, Nacionalinėje meno galerijoje), kuris pasiekė Lietuvą per raižinius. Ši Senojo Testamento scena priklausė Kristaus kapo kompozicijai – per Danieliaus išgelbėjimą tikintiesiems buvo kalbama apie sielos išvadavimą (ankstyvosios krikščionybės malda: išgelbėk mano sielą, kaip ,,išgelbėjai Danielių liūtų nasrų“), asociatyvus buvo duobės ir kapo grotos sugretinimas, teigiantis Išgelbėjimo ir Prisikėlimo viltį. Danieliaus krūtinėje yra širdies formos išpjova, į kurią būdavo įstatoma brangaus metalo širdies plokštelė išreiškusi širdies pamaldumą Dievui.
Šis kūrinys yra svarbus Šiluvos lankytojams, nes  padeda pažinti LDK bažnytinę kultūrą, ir yra itin įdomus susipažįstant su neišlikusia Šiluvos tradicijos dalimi ir kultūra. Šio projekto rezultatai svarbūs ne tik Šiluvai, bet ir Lietuvos kultūros tyrimų instituto projektams, skirtiems tirti visą Lietuvos kontekstą.

Technologinius kūrinio tyrimus atliko “Meno kūrinių tyrimai”

Projekto restauracijos darbus atliko Manto Matuizos personalinė dailės kūrinių restauravimo įmonė

     

 

Projektą iš dalies remia Lietuvos kultūros taryba