Rugsėjo 13 d., trečiadienis, Meldžiamės su kunigais, diakonais, seminaristais, Dievui pašvęstaisiais, katechetais ir visais Viešpaties vynuogyno darbininkais.

Atsisiųsti išsamią programą Word formatu: Rugsejo 13d. 2023 programa

8.00 ŠV. MIŠIOS (Apsireiškimo koplyčioje)

9.00 ŠV. MIŠIOS (Apsireiškimo koplyčioje)

9.00 Rytmetinė Valandų liturgija (Bazilikoje)

9.30 Marijos valandos (Bazilikoje)

10.00 Knygos pristatymas (Piligrimų centre)

10.00 ŠV. MIŠIOS (aikštėje)

10.00 AKATISTAS – Apreiškimo Švenčiausiajai Dievo Gimdytojai himnas (Apsireiškimo koplyčia)

11.00 Liturginė katechezė (aikštėje)

11.30 Rožinio malda (aikštėje)

12.00 Švč. Mergelės Marijos litanija ir pagrindinės šv. Mišios (aikštėje)

14.00 Rožinio malda (Bazilikoje)

14.30 Pokalbis apie girdėtą katechezę („Šiluvos Terasoje“)

15.00 Gailestingumo vainikėlis (Bazilikoje)

15.30 Rožinio malda (Apsireiškimo koplyčioje)

16.00 Knygos pristatymas (Piligrimų centre)

16.00 Kryžiaus Kelias – piligrimystėje nuo Šiluvos šilo iki Apsireiškimo koplyčios.

16.00 ŠV. MIŠIOS (Apsireiškimo koplyčioje)

17.00 Vakarinė Valandų liturgija (Bazilikoje)

17.15 Rožinio malda (procesijoje nuo Apsireiškimo koplyčios)

17.45 Liturginė katechezė (aikštėje)

18.00 ŠV. MIŠIOS (aikštėje)

  • ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA nuo 9 val. iki 21 val. BAZILIKOJE
  • Turiu Tau laiko palapinė, vieta pokalbiams ir išpažinčiai.
  • Kviečiame apsilankyti piligrimų kiemelyje, esančiame priešais Apsireiškimo koplyčią. Kava ir arbata vaišina JURBARKO dekanato Caritas savanoriai.
  • 10 ir 16 val. Piligrimų centre knygos šeimai „Lobis. Slapta kelionė į Šiluvą“ pristatymas. Knygos autorės ses. Danguolė Gervytė ir Jūratė Tamošiūnaitė – Karašauskienė. Taip pat su knygos autorėmis galėsite susitikti „Artumos“ leidyklos palapinėje. Vaikus kviečiame žaisti stalo žaidimą „Kelionė į Šiluvą“, kurį sukūrė Mykolas Karašauskas. Žaidimą galima įsigyti kartu su knyga.
  • KATALIKIŠKA SPAUDA – baltos palapinės aikštės gale
  • Religinių daiktų mainytuvių palapinė „Prikelk naujam gyvenimui“ prie PIC
  • ŠVIESOS KOPLYTĖLĖ.
  • Prašome prisidėti prie Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos bažnyčios statybos II etapo.
  • Aukos Šv. Mišioms

Piligrimų sielovadoje talkina JURBARKO dekanatas.