Gul‘ šiandieną jau ant šieno
Atpirkėjas žmonijos;
Šiam Karaliui visagaliui
Nėr vietelės tinkamos.

Šiluva, kaip ir visa Lietuva bei krikščioniškas pasaulis, Kalėdas, Jėzaus gimimo šventę,
pasitinka Prakartėlėmis – jų paroda veikia Šiluvos piligrimų centre.
Kristaus gimimui atminti jau III a. Betliejaus grotoje būdavo inscenizuojamas tvartelis.
Gimimo vaizdų esama ir IV–VI a. Italijos bei Galijos sarkofagų reljefuose.
Prakartėlių tradicijos pradžia laikoma 1223 m. Greccio, Italijoje, šv. Pranciškaus Asyžiečio
sukurta gyva Prakartėlė. Vėliau tokios Kristaus gimimo inscenizacijos paplito ir kitose Europos
šalyse. Apie XVII a. jas pakeitė iš įvairių medžiagų sukurtos skulptūros, Prakartėlės tapo ne tik
Jėzaus gimimo prisiminimu, bet ir Kalėdų liturgijos dalimi.
Manoma, kad į Lietuvą Prakartėles atnešė pranciškonai: ir gyvas inscenizacijas, ir
skulptūras. Bažnyčiose jos buvo rengiamos net okupacijos metais. Pabrėždamas Prakartėlių prasmę,
Popiežius Pranciškus ypatingai skatina šeimas jas rengti namuose.
Prakartėlę sudaro iš skulptūrėlių sukomponuota scena. Tai grota, kuri Lietuvoje dažnai
vaizduojama kaip kaimiškas tvartelis, Kūdikis ėdžiose, Marija, Juozapas, asilas ir jautis, piemenys,
avys, Rytų išminčiai, arba karaliai, angelai, stebuklinga žvaigždė. Skulptūros dažniausiai drožiamos
ar kalamos iš medžio, molio ar akmens. Šioje parodoje – garliaviškių liaudies menininkų Adolfo
Teresiaus, Augustino Teresiaus, a.a. Dovydo Teresiaus, Kazimiero Martinaičio darbai. Taip pat
Juozo Lukšos gimnazijos mokinių (vadovė Alina Vitkauskienė), Betygalos 2 kl. mokinių (vadovė
Alma Kisnieriūtė), „Akadenija gamtoje‘‘ Kaulakių mokyklos bei Šiluvos gimnazijos „Jaunųjų
kūrėjų“ būrelio narių (vadovas mokytojas Algirdas Bingelis) sukurtos Prakartėlės.

…Triukšmo prisotintame Advento ir Kalėdų laike Prakartėlės kviečia nurimti ir pažvelgti į
save Kristaus gimimo šviesoje.
Kviečiame į Prakartėlių parodą.
Kur? Šiluvos piligrimų centre. M. Jurgaičio a. 17A, Šiluvoje
Kada? Atidarymas gruodžio 13 d. 14 val., paroda veiks iki vasario 2 d.
Parodos kuratorė – ses. Regina Teresiute SJE

VšĮ Šiluvos piligrimų centro informacija