Kaip žinia, Šiluvos Bazilika yra dvasinė dukra Santa Maria Maggiore bazilikos, esančios Vatikane. Ši ypatinga privilegija teikiama toms šventovėms, kuriose yra gyvas pamaldumas Dievo Motinai ir kurios pasižymi dvasine
šlove ir garsu. Ši dvasinė giminystė pasireiškia atlaidų privilegija, – nuo šiol aplankiusiems Šiluvos Baziliką
yra suteikiama galimybė pelnyti Santa Maria Maggiori bazilikai skirtuosius atlaidus.  Rugpjūčio 5-oji diena yra Švč. Mergelės Marijos Didžiosios pašventinimo metinių liturginis minėjimas. Todėl kviečiame visus piligrimus pasinaudoti dvasine privilegija ir gauti Atlaidus šią dieną ne tik Romoje, bet ir Šiluvoje.

Visuotiniams atlaidams pelnyti sąlygos yra įprastos: atlikti išpažintį (būti atlikus bent prieš
kelias savaites), sudalyvauti Šventosiose Mišiose ir priimti Komuniją, pasimelsti Šventojo Tėvo
intencija, sukalbant Tėve Mūsų ir Tikėjimo išpažinimą.