Rugpjūčio 13-ąją apsilankiusieji Šiluvos piligriminėje šventovėje ar per tiesiogines transliacijas šventė Marijos dieną.

Katechezė Šiluvos bazilikoje prieš pagrindines pamaldas šią dieną atkreipė dėmesį į santykį su kūrinija, nes artėjo Žolinė, kai šventėme Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų ir kartu dėkojome Dievui už vasaros pilnatvę su regimais žemiškaisiais vaisiais bei žolynais (maldai už kūriniją popiežiaus Pranciškaus kvietimu bus skiriamas ir laikas nuo rugsėjo 1-osios iki Šv. Pranciškaus Asyžiečio šventės spalio 4-ąją).

„Gamta – pirmykštis Dievo apsireiškimas žmogui“, – kalbėjo katechezėje tema „Įsiklausyk į kūrinijos balsą“ Šiluvos parapijos klebonas kunigas Erastas Murauskas, atkreipdamas dėmesį, jog dėl netinkamo žmonijos elgesio kūrinija iki šiol tebedūsauja ir tebesikankina (plg. Rom 8, 22).

Katechezėje aktualiai klausta: kodėl sugebame gamtą valdyti, žemę įdirbti, tačiau nevykdome trečiojo Dievo pavedimo – saugoti ir puoselėti kūriniją?

Kūrinijos sužeistumą, katechezės mintimi, reikia gydyti laiminimu, puoselėjimu. Neįmanoma mylėti kūrinijos, jei žmogus nemyli nei savęs, nei kito, laiko save ar kitą daiktu. Priimti kitus kaip brolius ir seseris, priimti gamtą kaip sesę – tik tada, pasak kunigo E. Murausko, kūrinija bus atgaiva, įkvėpimas. Katechezė užbaigta raginimu melsti išminties mylėti gamtą kaip sesę.

Iškilmingai Eucharistijai už Lietuvą ir labai kenčiančią Ukrainą vėliau vadovavo kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas SJ bei kelių vyskupijų kunigai (klausyklose tądien patarnavo Raseinių dekanato parapijų kunigai). Giedojo Šiluvos parapijos choras, vadovaujamas Vytauto Šveikausko.

„Daugybė žmonių aplanko Šiluvos Dievo Motiną. Šis pamaldumas turi išskirtinę reikšmę tikinčio žmogaus gyvenime. Jis veda saugiausiu keliu pas Jėzų Kristų“, – sakė homilijoje kardinolas S. Tamkevičius.

Marija nuolankiu „taip“ jos išrinkimui tapti Dievo Sūnaus Motina įsitraukė į pasaulio išgelbėjimo misiją. Tačiau, homilijos mintimi, jai buvo skirta ir kur kas daugiau – Jėzus Golgotoje pavedė jai savo mylimą mokinį Joną bei visą žmoniją. Ji rūpinasi žmonėmis panašiai, kaip motinos rūpinasi savo vaikų gyvenimu.

„Pavesdami dangiškosios Motinos globai savo gyvenimą, prašykime jos ne tik laikinų žemiškųjų dalykų (nors ir jų galime prašyti), bet visuomet prašykime paties svarbiausio: Marija, išmokyk mane mylėti Jėzų, panašiai, kaip tu jį mylėjai žemiškojo gyvenimo metu, globok ir saugiai vesk į dangiškojo Tėvo namus“, – sakė kardinolas, užbaigdamas savo homiliją.

Visuotinėje maldoje tądien Šiluvoje buvo prašoma Marijos užtarimo žmonijai, kad ji grįžtų prie Dievo, kad Marija globotų Kristaus vynuogyno darbininkus, visus atgailaujančius, vargšus, liūdinčius.

Šiluvos piligriminė šventovė ypač laukia piligrimų Vilties (Ligonių) dieną (ji švenčiama paskutinį mėnesio penktadienį su Vidinio išgydymo pamaldomis) bei švęsti Padėkos už laisvę dieną paskutinį vasaros sekmadienį, rugpjūčio 29-ąją, čia atkeliaujant tradicinėse piligrimų eisenose pėsčiomis nuo Dubysos arba Tytuvėnų.

O rugsėjo 6-osios vakarą pamaldomis prasidės didieji Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai (Šilinės), kuriuose piligrimai laukiami visą aštuondienį, iki rugsėjo 15-osios.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba